ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചതിന് നന്ദി.

ഏത് സഹായത്തിനും ദയവായി വിളിക്കുക 1800-209-0144

Claim Assistance
 • ക്ലെയിം സഹായ നമ്പറുകൾ

 • ഹെൽത്ത് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-103-2529

 • 24x7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ് 1800-103-5858

 • ഗ്ലോബൽ ട്രാവൽ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ +91-124-6174720

 • എക്സ്റ്റന്‍ഡെഡ് വാറന്‍റി 1800-209-1021

 • അഗ്രി ക്ലെയിം 1800-209-5959

Get In Touch

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചതിന് നന്ദി.

ഏത് സഹായത്തിനും ദയവായി വിളിക്കുക 1800-209-0144

 
ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ : 1800-209-5959

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന (പിഎംഎഫ്ബിവൈ)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) - Crop Insurance Scheme

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

2016 ഏപ്രിലിൽ, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന (പിഎംഎഫ്ബിവൈ) ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. മുൻ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകളായ ദേശീയ കാർഷിക ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്കീം (എൻഎഐഎസ്), കാലാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്കീം, പരിഷ്കരിച്ച ദേശീയ കാർഷിക ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്കീം (എംഎൻഎഐഎസ്) എന്നിവ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്. അതിനാൽ, നിലവിൽ, ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള സർക്കാരിന്‍റെ പ്രധാന സ്കീം ആണ് പിഎംഎഫ്ബിവൈ.

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന റിസ്ക്കുകൾ

വിത്തുവിത/ നടീല്‍ തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന റിസ്ക്ക്

വിത്തുവിത/ നടീല്‍ തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന റിസ്ക്ക്

 കുറഞ്ഞ മഴ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മൂലം വിതയ്ക്കൽ/ നടീൽ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ഒരു കര്‍ഷകന് SI (ഇൻഷ്വേർഡ് തുക) യുടെ 25% വരെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ട്. കർഷകന് വിതയ്ക്കാൻ/നടാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിനായി പണം ചെലവാകുകയും ചെയ്ത കേസുകൾക്കാണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത്.

നിലവിലെ കൃഷി (വിതയ്ക്കൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ)

നിലവിലെ കൃഷി (വിതയ്ക്കൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ)

തടയാനാകാത്ത റിസ്ക്കുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വിള നഷ്ടം പരിരക്ഷിക്കാൻ സമഗ്രമായ റിസ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നു, ഉദാ. പ്രകൃതിദത്തമായ അഗ്നിബാധ, ഇടിമിന്നൽ, കൊടുങ്കാറ്റ്, കടൽക്ഷോഭം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, വരൾച്ച/ജലദൗര്‍ലഭ്യം, കീടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവ.

വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ

വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ

വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പരമാവധി രണ്ടാഴ്ച കാലയളവ് വരെ ഈ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാണ്, കൂടാതെ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പാടത്ത് 'കൊയ്ത്, നിരത്തിയിട്ട' അവസ്ഥയിൽ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിളകൾക്കാണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റ്, പേമാരി, കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വിപത്തുകൾക്ക് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാണ്.

പ്രാദേശിക റിസ്ക്ക്

പ്രാദേശിക റിസ്ക്ക്

അറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട കൃഷിയിടങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ആലിപ്പഴം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രാദേശിക റിസ്ക്കുകളുടെ ഫലമായി സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടം/കേടുപാടുകൾ.

   
GOQii

പിഎംഎഫ്ബിവൈ-ക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിളകൾ

 • ഭക്ഷ്യ വിളകൾ (ധാന്യങ്ങൾ, തിന, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ)
 • എണ്ണക്കുരുക്കൾ
 • വാർഷിക വാണിജ്യ / വാർഷിക ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾ

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • പ്രാദേശിക ദുരന്തങ്ങളും വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കുന്നു.
 • വേഗത്തിലുള്ളതും പ്രയാസ രഹിതവുമായ ക്ലെയിമുകൾക്കായി നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം.
 • ടെലിഫോണിലൂടെയുള്ള ക്ലെയിം അറിയിപ്പ് 1800-209-5959

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജനയുടെ (പിഎംഎഫ്ബിവൈ) ആനുകൂല്യങ്ങൾ

 • കർഷകൻ പ്രീമിയത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട തുക ഗണ്യമായി കുറച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് ഖാരിഫ് വിളകൾക്ക് 2%, റാബി വിളകൾക്ക് 1.5%, വാർഷിക, വാണിജ്യ വിളകൾക്ക് 5%.
 • ആലിപ്പഴം, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രാദേശിക വിപത്തുകളുടെ ഫലമായ നഷ്ടങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ.
 • ദേശമെങ്ങും സൈക്ലോൺ, പേമാരി, കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പരമാവധി രണ്ടാഴ്ച (14 ദിവസം) പാടത്ത് ഉണക്കുക എന്ന ഏക ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ 'കൊയ്ത്, നിരത്തിയിട്ട' അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്ന വിളകളുടെ നാശം വ്യക്തിഗത പ്ലോട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതാണ്.
 • വിതയ്ക്കൽ തടസ്സപ്പെടൽ, പ്രാദേശിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം കർഷകൻ്റെ അക്കൌണ്ടിൽ ക്ലെയിം തുക എത്തുന്നതാണ്.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ടെക്നോളിജിയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ച അളവിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൃഷിക്കാർക്ക് ക്ലെയിം പേമെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വിള കൊയ്യൽ ഡാറ്റ പകർത്താനും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വിള കൊയ്യൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജനയുടെ ഒഴിവാക്കലുകൾ (പിഎംഎഫ്ബിവൈ)

 • കനത്ത നാശനഷ്ടം
 • തടയാനാകുന്ന റിസ്ക്കുകൾ
 • യുദ്ധം, ആണവ റിസ്ക്കുകളില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങള്‍

പിഎംഎഫ്ബിവൈ പ്രീമിയം നിരക്കുകളും സബ്‌സിഡിയും

പിഎംഎഫ്ബിവൈ-ക്ക് കീഴിൽ ആക്ച്വരിയൽ പ്രീമിയം നിരക്ക് (എപിആർ) ഈടാക്കുന്നതാണ്. ഈ നിരക്ക് ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയ്ക്ക് ബാധകമാണ്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ കർഷകർ അടയ്‌ക്കേണ്ട പരമാവധി പ്രീമിയം നിരക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്:

സീസൺ വിളകൾ കർഷകൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട പരമാവധി ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകൾ
ഖാരിഫ് എല്ലാ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളും എണ്ണക്കുരുക്കളും ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 2%
റാബി എല്ലാ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളും എണ്ണക്കുരുക്കളും ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 1.5%
ഖാരിഫ്, റാബി വാർഷിക വാണിജ്യ / വാർഷിക ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾ
ദീർഘക്കാലം നിൽക്കുന്ന ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾ (പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 5%

 

കുറിപ്പ്: ശേഷിക്കുന്ന പ്രീമിയം സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുല്യമായി നൽകും.

പിഎംഎഫ്ബിവൈ വിള ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം നടപടിക്രമം

ഇവിടെ, ബജാജ് അലയൻസിൽ പ്രധാൻ മന്ത്രി ബീമ യോജനയുടെ ക്ലെയിം പ്രോസസ് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും നടക്കുന്നതാണ്.

 

പ്രാദേശിക നഷ്ടങ്ങൾക്ക്

 • കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നഷ്ടത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ അല്ലെങ്കില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിനെ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രാദേശിക കൃഷി വകുപ്പിനെ/ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഫാംമിത്ര മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും അവർക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-209-5959 ൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം.
 • സർവേ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഇൻഷുർ ചെയ്ത വിളയുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര ഏക്കറാണ് ബാധിക്കപ്പെട്ടതെന്നും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (ലോൺ എടുത്ത കർഷകൻ), സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (ലോൺ എടുക്കാത്ത കർഷകൻ) എന്നിവയും അറിയിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
 • ഞങ്ങൾ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു സർവേയറെ നിയമിക്കുകയും സർവേയറെ നിയമിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും.
 • കർഷകൻ നടത്തിയ പ്രീമിയം പേമെന്‍റ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന അറിയിപ്പ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കർഷക പോർട്ടലിൽ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്.
 • നഷ്ടം സർവേ ചെയ്ത് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിരക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാധകമായ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പ്രീമിയം സബ്സിഡിയുടെ 50% സർക്കാർ വിഹിതം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം പ്രകാരം പണമടയ്ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം.

വിതയ്ക്കൽ തടസ്സപ്പെട്ടതിന്

ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത കര്‍ഷകൻ വിതയ്ക്കൽ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാലുള്ള നഷ്ടങ്ങള്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് വ്യാപകമായ ദുരന്തമാണ്, കൂടാതെ വിലയിരുത്തൽ ഏരിയ തിരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്കും വിള ഇറക്കാൻ കഴിയാതെവരുമ്പോഴാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:


 • നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റിലെ (ഐയു) പ്രധാന വിള ഇറക്കേണ്ട കുറഞ്ഞത് 75% പ്രദേശത്ത് വരൾച്ചയോ വെള്ളപ്പൊക്കമോ പോലുള്ള വ്യാപകമായ ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം വിതയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ വിത്ത് മുളയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത കർഷകർക്ക് വിത തടസ്സപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ക്ലെയിം തുക നൽകുന്നതാണ്.
 • ഈ വ്യവസ്ഥ എൻറോൾമെന്‍റ് കട്ട്-ഓഫ് തീയതിക്ക് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • വിത തടസ്സപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നൽകും; സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച, വിത നടക്കേണ്ട സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് കണക്കാക്കിയ ഡാറ്റയ്ക്ക് വിധേയമായും സർക്കാരിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് സബ്‌സിഡി (1st ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ്) ലഭിച്ചതിനു ശേഷവും ആണിത്.
 • കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അന്തിമ ക്ലെയിമുകളായി, ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 25% പേമെന്‍റ് നൽകുന്നതോടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അവസാനിക്കും.
 • വിതയ്ക്കൽ തടസ്സപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ക്ലെയിം തുക വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ബാധിക്കപ്പെട്ടതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ഐയുകൾക്കും വിളകൾക്കുമായി കൃഷിക്കാർക്ക് പുതുതായി എൻറോൾ ചെയ്യാനാകില്ല. ഇത് നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റുകളിലെ എല്ലാ കർഷകർക്കും ബാധകമാണ്.

വ്യാപകമായ ദുരന്തങ്ങൾ

ഏരിയയിലെ ത്രെഷോൾഡ് വിളവുമായി (ടിവൈ) താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വിളയുടെ കുറവിന് ഇത് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.


 • ഇൻഷുർ ചെയ്ത യൂണിറ്റിലെ (IU) ഇൻഷുർ ചെയ്ത വിളയുടെ യഥാർത്ഥ വിളവ് (AY) IU ലെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വിളയുടെ ത്രെഷോൾഡ് വിളവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റിൽ അതേ വിള കൃഷിചെയ്യുന്ന ഇൻഷുർ ചെയ്ത എല്ലാ കർഷകർക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. ക്ലെയിം ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു: ((ത്രെഷോൾഡ് വിളവ് - യഥാർത്ഥ വിളവ്) / ത്രെഷോൾഡ് വിളവ് ) * (ഇൻഷ്വേർഡ് തുക), ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റിൽ ചെയ്ത സിസിഇകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവൈ കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ടിവൈ കണക്കാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിൽ മികച്ച 5 വർഷത്തെ ശരാശരിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്

മിഡ് സീസണിലുണ്ടാകുന്ന വിപത്ത്

ഏതെങ്കിലും വ്യാപകമായ ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നേരിടുകയും ആ സീസണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിളവ് സാധാരണ വിളവിൻ്റെ 50% ത്തിൽ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് ഉടനടി ആശ്വാസം എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പരിരക്ഷ.

 • കടുത്ത വരൾച്ച, ജലദൗര്‍ലഭ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള തീർത്തും പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥ, സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം വരൾച്ചയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം, അസാധാരണമാം വിധം താഴ്ന്ന താപനില, പ്രാണികൾ, കീടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാപകമായി നാശം വിതയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള പ്രകൃതി വിപത്തുകൾ എന്നിവ മൂലമുള്ള വ്യാപക നഷ്ടം എന്നിവ കാരണം, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വിളയുടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിളവ് സാധാരണ വിളവിനേക്കാൾ 50% ൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത കർഷകർക്ക് മിഡ്-സീസൺ വിപത്തിനുള്ള ക്ലെയിം നൽകുന്നതാണ്.
 • ഈ ക്ലെയിം പ്രകാരം, ഇൻഷുർ ചെയ്ത കർഷകന് തുക നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്, മൊത്തം ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 25% ആയിരിക്കും ഇത്.
 • വിളവിറക്കി ഒരു മാസത്തിന് ശേഷവും വിളവെടുപ്പിന് 15 ദിവസം മുമ്പുമാണ് മിഡ്-സീസണിലുണ്ടാകുന്ന വിപത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടത്.
 • സംസ്ഥാന സർക്കാർ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മിഡ്-സീസൺ വിപത്ത് സംബന്ധിച്ച് അറിയിക്കുകയും പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ നാശം വിതച്ച് അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ട വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയും വേണം.
 • ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ജോയിന്‍റ് കമ്മിറ്റി ക്ലെയിം വിലയിരുത്തുകയും ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ ക്ലെയിം നൽകേണ്ടതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും.
 • ഓൺ-അക്കൗണ്ട് കണക്കാക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്: ((ത്രെഷോൾഡ് വിളവ് - യഥാർത്ഥ വിളവ്) / ത്രെഷോൾഡ് വിളവ് ) *(ഇൻഷ്വേർഡ് തുക * 25% )

വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടം

 • വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള വിള നഷ്ടം വിലയിരുത്തുന്നത് വ്യക്തിഗത പ്ലോട്ട്/കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്; ആലിപ്പഴം, സൈക്ലോൺ, പേമാരി, കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പരമാവധി 14 ദിവസം പാടത്ത് ഉണക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ “കൊയ്ത്, നിരത്തിയിട്ട” അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്ന വിളകളുടെ നാശമാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വ്യക്തിപരമായി ക്ലെയിം നല്‍കുന്നതാണ്.
 • ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക്, കൃഷി വകുപ്പ്, ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ നഷ്ടം സംഭവിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കർഷകൻ വിവരം അറിയിക്കണം. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം.
 • പരാതി ലഭിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സർവേയറെ നിയമിക്കും. സർവേയറെ നിയമിച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടം വിലയിരുത്തുന്ന നടപടി പൂർത്തിയാക്കും.
 • നഷ്ട മൂല്യനിർണ്ണയം നടന്ന് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലെയിം തുക നൽകുന്നതാണ്. നഷ്ട ശതമാനം വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ നഷ്ട മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലൂടെയാണ്.
 • ബാധിക്കപ്പെട്ട മേഖല വിളയിറക്കിയ മൊത്തം പ്രദേശത്തിൻ്റെ 25% ലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ കർഷകർക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കരുതുകയും ഇൻഷുർ ചെയ്ത എല്ലാ കർഷകർക്കും ക്ലെയിം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

നടപ്പ് വർഷത്തില്‍ ഞങ്ങൾ ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഹരിയാന, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പിഎംഎഫ്ബിവൈ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്ത് ഹോർട്ടികൾച്ചർ വിളകൾക്കായി ഞങ്ങള്‍ റീസ്ട്രക്ചേര്‍ഡ് വെതര്‍ ബേസ്ഡ് ക്രോപ്പ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സ്കീമും ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ 2022 ൽ ഖാരിഫ്, റാബി എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ സഹായം എത്തിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ജില്ലകളുടെയും പട്ടികയ്ക്ക്.

വർഷം 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 മൊത്തം തുക
ഖാരിഫ് 1621058 2333669 1230974 3007435 2935539 3654817  2911268  17694760 
റാബി 491316 3579654 5198862 1786654 1116719 2090200 - 14263405 
മൊത്തം തുക 2112374 5913323 6429836 4794089 4052258 5745017 2911268   31958165 

ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് സംഗ്രഹം തീയതി : 30th ജൂൺ 2021 പ്രകാരം

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍
നൽകിയ ക്ലെയിമുകൾ (കോടി രൂപയിൽ)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 മൊത്തം തുക
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 570.32 0.00 602.46 0.00 0.00 0.00 1172.77
ആസ്സാം 0.00 0.00 2.41 0.00 0.00 0.00 2.41
ബീഹാര്‍ 164.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164.25
ഛത്തീസ്ഗഢ് 17.50 48.74 236.48 29.01 87.74 148.44 567.89
ഗുജറാത്ത് 0.00 0.00 2.18 0.01 0.00 0.00 2.19
ഹരിയാന 134.19 364.01 0.00 137.63 140.18 268.06 1044.07
ജാര്‍ഖണ്ട് 0.00 0.00 19.82 0.00 0.00 0.00 19.82
കർണാടക 0.00 0.00 0.00 26.93 179.97 130.02 336.91
മധ്യപ്രദേശ് 0.00 0.00 0.00 709.99 0.00 0.00 709.99
മഹാരാഷ്ട്ര 174.99 32.78 882.79 481.52 120.40 400.31 2092.80
മണിപ്പൂര്‍ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 1.48
രാജസ്ഥാൻ 0.00 743.27 168.57 241.71 251.75 569.67 1974.98
തെലങ്കാന 54.74 5.36 36.80 0.00 0.00 0.00 96.90
ഉത്തര്‍പ്രദേശ് 0.00 58.50 18.22 26.49 0.00 0.00 103.21
ഉത്തരാഖണ്ഡ് 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08
മൊത്തം തുക 1115.98 1252.67 1969.82 1653.28 780.04 1517.96 8289.75

 

എംഎച്ച് കെഎച്ച് 19 – ക്ലെയിമുകൾ :

എംഎച്ച് ആർബി 19 – ക്ലെയിമുകൾ :

ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ

പരാതി പരിഹാരം

 • ലെവൽ 1: നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാംമിത്ര മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ 1800-209-5959 ൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം

  ലെവൽ 2: ഇ-മെയിൽ: bagichelp@bajajallianz.co.in

  ലെവൽ 3: പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ: ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ആശങ്കകൾ ഉടനടി പരിഹരിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ നിരന്തര പ്രയത്നമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രതികരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹാര ഓഫീസർ ശ്രീ. ജെറോം വിൻസെന്‍റിന് ggro@bajajallianz.co.in എന്ന അഡ്രസ്സിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്

  ലെവൽ 4: നിങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായി സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ദയവായി +91 80809 45060 ൽ ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ 575758 ലേക്ക് എന്ന് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ കെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ തിരികെ വിളിക്കുന്നതാണ്

  നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വീസ് നെറ്റ്‌വർക്കിന് മതിയായ സമയം അനുവദിക്കുക. ഞങ്ങൾ 'കെയറിംഗ്‍ലി യുവേർസിൽ' വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ കമ്പനിയിലെ ഓരോ ജീവനക്കാരനും ഈ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

  ലെവൽ 1, 2, 3, 4 എന്നിവ പിന്തുടർന്നതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, പരിഹാരത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഓംബുഡ്‌സ്മാനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ദയവായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഓംബുഡ്‌സ്മാൻ ഓഫീസ് https://www.cioins.co.in/Ombudsman എന്നതിൽ കണ്ടെത്തുക

  ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ ഓഫീസർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

  നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള അഗ്രി ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

   

കസ്റ്റമര്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍

Shravan Kumar Jhanghee

ശ്രാവൺ കുമാർ ജംഗി

ഈ കൊല്ലം കനത്ത ആലിപ്പഴ വർഷം ഉണ്ടായെങ്കിലും സന്തോഷകരമെന്നു പറയട്ടെ, എനിക്ക് പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജനയുടെ പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ക്ലെയിം തുക നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ബാജിക് എടുത്തു പറയത്തക്ക സഹായമാണ് ചെയ്തത്. ഇത് നേരിട്ട് എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വേഗത്തിലും തടസ്സരഹിതവുമായ രീതിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു.

പ്രേം സിംഗ് ജാലോർ, രാജസ്ഥാൻ

ഞാൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഫാർമിത്രയിലൂടെ ബാജിക്-നെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ പ്രതികരണം വളരെ വേഗത്തിലായിരുന്നു, അറിയിപ്പ് കിട്ടി 5th ദിവസം അവർ സർവേ നടത്തി. അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.

പ്രശാന്ത് സുഭാഷ്റാവു ദേശ്മുഖ് ഹിംഗോലി, മഹാരാഷ്ട്ര

ഈ വിവിധ കാർഷിക റിസ്ക്കുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നെപ്പോലെയുള്ള കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ബജാജ് അലയൻസ് ജിഐസി-ക്ക് നന്ദി.

പിഎംഎഫ്ബിവൈ വിജയകഥകൾ

പിഎംഎഫ്ബിവൈ, വിള ഇൻഷുറൻസ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ്?

വലിയ അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടത്തിന്‍റെ ചെറിയ സാധ്യതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻഷുറൻസ് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല, പകരം, സാമ്പത്തികമായി ദുരന്തം വിതച്ചേക്കാമായിരുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയോ ബിസിനസിനെയോ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി സഹായിക്കുന്നതാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത് ആളുകൾക്ക് റിസ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു ഉപായമാണ്, അതിൽ, കുറച്ച് പേർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ സമാനമായ അപകടങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അനേകരുടെ ചെറിയ സംഭാവനകളിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നികത്തുന്നു.

വിള ഇൻഷുറൻസ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

വിവിധ ഉൽപാദന റിസ്ക്കുകൾ മൂലം വിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഹാനിയും നാശവും കാരണം കർഷകർ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണ് വിള ഇൻഷുറൻസ്.

പിഎംഎഫ്ബിവൈ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റിനായി, അവരുടെ വിളവ് എത്രയായിരിക്കണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി നിർവ്വചിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര ഉൽപാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന (പിഎംഎഫ്ബിവൈ) ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

കാലാവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

കാലാവസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, മഴ, താപനില, മഞ്ഞ് വീഴ്ച, ഈർപ്പം, ശക്തമായ കാറ്റ്, സൈക്ലോൺ തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥകൾ കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വിളനാശം മൂലം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഇൻഷുർ ചെയ്ത കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്.

പിഎംഎഫ്ബിവൈ-ക്ക് കീഴിൽ എത്ര വിളകൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു?

ഇതിൽ പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന വിളകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു ഉദാ. a. ധാന്യങ്ങൾ, തിന, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ വിളകൾ, b. എണ്ണക്കുരുക്കൾ, c. വാർഷിക കൊമേഴ്ഷ്യൽ/ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾ മുതലായവ.

ഒരു കർഷകന്‍റെ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക/കവറേജ് പരിധി എത്രയാണ്?

a. ലോൺ എടുത്തതും ലോൺ എടുക്കാത്തതുമായ കർഷകർക്ക് ഒരു ഹെക്ടറിനുള്ള ഇൻഷ്വേർഡ് തുക ജില്ലാതല സാങ്കേതിക സമിതി തീരുമാനിച്ചതുപോലുള്ള വായ്പ്പാ പരിധിക്ക് തുല്യവും സമാനവുമായിരിക്കും, കൂടാതെ എസ്എൽസിസിസിഐ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. വായ്പ്പാ പരിധിയുടെ മറ്റൊരു കണക്കുകൂട്ടലും ബാധകമാകില്ല. വ്യക്തിഗത കർഷകർക്കുള്ള ഇൻഷ്വേർഡ് തുക ഇൻഷുറൻസിനായി കർഷകൻ നിർദ്ദേശിച്ച വിളയുടെ വിസ്തീർണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒരു ഹെക്ടറിനുള്ള വായ്പ്പാ പരിധിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. ‘കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം 'എപ്പോഴും' ഹെക്ടറിൽ ' കാണിക്കണം’. b. ജലസേചനം ഉള്ളതും, ജലസേചനമില്ലാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷ്വേർഡ് തുക വിഭിന്നമായിരിക്കും

ഖാരിഫ് സീസണിൽ വിള ഇൻഷുറൻസിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി എന്നാണ്?

ഇത് വിളയുടെ ജീവചക്രത്തെയും അതാത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ അറിയിപ്പിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

റാബി സീസണിൽ വിള ഇൻഷുറൻസിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി എന്നാണ്?

ഇത് വിളയുടെ ജീവചക്രത്തെയും അതാത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ അറിയിപ്പിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എത്ര കമ്പനികളാണ് വിള ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്?

താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് വിള ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്ന 12 മുൻനിര കമ്പനികൾ:

i. Agriculture Insurance Company

ii. Cholamandalam MS General Insurance Company

iii. Reliance General Insurance Co. Ltd.

iv. ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.

v. Future General India Insurance Co. Ltd.

vi. HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.

vii. IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.

viii. Universal Sompo General Insurance Company

ix. ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.

x. Tata AIG General Insurance Co. Ltd.

xi. SBI General Insurance

xii. United India Insurance Co.

വിള ഇൻഷുറൻസിനുള്ള പ്രീമിയം നിരക്കുകളും പ്രീമിയം സബ്‌സിഡികളും എന്തൊക്കെയാണ്?

പിഎംഎഫ്ബിവൈ-ക്ക് കീഴിൽ, ഇംപ്ലിമെന്‍റിംഗ് ഏജൻസി (ഐഎ) ആക്ച്വരിയൽ പ്രീമിയം നിരക്ക് (എപിആർ) ഈടാക്കുന്നതാണ്. കർഷകൻ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് നിരക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം ആയിരിക്കും:

സീസൺ വിളകൾ കർഷകൻ അടയ്ക്കേണ്ട പരമാവധി ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകൾ (ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ %)
ഖാരിഫ് എല്ലാ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും എണ്ണക്കുരുക്കളും (ധാന്യങ്ങൾ, തിന, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ) എസ്ഐ-യുടെ 2.0% അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വരിയൽ നിരക്ക്, ഇവയിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത്
റാബി എല്ലാ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും എണ്ണക്കുരുക്കളും (ധാന്യങ്ങൾ, തിന, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണക്കുരുക്കൾ) എസ്ഐ-യുടെ 1.5% അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വരിയൽ നിരക്ക്, ഇവയിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത്
ഖാരിഫ്, റാബി വാർഷിക വാണിജ്യ / വാർഷിക ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾ എസ്ഐ-യുടെ 5% അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വരിയൽ നിരക്ക്, ഇവയിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത്

ഏത് തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്?

റിസ്ക്കുകൾ: വിള നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന റിസ്ക്കുകൾ സ്കീമിന് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്: -

a. വിളനാശങ്ങൾ (നിലവിലുള്ള വിളകൾ, നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ): (i) പ്രകൃതിദത്ത അഗ്നിബാധ, മിന്നൽ (ii) കൊടുങ്കാറ്റ്, ആലിപ്പഴം, സൈക്ലോൺ, ടൈഫൂൺ, കടൽക്ഷോഭം, ഹുറെകേൻ, ടോർനാഡോ മുതലായവ (iii) വെള്ളപ്പൊക്കം, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ (iv) വരൾച്ച, ജലദൗര്‍ലഭ്യം (v) കീടങ്ങൾ/രോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തടയാനാകാത്ത കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കുന്ന വിളനാശങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷയേകാൻ സമഗ്രമായ റിസ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നു.

b. തടസ്സപ്പെട്ട വിതയ്ക്കൽ (നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ):- ഒരു നോട്ടിഫൈഡ് യൂണിറ്റിൽ വിത നടത്തിയതിൽ 75% ത്തിൽ അധികം പ്രദേശത്ത് വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന അർഹതയുള്ള റിസ്ക്കുകൾ വ്യാപകമായി സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതാണ്, നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിളകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാകൂ, യോഗ്യതയുള്ള കർഷകർക്ക് ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 25% ക്ലെയിം ആയി ലഭിക്കും.

നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയയിലെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത മിക്ക കൃഷിക്കാരും വിതയ്ക്കാൻ/നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ആ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ പണം ചെലവിടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ മൂലം, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വിള വിതയ്ക്കാൻ/നടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ പരമാവധി 25% വരെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്

c. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള നഷ്ടങ്ങള്‍ (വ്യക്തിഗത കൃഷിയിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി): ദേശമെങ്ങും സൈക്ലോൺ/പേമാരി, കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ എന്നീ നിർദ്ദിഷ്ട വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പരമാവധി 14 ദിവസം പാടത്ത് ഉണക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ “കൊയ്ത്, നിരത്തിയിട്ട” അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്ന വിളകളുടെ നാശത്തിന് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാണ്.

d. പ്രാദേശിക ദുരന്തങ്ങൾ (വ്യക്തിഗത കൃഷിയിടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി): നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ആലിപ്പഴം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം മുതലായവ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രാദേശിക റിസ്ക്കുകളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം/കേടുപാടുകൾ.

ഒഴിവാക്കലുകള്‍: താഴെ പറയുന്ന വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കുകളും നഷ്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ്:- യുദ്ധവും അതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും, ആണവ വിപത്തുകൾ, കലാപങ്ങൾ, വിദ്വേഷ ഫലമായി വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍, മോഷണം, ശത്രു വരുത്തിയ നാശം, വളർത്തു മൃഗങ്ങളും/അല്ലെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങളും മേയുകയും/അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൽ; വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള നാശനഷ്ടത്തിൽ കൊയ്ത്തിനു ശേഷം മെതിക്കുന്നതിനായി വിള കെട്ടുകെട്ടാക്കി ഒരിടത്ത് കൂട്ടിവെക്കുന്നത്, തടുക്കാമായിരുന്ന മറ്റ് റിസ്ക്കുകൾ.

തയ്യാറാക്കിയത് : ബജാജ് അലയൻസ് - അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 1st മാർച്ച് 2022

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ

സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സമയത്ത് തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ലഭ്യമാക്കിയ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ ഞാൻ ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. നാഷണൽ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ (NCPR) ൽ എന്‍റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്കാക്കാതെതന്നെ, എന്‍റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി വന്ന ഏതെങ്കിലും കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച SMS വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുക, വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് പിടിക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെ ആയിരുന്നാലും ഒരു അജ്ഞാത വാണിജ്യ ആശയവിനിമയമായി കണക്കാക്കില്ല എന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ കോളുകൾ ഗുണനിലവാരത്തിനും പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയേക്കും എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സാധുതയുള്ള ക്വോട്ട് റഫറൻസ് ID എന്‍റർ ചെയ്യൂ

 • തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
 • ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്