റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 Whatsapp Logo സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

Claim Assistance
 • ക്ലെയിം സഹായ നമ്പറുകൾ

 • ഹെൽത്ത് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-103-2529

 • 24x7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ് 1800-103-5858

 • മോട്ടോർ ക്ലെയിം രജിസ്ട്രേഷൻ 1800-209-5858

 • മോട്ടോർ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് 1800-266-6416

 • ഗ്ലോബൽ ട്രാവൽ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ +91-124-6174720

 • എക്സ്റ്റന്‍ഡെഡ് വാറന്‍റി 1800-209-1021

 • അഗ്രി ക്ലെയിം 1800-209-5959

Get In Touch

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചതിന് നന്ദി.

ഏത് സഹായത്തിനും ദയവായി വിളിക്കുക 1800-209-0144

കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം

Weather based crop insurance

കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ

കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം (ഡബ്ല്യൂബിസിഐഎസ്) മഴ, താപനില, കാറ്റ്, ഈർപ്പം മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വിളനാശം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മൂലം ഇൻഷുർ ചെയ്ത കർഷകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കണക്കാക്കിയ വിളനഷ്ടത്തിന് കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഡബ്ല്യൂബിസിഐഎസ് കാലാവസ്ഥാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ "പ്രോക്സി" ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ ട്രിഗറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന്റെ പരിധി വരെ പേഔട്ട് ഘടനകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

വിളകളുടെ പരിരക്ഷ

ഭക്ഷ്യ വിളകൾ (ധാന്യങ്ങൾ, തിന, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ)

എണ്ണക്കുരുക്കൾ

കൊമേഴ്ഷ്യൽ/ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾ

പരിരക്ഷയുള്ള കർഷകർ

വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പ്രദേശത്തെ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പങ്ക് കൃഷിക്കാരും പാട്ട കൃഷിക്കാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കർഷകരും ഈ സ്കീമിന്‍റെ പരിരക്ഷയ്ക്ക് അർഹരാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വിളയിൽ കർഷകർക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന പലിശ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലോണെടുക്കാത്ത കർഷകർ ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളുടെ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍ററി തെളിവുകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ കരാർ/എഗ്രിമെന്‍റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് (പങ്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവര്‍ / പാട്ടകൃഷി ചെയ്യുന്നവര്‍ എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ).

വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത വിളകൾക്ക് (അതായത് ലോണെടുത്ത കർഷകർ) ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സീസണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓപ്പറേഷൻസ് (എസ്എഒ) ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്ന എല്ലാ കർഷകരും നിർബന്ധമായും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

വായ്പ എടുക്കാത്ത കർഷകർക്ക് ഈ സ്കീം ഓപ്ഷണലാണ്. അവർക്ക് ഡബ്ല്യൂബിസിഐഎസ്, പിഎംഎഫ്ബിവൈ കൂടാതെ അവരുടെ ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്നിവയിലേതും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പരിരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കാലാവസ്ഥാ വിപത്തുകൾ

വിളനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന "പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ" ഉണ്ടാക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന പ്രധാന കാലാവസ്ഥാ വിപത്തുകൾ ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും:

        ✓ മഴ - കുറഞ്ഞ മഴ, അധിക മഴ, സീസണൽ മഴ, മഴ ദിവസങ്ങൾ, വരണ്ട കാലാവസ്ഥ, വരണ്ട ദിവസങ്ങൾ

        താപനില - ഉയർന്ന താപനില (ചൂട്), താഴ്ന്ന താപനില

        ✓ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത

        ✓ ശക്തമായ കാറ്റ്

        ✓ മേൽപ്പറഞ്ഞവയുടെ ഒരു സംയോജനം

        ✓ ഡബ്ല്യൂബിസിഐഎസ്-ന് കീഴിൽ ഇതിനകം അടിസ്ഥാന കവറേജ് എടുത്തിട്ടുള്ള കർഷകർക്കുള്ള ആഡ്-ഓൺ/ഇൻഡക്സ്-പ്ലസ് പ്രൊഡക്ടായി ആലിപ്പഴം വീഴ്ച, ക്ലൗഡ്-ബേർസ്റ്റ് എന്നിവയും പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

 

റിസ്ക് കാലയളവ് (ഇൻഷുറൻസ് കാലയളവ്)

റിസ്ക് കാലയളവ് വിതയ്ക്കുന്നത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയായിരിക്കും. വിളയുടെ കാലയളവും തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലാവസ്ഥ മാനദണ്ഡങ്ങളും അനുസരിച്ച് റിസ്ക് കാലയളവ് വ്യക്തിഗത വിളയും റഫറൻസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. അത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിള ഇൻഷുറൻസിലെ സംസ്ഥാന തല കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി (എസ്എൽസിസിസിഐ) റിസ്ക് കാലയളവ് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

 

പുനഃക്രമീകരിച്ച കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിത ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിന്‍റെ നേട്ടങ്ങള്‍

 • പ്രീമിയത്തിന്‍റെ കർഷകന്‍റെ ഓഹരി ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 5% അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത്.
 • നോട്ടിഫൈഡ് റഫറൻസ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ (ആർ‌ഡബ്ല്യുഎസ്) രേഖപ്പെടുത്തിയ കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ക്ലെയിമുകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ, കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ക്ലെയിം പ്രോസസ് ആരംഭിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷന്‍റെ (എഡബ്ല്യുഎസ്) എക്സ്പോഷർ അവസ്ഥകൾ, അവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ/കാലിബ്രേഷൻ, മെയിന്‍റനൻസ്, കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നിവ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ ദാതാക്കൾ ഉറപ്പാക്കണം.

 

ബാജിക്ക് പങ്കാളിത്തം

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ

സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സമയത്ത് തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ലഭ്യമാക്കിയ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ ഞാൻ ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. നാഷണൽ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ (NCPR) ൽ എന്‍റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്കാക്കാതെതന്നെ, എന്‍റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി വന്ന ഏതെങ്കിലും കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച SMS വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുക, വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് പിടിക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെ ആയിരുന്നാലും ഒരു അജ്ഞാത വാണിജ്യ ആശയവിനിമയമായി കണക്കാക്കില്ല എന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ കോളുകൾ ഗുണനിലവാരത്തിനും പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയേക്കും എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സാധുതയുള്ള ക്വോട്ട് റഫറൻസ് ID എന്‍റർ ചെയ്യൂ

 • തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
 • ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്