റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
How does NCB Help in Reducing Premium?
ആഗസ്‌റ്റ്‎ 3, 2010

നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (എൻസിബി) സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഇത് ക്രമേണ കുറയ്ക്കാനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്; വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം. ഉദാഹരണത്തിന്, താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രൂ. 3.6 ലക്ഷം വിലയുള്ള മാരുതി വാഗൺ ആർ-ന് അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു:
 • സാഹചര്യം 1: ക്ലെയിം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബാധകമായത്
 • സാഹചര്യം 2: ഓരോ വർഷവും ഒരു ക്ലെയിം നടത്തുമ്പോൾ
 
ഐഡിവി സാഹചര്യം 1 (എൻസിബി സഹിതം) സാഹചര്യം 2 (എൻസിബി ഇല്ലാതെ)
വർഷം മൂല്യം രൂ എൻസിബി % പ്രീമിയം എൻസിബി % പ്രീമിയം
വർഷം 1 360000 0 11,257 0 11,257
വർഷം 2 300000 20 9,006 0 11,257
വർഷം 3 250000 25 7,036 0 9,771
വർഷം 4 220000 35 5,081 0 9,287
വർഷം 5 200000 45 3,784 0 9,068
വർഷം 6 180000 50 2,814 0 8,443
  നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ; ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ എൻസിബി / നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിലുള്ള കാർ ഇൻഷുറൻസ്, അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് (ഫോർ-വീലറിൽ നിന്ന് ഫോർ-വീലറിലേക്ക്, ടു-വീലറിൽ നിന്ന് ടു-വീലറിലേക്ക്) നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഇതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനത്തിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട ആദ്യ പ്രീമിയം (അത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ) 20% നും 50% നും ഇടയിൽ കുറയ്ക്കാം. ഉദാഹരണം: നിങ്ങൾ രൂ. 7.7 ലക്ഷം വിലയുള്ള ഒരു പുതിയ ഹോണ്ട സിറ്റി വാങ്ങുന്നു. സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആദ്യ വർഷത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട ഓൺ ഡാമേജ് പ്രീമിയം രൂ. 25,279 ആയിരിക്കും. എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ പഴയ വാഹനത്തിലെ 50% നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (മികച്ച സാഹചര്യം) ഹോണ്ട സിറ്റി ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ആദ്യ വർഷത്തിൽ 50% ലാഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 12,639 ഓൺ ഡാമേജ് പ്രീമിയം ആയി അടച്ചാൽ മതിയാകും. എന്‍റെ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് നഷ്ടപ്പെടുമോ? ഉവ്വ് എങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട്? താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എൻസിബി നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ:
 • പോളിസി കാലയളവിൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻസിബി-ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടാവില്ല
 • ഇൻഷുറൻസ് കാലയളവിൽ 90 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടവേള ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പോളിസി കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ
 • നിങ്ങൾ വാഹനത്തിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഉടമയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ഉടമയുടെ എൻസിബി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതായത് പോളിസി വർഷം നിങ്ങൾക്ക് 0% എൻസിബി-ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും
  എനിക്ക് ഒരു പഴയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് എൻസിബി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളുടെ പഴയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അതേ ക്ലാസിലും തരത്തിലുമുള്ള ഒരു പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് എൻസിബി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ, താഴെപ്പറയുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക:
 • നിങ്ങളുടെ പഴയ വാഹനം വിൽക്കുമ്പോൾ, ഉടമസ്ഥത ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യത്തിനായി ആർസി ബുക്കിലെ പുതിയ എൻട്രിയുടെ ഫോട്ടോകോപ്പി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക
 • എൻസിബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഡെലിവറി നോട്ടിന്‍റെ ഒരു കോപ്പി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് എൻസിബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് ലെറ്റർ ആവശ്യപ്പെടുക. ഈ കത്ത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സാധുവാണ്
 • നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ മോട്ടോർ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലേക്ക് എൻസിബി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക
മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും മികച്ച മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 0 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 0

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

 • ശ്രേയസ് സഹസ്രബുദ്ധ - മെയ് 7, 2012 10:42 pm

  ഞാൻ 2 വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി OG-13-1801-1802-00006892 (7/മെയ്/12) ൽ പുതുക്കി.
  പോളിസിയിൽ കാണിക്കുന്നത് (20% നോ ക്ലെയിം ബോണസ്)

  എന്നാൽ ഞാൻ പ്രീമിയം പൂർണ്ണമായും അടച്ചു, 20% ക്ലെയിം ബോണസ് എവിടെ ക്രമീകരിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

  നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനാകുമോ?p?

  സാദരം
  ശ്രേയസ് സഹസ്രബുദ്ധ
  958*******
  shre*******@yahoo.com

  • BJAZsupport - മെയ് 8, 2012 5:38 pm

   പ്രിയ ശ്രീ സഹസ്രബുദ്ധ,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും നിങ്ങളെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കുകയും ചെയ്യും.

   അത് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • ഷിബു ജേക്കബ് ജോൺ - ജനുവരി 5, 2012 10:20 pm ന്

  ഹായ്, എന്‍റെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ 0146356558 ആണ് . ഇത്തവണ ഈ പോളിസിക്കുള്ള പ്രീമിയം ഓൺലൈനിൽ അടയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ മുൻപ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതായി ഓർക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ദയവായി ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ അയച്ചുതരാമോ.

  നന്ദി,
  ഷിബു

  • BJAZsupport - ജനുവരി 6, 2012 6:52 pm ന്

   പ്രിയ ശ്രീ. ജോൺ,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നതാണ്.

   അത് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • അനുരാഗ് വി. ചന്ദോർക്കർ - സെപ്തംബർ 8, 2011 3:54 pm ന്

  എന്‍റെ പോളിസി നമ്പർ 106438224 ആണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോർച്യൂൺ പ്ലസ് സൈസ് വൺ പ്ലാനിൽ പ്രീമിയം അടച്ചു. എനിക്ക് കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്‍റെ പോളിസി വളർച്ചയെക്കുറിച്ചോ അവശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക വിശദാംശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ എനിക്ക് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഈ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് അയക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
  അനുരാഗ്

  • BJAZsupport - സെപ്തംബർ 10, 2011 12:09 pm ന്

   പ്രിയ മിസ്റ്റർ. ചന്ദോർക്കർ,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നതാണ്.

   അത് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • നന്ദ് കൻവാർ - ജനുവരി 27, 2011 12:59 pm ന്

  എനിക്ക് ബിഎഎഫ്‌പി പോളിസി നമ്പർ 0108556443 ഉണ്ട്, 3 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകൾ അടച്ചു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പണം ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് എത്ര പണം ലഭിക്കും, എന്താണ് നടപടിക്രമം എന്നിവ ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുക.

  • BJAZsupport - ജനുവരി 27, 2011 1:44 pm ന്

   പ്രിയ ശ്രീ. കൻവർ,
   ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് നന്ദി.

   നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു, ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ വിവരങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യും.

   എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.

   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • പി.സുന്ദരസാമി - ഡിസംബർ 29, 2010 8:07 pm ന്

  എന്‍റെ പോളിസി നമ്പർ 125020295 ആണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഫോർച്യൂൺ പ്ലസ് സൈസ് വൺ പ്ലാനിൽ പ്രീമിയം അടച്ചു. എനിക്ക് കുടിശ്ശിക പേമെന്‍റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്‍റെ പോളിസി വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും അവശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. മേൽപറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് അയക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ പോണ്ടിച്ചേരി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി വഴി എന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

  • BJAZsupport - ഡിസംബർ 29, 2010 9:37 pm ന്

   പ്രിയ ശ്രീ സുന്ദരസ്വാമി,
   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി.

   നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു, ഞങ്ങൾ അത് മുൻഗണനയോടു കൂടി അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐഡിയിൽ വിശദാംശങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്.

   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • സി. കാമേശ്വര റാവു - നവംബർ 4, 2010 12:40 am ന്

  31/ഒക്ടോബർ/2010 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലിരുന്ന ബജാജ് അലയൻസ് ഇൻഷുറൻസും 5 വർഷത്തേക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഉള്ള എന്‍റെ ആൾട്ടോ കാറും ഞാൻ വിറ്റു. 03/11/2010 മുതലുള്ള ഉടമസ്ഥതയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഞാൻ ടാറ്റ മൻസ വാങ്ങാനും ബജാജിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാനും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ദയവായി ഇവ എന്നെ അറിയിക്കൂ:

  1. ടാറ്റ മൻസ യ്ക്കായി എനിക്ക് എൻസിബി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ

  2. ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്

  നന്ദി

 • പി കെ ട്രെഹാൻ - നവംബർ 3, 2010 5:06 pm ന്

  പ്രിയപ്പെട്ട സര്‍,
  എൻ്റെ മാരുതി Zen ന് ബിഎ കാർ പോളിസി ഉണ്ട്. ഈ പോളിസിയിൽ എനിക്ക് 65% എൻസിബി ഉണ്ട്. ഈ കാറിന് പകരം മാരുതി SX4 Zxi കാർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഞാന്‍ അടുത്തിടെ റിട്ടയര്‍ ചെയ്തതിനാൽ, HDFC ബാങ്കില്‍ നിന്ന് എന്‍റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണ് ലോണ്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പഴയ കാര്‍ മാരുതി ഷോറൂമിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനായി മാറ്റുന്നതിനാൽ എൻസിബി പുതിയ കാറിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
  Zen എന്‍റെ പേരിലും ബുക്ക് ചെയ്ത കാർ ഭാര്യയുടെ പേരിലും ആണെന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ദയവായി എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക.
  ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3 പോയിന്‍റുകൾക്കൊപ്പം വെബ്‌സൈറ്റ് ഇത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല.
  വിശ്വസ്തതയോടെ
  പികെ ട്രെഹാൻ

 • ബജാജ് അലയൻസ് സപ്പോർട്ട് - ഒക്ടോബർ 1, 2010 5:44 pm ന്

  പ്രിയ ശ്രീ. ദേവേന്ദർ

  ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി.

  ഇത് പോളിസി നമ്പർ 0107529166 -മായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
  നിങ്ങൾ ഫോർച്യൂൺ പ്ലസ് സൈസ് വൺ പോളിസിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ദയവായി നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  പോളിസിക്കുള്ള പേമെന്‍റിന്‍റെ കുടിശ്ശിക തീയതി 11-സെപ്റ്റംബർ-2009 ആയിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ പോളിസി നിലവിൽ ലാപ്സ് സ്റ്റാറ്റസിലാണ്.

  ഞങ്ങൾ ഇതിനകം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഐഡിയിൽ പോളിസിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

  അത് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ help.support@bajajallianz.co.in ൽ ബന്ധപ്പെടുക

  ആശംസകളോടെ

  ബജാജ് അലയൻസ് സപ്പോർട്ട്

  വെബ്സൈറ്റ്: http://www.bajajallianz.com
  ബജാജ് അലയൻസ് ഇന്‍ററാക്ടീവ്: http://mytake.bajajallianz.com/mytake/
  ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ഇൻസൈറ്റ്സ്: http://www.investmentinsights.bajajallianz.com/

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്