റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Vehicle Scrappage Policy in India
ജനുവരി 31, 2023

ഇന്ത്യയിലെ വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി

ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ഒരു നിക്ഷേപക ഉച്ചകോടിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 അവതരിപ്പിച്ചത്. വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ വികസന യാത്രയിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ല് ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്‍റെ ഓട്ടോമോട്ടീവ്, നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിന് ആവശ്യമായ വളർച്ച നൽകുക എന്നതാണ് നിതിൻ ഗഡ്കരി വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി?

നിരത്തിലിറക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021. മലിനീകരണം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പഴയതും അനുയോജ്യമല്ലാത്തതുമായ വാഹനങ്ങൾ പുതിയ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രകാരം ഒഴിവാക്കും. കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത കാലയളവിനു ശേഷം വാഹനം ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. രാജ്യത്തെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമമനുസരിച്ച്, ഒരു വാഹനത്തിന്‍റെ ഫിറ്റ്നസ് 15 വർഷമാണ്. വാഹനം 15 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ, പുതിയ വാഹനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. യഥാക്രമം 15, 20 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളും പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളും ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ യാതൊരു ചോദ്യവുമില്ലാതെ അവ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021-ന്‍റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയെ ക്രമാനുസരണം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പുതിയ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസിക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അത്തരം വാഹനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷം മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് സ്ക്രാപ്പ് പോളിസിക്ക് പിന്നിലുള്ള ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനം മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്‍റെ വികസനത്തിന് വലിയ തടസ്സമാണ്. ഈ കാർ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയും മറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്, മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ പോലുള്ളവ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. നിർമ്മാണ ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയിലൂടെ വാഹന വിൽപ്പനയും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, പഴയ കാർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെ ഫലമായി പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇൻസെന്‍റീവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും.

വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി എപ്പോഴാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്?

രജിസ്‌ട്രേഡ് വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റികൾ രാജ്യത്തുടനീളം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം പദ്ധതിയിടുന്നു. ഇത്തരം സെന്‍ററുകൾ തുറക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യ, പൊതു പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നിർദിഷ്ട വെഹിക്കിൾ സ്‌ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021-ന്‍റെ പ്രയോഗത്തിനായുള്ള താൽക്കാലിക ടൈംലൈനുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടിക കാണിക്കുന്നു:
കാഴ്ചപ്പാട് താൽക്കാലിക തീയതികൾ
ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റുകൾക്കും സ്ക്രാപ്പിംഗ് സെന്‍ററുകൾക്കും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ 01 ഒക്‌ടോബർ 2021
15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഗവൺമെന്‍റ്, പിഎസ്‌യു വാഹനങ്ങളുടെയും സ്ക്രാപ്പിംഗ് 01 ഏപ്രിൽ 2022
ഹെവി കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനത്തിനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിംഗ് 01 ഏപ്രിൽ 2023
മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിംഗ് 01 ജൂൺ 2024
  സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ 2024 ജൂൺ 01 മുതൽ റദ്ദാക്കും. അവ ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കൂ. 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ 2023 ഏപ്രിൽ 01 മുതൽ റദ്ദാക്കുന്നതാണ്.

വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021-ന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പുതിയ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതുമായ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം:
 • ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ സ്‌ക്രാപ്പുചെയ്യുക എന്നാൽ മെച്ചപ്പെട്ട വായു ഗുണനിലവാരവും കുറഞ്ഞ വായു മലിനീകരണവുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്
 • പഴയ വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്
 • കാർ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മനുഷ്യശക്തി ആവശ്യമാണ്
 • പഴയ വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹന ഉടമകൾക്ക് ഇൻസെന്‍റീവ് ആയി ടാക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം
 • റീസൈക്ലിംഗ് വ്യവസായം ഉയർന്ന വരുമാനം നേടും
 • പഴയ വാഹനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും

സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിക്കായുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണം എന്താണ്?

ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരം വാഹനങ്ങളുണ്ട്. വൈവിധ്യവൽക്കരണം കാരണം എല്ലാ കാറുകൾക്കും സമാനമായ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. അതിനാൽ, വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ വിഭാഗം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങൾ

ബസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗതാഗത വാഹനങ്ങൾ പോലുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. വാഹനം 15 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, അത് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. വാഹനത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ

2021 ജനുവരിയിൽ, സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി അംഗീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും 15 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതുമായ വാഹനവും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് വരുന്ന വർഷത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിലവിൽ, സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതി 2022 ഏപ്രിൽ 01 ആണ്.

സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ

ദിവസേന ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു. ഫിറ്റ്സ് ഇല്ലാതാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർസി പുതുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ 20 വർഷത്തിന് ശേഷം റദ്ദാക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്‍ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ, പ്രാരംഭ രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ 15 വർഷത്തിനു ശേഷം വാഹനത്തിന് വർദ്ധിച്ച റീ-രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കും.

വിന്‍റേജ് വാഹനങ്ങൾ

ഒരു ശരാശരി വാഹനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിന്‍റേജ് വാഹനങ്ങൾ പഴയതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിന്‍റേജ് വാഹനങ്ങൾ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നവയാണ്. അതിനാൽ, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ്, അത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവ സ്‌ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഗണിക്കും.

വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ്?

 • സാങ്കേതിക കാലയളവിന് ശേഷം വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് യോഗ്യമാണോ എന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വാഹനത്തിന്‍റെ റോഡ് യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിശദമായ പരിശോധനയാണ് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ്.
 • പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് വാഹനം കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. പഴയ വാഹനം എഞ്ചിൻ പ്രകടനം, ബ്രേക്കിംഗ്, മറ്റ് വിവിധ പരിശോധനകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രകാരം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റ് സെന്‍ററുകളിലാണ് ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത്.
 • പൊലൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് മുഖേന നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാഹനങ്ങളുടെ എമിഷൻ ലെവൽ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ, നിലവിൽ നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വാഹനം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • അത്തരം ടെസ്റ്റിനുള്ള വാലിഡിറ്റി അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും. ഇതിന് ശേഷം, വാഹനം മറ്റൊരു ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായിരിക്കണം.
 • ഏകദേശം ഒരു ഗ്രീൻ സെസ്. ഓരോ ലൊക്കേഷനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന റോഡ് ടാക്സിന്‍റെ 10-25 ശതമാനം ഈടാക്കാം. പഴയ വാഹനങ്ങൾക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കി നൽകേണ്ടി വരും.
 • ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഏത് വാഹനവും സ്ക്രാപ്പ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതായി കണക്കാക്കും. നിയമപ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ റോഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.
 • അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വാഹന ഉടമയ്ക്കുള്ള വ്യക്തമായ ഓപ്ഷൻ വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ, വാഹനം റിപ്പയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അത് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സ് ആകുന്നതാണ്. പ്രോസസ് പിന്തുടരുകയും രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിന് പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക.

ഞാൻ എവിടെയാണ് വാഹനം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്?

കാറിന്‍റെ ആർസി കാലഹരണ തീയതി പരിശോധിക്കുക. തീയതി അടുത്താണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാർ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് വാഹന പരിശോധനാ കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനകം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ക്രാപ്പിംഗ് സെന്‍ററിനായി കാത്തിരിക്കുക. സ്ക്രാപ്പിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളും വാഹൻ ഡാറ്റാബേസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിൽ, കാർ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിക്കായി പൂർണ്ണമായ ടെസ്റ്റിംഗ് നടപടിക്രമം ഇതുവരെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശോധനയുടെ നടപടിക്രമം മറ്റ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പരിശോധനയുടെ സുരക്ഷ, എമിഷൻ പ്രക്രിയക്ക് സമാനമാണ്. എയർബാഗുകൾ, സീറ്റ്ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശോധന, മലിനീകരണ പരിശോധനകൾ, ഹെഡ്‌ലൈൻ അലൈൻമെന്‍റ് പരിശോധനകൾ പോലുള്ള മറ്റ് പരിശോധനകളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാർ ബ്രേക്കുകളും എഞ്ചിൻ ഘടകങ്ങളും, ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ തകരാർ, റസ്റ്റ് എന്നിവയും അധികാരികൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ് എന്താണ്?

എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് സ്ക്രാപ്‌യാർഡുകൾ ഉണ്ട്. വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 പ്രകാരം ഇൻസെന്‍റീവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ, അംഗീകൃത സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വാഹൻ ഡാറ്റാബേസിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിച്ച് കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന പേപ്പറുകളും കൈയിൽ കരുതുക. വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് പൂർത്തിയായാൽ, സ്ക്രാപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ്. കാറിന്‍റെ സ്ക്രാപ്പ് മൂല്യം രജിസ്റ്റേർഡ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ബാങ്ക് ചെക്ക് ആയും തുക ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

പരിധിക്ക് കവിയുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമോ?

എല്ലാ വാഹനങ്ങളും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വാഹനം നിശ്ചിത പരിധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, അത് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, വാഹനം ഓടിക്കാൻ യോഗ്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഫിറ്റ്നസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വാഹനം ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അതിന് പുതുക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല, വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. വാഹനം ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സ് ആകുമ്പോൾ, അതിന് പുതുക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുകയും ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിലും ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാകുകയും ചെയ്യും.

സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ കാറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ, കാറിന്‍റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അഴിച്ചുമാറ്റി അത് തകർക്കുന്നു. ഇന്ധനം, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, ബ്രേക്ക് ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ദ്രാവകങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം, ടയറുകൾ, വീലുകൾ, ബാറ്ററി എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇൻഫോടെയിൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, എഞ്ചിൻ, ആൾട്ടർനേറ്റർ, ട്രാൻസ്മിഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സബ്‌അസംബ്ലികൾ എന്നിവ സർവ്വീസ് ചെയ്യാവുന്നതും പിന്നീട് വിൽക്കാവുന്നവയുമാണ്. ഇത് ഒരു ലേബർ-ഇന്‍റൻസീവ് മാനുവൽ ജോലിയാണ്. ശരിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സെന്‍ററുകളുടെ ലാഭ നിരക്കുകൾ തീർച്ചയായും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാറിന്‍റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും അഴിച്ചെടുത്താൽ, തുടർന്നുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പൈപ്പുകൾ, എസി യൂണിറ്റ്, പലപ്പോഴും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഹീറ്റർ കോർ എന്നിവയും കേടുപാടുകൾ മാറ്റി എടുക്കാവുന്നവയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ് ബിറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും സാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് പെയിന്‍റ് ഒഴിവാക്കുന്നതുമാണ്. ശേഷിക്കുന്ന ഷെൽ പൊട്ടിക്കുകയും പിന്നീട് ചുരുക്കുകയും പുതിയ മെറ്റൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

വാഹനം ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

വാഹനം ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അത് ഇഒഎൽവിക്ക് കീഴിൽ വരും. എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വെഹിക്കിൾ എന്നാണ് ഇതിന്‍റെ പൂർണ്ണരൂപം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹന സ്ക്രാപ്പിംഗ് ഫെസിലിറ്റികളിൽ വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഉടമക്ക് നൽകുന്നതാണ്. നിലവിൽ, വാഹനത്തിന് മൂന്ന് തവണ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് അർഹതയുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം, വാഹനം ഇഒഎൽവി ആയി കണക്കാക്കും.

പഴയ വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇൻസെന്‍റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പഴയതും ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതുമായ വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ നിരവധി ഇൻസെന്‍റീവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഇൻസെന്‍റീവ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം:
 • പഴയതും ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതുമായ വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്ക് അവർ വാങ്ങുന്ന പുതിയ വാഹനത്തിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയുടെ 4-6% ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ സ്‌ക്രാപ്പ് മൂല്യം ലഭിക്കും.
 • ഉടമ ഡിപ്പോസിറ്റിന്‍റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല.
 • മോട്ടോർ വാഹന ടാക്സിൽ, ഇളവുകൾ ഓഫർ ചെയ്യാനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട്/കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനങ്ങൾക്ക്, ഇളവ് 15% വരെയും നോൺ-ട്രാൻസ്പോർട്ട്/പേഴ്സണൽ വാഹനത്തിന് 25% വരെയും ലഭിക്കാം.
 • ഡിപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിൽ 5% ഡിസ്‌കൗണ്ട് നൽകാൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഒരു പുതിയ വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ മെയിന്‍റനൻസ് ചെലവുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ധനത്തിലും ലാഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇതിന്‍റെ അർത്ഥം.

പഴയ വാഹനം കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കോട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് ചെലവേറിയ ഒന്നായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, റോഡ് ടാക്സിന് പുറമെ സംസ്ഥാനം ഗ്രീൻ ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നതും ഓരോ വാഹന ഉടമയും അത് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുമാണ്.

പഴയ വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം ചെലവ് വരും?

പഴയ വാഹനം പുതുക്കുന്നതിനും നിർബന്ധിത ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവുകൾ ഉയർന്നതാണ്. പഴയ വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സാധ്യമായ ഓപ്ഷൻ. ഭാവിയിൽ, ഫീസിൽ ഒരു നിശ്ചിത വർദ്ധനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം, പണപ്പെരുപ്പം കണക്കിലെടുത്താൽ അതിൽ കാലക്രമേണ മാറ്റമുണ്ടാകാം. സ്വകാര്യ വാഹനം 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെലവുകളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വവിവരണം ഇതാ:
 • രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്
 • ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ഫീസ്
 • റോഡ് ടാക്സ്
 • ഗ്രീൻ സെസ്സ്

രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ്

15 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്വകാര്യ വാഹനത്തിന്‍റെ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ നിരക്കുകൾ ചുവടെയുള്ള പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു:
വാഹനം റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ പുതുക്കൽ നിരക്കുകൾ
കാർ/ജീപ്പ് രൂ. 600 രൂ. 5,000
മോട്ടോർസൈക്കിൾ രൂ. 300 രൂ. 1,000
ത്രീ-വീലർ/ക്വാഡ്രിസൈക്കിൾ രൂ. 600 രൂ. 2500
ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മോട്ടോർ വാഹനം രൂ. 5,000 രൂ. 40,000
  ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ദയവായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക. കണക്കുകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ, 15 വർഷം പഴക്കമുള്ള വാണിജ്യ വാഹനത്തിന്‍റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള പുതുക്കൽ ഫീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു:
വാഹനം റെഗുലർ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ പുതുക്കൽ നിരക്കുകൾ
ടാക്സി/ക്യാബ് രൂ. 1000 രൂ. 7,000
മോട്ടോർസൈക്കിൾ രൂ. 500 രൂ. 1,000
ത്രീ-വീലർ/ക്വാഡ്രിസൈക്കിൾ രൂ. 1000 രൂ. 3500
ഹെവി ഗുഡ്സ്/പാസഞ്ചർ രൂ. 1500 രൂ. 12,500
മീഡിയം ഗുഡ്സ്/ പാസഞ്ചർ രൂ. 13,000 രൂ. 10,000
  ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ദയവായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക. കണക്കുകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നടത്തുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ ഫീസ് ഘടന

15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്‌നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിനോ പുതുക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഒരു വാഹനത്തിന്‍റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ് ഘടന ചുവടെയുള്ള പട്ടിക കാണിക്കുന്നു:
വാഹനത്തിന്‍റെ തരം നിലവിലുള്ള ഫീസ് പുതുക്കിയ ഫീസ്
ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനം രൂ. 600 രൂ. 1,000
മീഡിയം ഗുഡ്സ്/ പാസഞ്ചർ വാഹനം രൂ. 1,000 രൂ. 1,300
ഹെവി ഗുഡ്സ്/പാസഞ്ചർ വാഹനം രൂ. 1,000 രൂ. 1,500
  ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ദയവായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക. കണക്കുകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുക:
വാഹനത്തിന്‍റെ തരം നിലവിലുള്ള ഫീസ് പുതുക്കിയ ഫീസ്
ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനം രൂ. 200 രൂ. 7,500
മീഡിയം ഗുഡ്സ്/ പാസഞ്ചർ വാഹനം രൂ. 200 രൂ. 10,000
ഹെവി ഗുഡ്സ്/പാസഞ്ചർ വാഹനം രൂ. 200 രൂ. 12,500
  ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ദയവായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക. കണക്കുകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ റീ-രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ ഫീസ് ചുവടെയുള്ള പട്ടിക കാണിക്കുന്നു:
മാനദണ്ഡം നിലവിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ/പുതുക്കൽ നിരക്കുകൾ പുതുക്കിയ രജിസ്ട്രേഷനും പുതുക്കൽ നിരക്കുകളും
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കൽ രൂ. 600 (പുതിയതിനും രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കലിനും) രൂ. 600 (പുതിയ രജിസ്ട്രേഷന്) രൂ. 5,000 (15 വർഷത്തിന് ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ)
15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുന്നതിനായി വാഹനത്തിന്‍റെ കണ്ടണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു രൂ. 600 രൂ. 1,000 (ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ്)
  ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ദയവായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക. കണക്കുകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ സ്ക്രാപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്?

വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 പ്രകാരം 20 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സ്വകാര്യ കാറുകളുടെയും 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെയും രജിസ്‌ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കും. ടെസ്റ്റ് പാസ്സ് ആകുന്ന വാഹനങ്ങൾ റീ-രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം; കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി:
 • കാർ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, റബ്ബർ, പ്ലാസ്റ്റിക്, കോപ്പർ തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെറ്റീരിയലുകൾ ലഭ്യമാക്കാം. ഇതിലൂടെ, നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളുടെ ലഭ്യത കാരണം, വാഹന നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ചെലവ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കുറയ്ക്കാം.
 • പുതിയ കാറുകളുടെ വില കുറയുമ്പോൾ, കാർ ഇൻഷുറൻസ് ചെലവും കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാറിന്‍റെ വിപണി മൂല്യം എന്ന നിലയിൽ, ഐഡിവി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ; കാർ ഇൻഷുറൻസ് വിലകൾ.
 • തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി കാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രീമിയത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഓൺ ഡാമേജ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ക്ലെയിമുകൾ ഉയർന്നതാണ്. നിസ്സംശയമായും, ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മൂലമാണ് തേർഡ് പാർട്ടി ക്ലെയിമുകൾ പ്രധാനമായും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ, ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാൽ തേർഡ് പാർട്ടി ക്ലെയിമുകൾ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ കണക്കാക്കാം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ.
 • ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതും പഴയതുമായ കാറുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന ക്ലെയിം അനുപാതത്തിന് തീർച്ചയായും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലെയിം അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത ക്ലെയിമുകളുടെ മൊത്തം മൂല്യവും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രീമിയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ മൂല്യവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത കാറുകൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഐസിആർ കൂടി കുറയും.
ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

എന്‍റെ കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് റദ്ദാക്കണോ?

പോളിസി റദ്ദാക്കുന്നതിതിനായി നിങ്ങൾ കാർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, കാറിന്‍റെ ആർസി റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആർടിഒയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുക. കാറിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയാൽ, കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റദ്ദാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷുററെ അറിയിക്കുക. പോളിസി റീഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് പ്രോ-റാറ്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിലവിലെ പോളിസി വർഷത്തിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഞാൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റദ്ദാക്കാതെ കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യഥാക്രമം ആർടിഒയിൽ കാറിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാറിന്‍റെ ആർസി റദ്ദാക്കുന്നതും വാഹനത്തിന്‍റെ സ്ക്രാപ്പേജ് സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷുറൻസിനെ അറിയിക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
 • വാഹന മോഷണം തടയൽ: ആർ‌സി റദ്ദാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിച്ച കാറിനായി ഒരു കുറ്റവാളി സ്‌ക്രാപ്പ് ചെയ്‌ത കാറിന്‍റെ ഡോക്യുമെന്‍റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കാറിന്‍റെ ആർസി റദ്ദാക്കുന്നതിലൂടെ, വാഹനമോഷണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാനാകും.
 • കാർ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ദുരുപയോഗം: കാർ സ്‌ക്രാപ്പ് ചെയ്‌താൽ ഉടൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണം. ആർസി റദ്ദാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, തട്ടിപ്പുകാർ കാറിന്‍റെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാം. ഇത്തരം ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനോ മോഷ്ടിച്ച വാഹനങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാറിന് ഐഡന്‍റിറ്റി നൽകുന്നു.

ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത കാറിന്, എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും കാർ ഇൻഷുറൻസ് റീഫണ്ട് ലഭിക്കുമോ?

കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആർസി റദ്ദാക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. റീജണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ആർസി റദ്ദാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് പോളിസി റദ്ദാക്കുന്നത് തുടരാം. റീഫണ്ടുകൾ പ്രോ-റാറ്റ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. പോളിസി കാലയളവിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ചാൽ, റീഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല. ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ പോളിസി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

വിന്‍റേജ് കാർ ഉടമകൾക്ക് പുതിയ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി എപ്രകാരമാണ് ബാധകമാകുന്നത്?

വിന്‍റേജ് വാഹനങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഇന്ത്യയുടെ റോഡ്, ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം ഇന്ത്യയിലെ വിന്‍റേജ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഔദ്യോഗികമാക്കി. പുതിയ സ്ക്രാപ്പ് പോളിസിക്കൊപ്പം, ഇത് പ്രയാസ രഹിതമായ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഇതിനകം രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പഴയ നമ്പരുകൾ നിലനിർത്തലും വിഎ സീരീസിൽ പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷനും പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 'വിഎ' സീരീസ് ഒരു സവിശേഷ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്ക് ആയിരിക്കും. വിന്‍റേജ് കാർ റാലി, ചില സാങ്കേതിക ഗവേഷണം, ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ഏതെങ്കിലും പ്രദർശനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശനം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിന്‍റേജ് മോട്ടോർ വാഹനത്തിന് ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ ഓടാൻ അനുവാദമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ കാറുകൾ സ്ക്രാപ്പ് ആയി വിൽക്കുന്നതിനുള്ള ആർടിഒ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പഴയ വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട്. പഴയ വാഹനം സ്‌ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിപരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഓപ്ഷനാണ്. വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ അർത്ഥം അത് പീസുകളായി മാറ്റുകയും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അതിലുപരി, ഏതെങ്കിലും അനധികൃത പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ സാധ്യതകളും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്ക്രാപ്പിംഗ് പ്രോസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്‍റുകളുടെ ചുരുക്കം ഇതാ:
 • സ്ക്രാപ്പ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിന് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാറിന്‍റെ ചാസിസ് നമ്പർ എടുക്കുന്നു.
 • കാർ ഉടമ അംഗീകൃത സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറുമായി ബന്ധപ്പെടണം. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡീലർമാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • കാർ ഉടമ ആർടിഒയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സ്ക്രാപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച് അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാർ ഡിരജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ലഭ്യമാണ്.
 • സ്ക്രാപ്പ് ഡീലർ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുകയും വാഹനങ്ങളുടെ ഭാരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വില പറയുകയും ചെയ്യും. എഗ്രിമെന്‍റ് ഘട്ടം എത്തിയാൽ, സ്ക്രാപ്പ് ഡീലർ കാറിന്‍റെ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്, റബ്ബർ, അയൺ തുടങ്ങിയവ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്നു.
 • സ്ക്രാപ്പ് ഡീലർ വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഭാവി ആവശ്യത്തിനായി അതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക.
ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: നിയമങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

പഴയ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷനും സ്ക്രാപ്പിംഗിനുമുള്ള ആർടിഒ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും സ്ക്രാപ്പിംഗും സംബന്ധിച്ച ആർടിഒ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം:
 • കാർ സ്ക്രാപ്പിംഗ് സംബന്ധിച്ച് അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആർടിഒക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുക.
 • ചാസിസ് നമ്പറിനൊപ്പം കാറിന്‍റെ ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യുക.
 • ലെറ്റർഹെഡിൽ അംഗീകൃത സ്ക്രാപ്പ് ഡീലറുടെ സ്ഥിരീകരണം നൽകുക. അതിൽ തെറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായ വിലാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാറിന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം.
 • വാഹനത്തിന്‍റെ ഉടമ രജിസ്ട്രേഷൻ, സ്ക്രാപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷക്കൊപ്പം ഒരു അഫിഡവിറ്റ് സമർപ്പിക്കണം. വാഹനം ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ, ലോൺ, പെൻഡിംഗ് കോടതി കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അഫിഡവിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളണം.
ആർടിഒ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ നൽകും. നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും ട്രാഫിക് പോലീസിൽ നിന്നും ഡിലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കൂ. കാർ വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച് ആർടിഒ ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡുകൾ നിലനിർത്താൻ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തൃപ്തികരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, ആർടിഒ കാർ ഡിരജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: നിയമങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 സംബന്ധിച്ച പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

 1. 15 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എന്‍റെ കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ?

15 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള കാറുകൾ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാർ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പുതിയ വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രകാരം അത് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ.
 1. 15 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ?

കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം അനുസരിച്ച്, സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ 15 വർഷത്തിനും വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ 20 വർഷത്തിനും ശേഷം ഓരോ 5 വർഷത്തിലും വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് വരെ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം.
 1. ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് സൗജന്യമാണോ?

നിതിൻ ഗഡ്കരി വാഹന സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി 2021 പ്രകാരം, ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് രൂ. 40,000 വരെ ആകാം, ഭാവിയിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. നിലവിൽ, വാഹനത്തിന്‍റെ തരം അനുസരിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഫീസ് ഏകദേശം രൂ. 200 മുതൽ രൂ. 1,000 വരെയാണ്.
 1. ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിനായി ഏതൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്?

ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അത് പരിസ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതും പരിശോധിക്കുന്നു. ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞ മലിനീകരണവും വളർച്ചാ അവസരങ്ങളും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
 1. ഡീസൽ, പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി ബാധകമാണോ?

അതെ, വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി ഡീസൽ, പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്.
 1. പഴയ വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധമാണോ?

നിലവിൽ, പഴയ വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമല്ല. വാഹനം ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
 1. വാഹന സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക?

നിലവിൽ 20 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള 51 ലക്ഷം ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളുകൾക്കും (എൽഎംവി) 15 വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള 34 ലക്ഷം എൽഎംവികൾക്കും വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വാഹന വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി മൂലം ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിനുള്ള പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
 • മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
 • പുതിയ വാഹനത്തിന്‍റെ വിൽപ്പന
 • തൊഴിൽ അവസരം
 1. സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണോ?

വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതാണ്. ഒരു വാഹനം ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റും അനുവദിച്ച റിട്ടെസ്റ്റും പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അത് ഒരു ഇഒഎൽവി അഥവാ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വെഹിക്കിൾ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കും.
 1. കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന യോഗ്യതാ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ, കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യമാണ്:
 • കാറിന്‍റെ ആർസി കാലഹരണപ്പെടുമ്പോൾ
 • രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സെന്‍ററിൽ വാഹനം ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ.
 • ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ കാറിന് തകരാർ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ
 • കാർ ഇംപൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇവയ്ക്ക് പുറമേ, ഉപേക്ഷിച്ച കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡികമ്മീഷൻ ചെയ്ത സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാറിന്‍റെ സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്; എന്നിരുന്നാലും, പരിശോധന പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് റോഡുകളിൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 1. നിങ്ങളുടെ കാർ എവിടെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം?

ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാകാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് വാഹന പരിശോധന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക. വാഹനം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിക്കുക.
 1. വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമോ?

അതെ, വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ വാഹനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
 1. സ്ക്രാപ്പേജ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സ് ആയോ? അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ.

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർച്ചയായ ഉപയോഗത്തിനായി രജിസ്ട്രേഷന്‍റെ കാലഹരണ തീയതിക്ക് അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആയിരിക്കരുത്. താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് പാലിക്കേണ്ട ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ:
 • ഫോം 25-ൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കലിന് അപേക്ഷിക്കുക. വാഹനം ഏത് അധികാരപരിധിയിലാണോ, അവിടെ കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതിക്ക് അറുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റിയിൽ ഇത് ചെയ്യണം.
 • വാഹനത്തിൽ എല്ലാ കുടിശ്ശിക നികുതികളും അടയ്ക്കുക.
 • നിയമം 81-ന് കീഴിലുള്ള കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം 1989 പ്രകാരം, അനുയോജ്യമായ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്:
അപേക്ഷയിൽ ഫോം 25
പിയുസി
ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*
ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്*
ആർസി ബുക്ക്*
ഇതുവരെ അടച്ച റോഡ്-ടാക്സ് പേമെന്‍റിനുള്ള പ്രൂഫ്*
എഞ്ചിൻ പെൻസിൽ, ചാസിസ് പ്രിന്‍റ്*
പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം 60/61 പകർപ്പ്*
ഒപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ*
  ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, നക്ഷത്രചിഹ്നം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്. കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വാഹനത്തിന് ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തിനും 15 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. താഴെപ്പറയുന്നവ ആവശ്യമായ പ്രധാന ഡോക്യുമെന്‍റുകളാണ്, അതോടൊപ്പം വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍റെ പ്രോസസ് സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക:
 • കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച ഫോം 25
 • ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • പൊലൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പരിശോധനയ്ക്ക്, വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കൗണ്ടറിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനായി രസീത് നൽകുന്നതാണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതാണ്.
 1. നിങ്ങളുടെ കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

അതെ, നിങ്ങൾ കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ഇൻഷുററെ അറിയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പബ്ലിക് റോഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കാർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ റദ്ദാക്കും.
 1. നിങ്ങളുടെ കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

അതെ, കാർ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആളുകൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത കാറിന്‍റെ നിലവിലുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിയമപരമായ ബാധ്യതകളിലേക്ക് നയിക്കും. ആർസി റദ്ദാക്കുന്നത് അത്തരം സാധ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നു. അതായത് ആർക്കും അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി കാറിന്‍റെ തിരിച്ചറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്