റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Linking your Aadhaar and PAN card to your insurance policy
11 ജൂലൈ 2020

ആധാറും പാൻ കാർഡും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യൽ

എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും ഇനി ആധാർ, പാൻ/ഫോം 60 എന്നിവയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കി. ഈ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കാതെ പുതിയ പോളിസികൾ ഇഷ്യു ചെയ്യില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമർ ആധാറും പാനും തങ്ങളുടെ പോളിസികളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം.

ഈ പുതിയ ചട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

  • ചോ. ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അതോ ഉടൻ പ്രാബല്യമാണോ? ഉ. IRDAI സർക്യുലർ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തോടെ ബാധകമാണ്.
  • ചോ. മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം, IRDAI നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച്, ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാതെ പുതിയ പോളിസികൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?ഉ. പോളിസി നൽകുന്ന സമയത്ത് ക്ലയന്‍റ് ആധാർ നമ്പറും പെർമനന്‍റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും പുതിയ പോളിസികൾ നൽകാം. പക്ഷെ, പോളിസി നൽകിയ തീയതി മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കസ്റ്റമർ അത് സമർപ്പിക്കണം.
  • ചോ. നിലവിലുള്ള പോളിസികൾക്ക്, പോളിസി നൽകിയ സമയത്ത് ആധാർ നമ്പർ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റൊരു ഐഡി, അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ), ഈ പോളിസികൾ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയപരിധി ഉണ്ടോ? സമയപരിധി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, പോളിസി ഉടമകൾക്കുള്ള അനന്തരഫലം എന്താണ്?ഉ. നിലവിലുള്ള പോളിസികൾക്ക്, കസ്റ്റമർ അവരുടെ ആധാർ, പാൻ നമ്പർ/ഫോം 60 എന്നിവ 2018 മാർച്ച് 31 നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണം. കസ്റ്റമര്‍ അത് നിശ്ചിത കാലയളവില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് വരെ പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കും.
  • ചോ. പോളിസി ഉടമകൾ ഇതുവരെ തങ്ങളുടെ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ക്ലെയിം ചെയ്താൽ, അവരുടെ ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടുമോ?ഉ. പോളിസി ഉടമ അവരുടെ ആധാർ, പാൻ വിശദാംശങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവർ സമർപ്പിക്കുന്നതുവരെ അവരുടെ ക്ലെയിമുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കും.
  • ചോ. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ആധാർ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ/അവരുടെ പോളിസി അസാധുവാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടുമോ?ഉ. ഇല്ല, പോളിസികൾ അസാധുവാകില്ല, ക്ലെയിമുകൾ നിരസിക്കുകയുമില്ല. എന്നാൽ, ആധാർ, പാൻ/ഫോം 60 എന്നിവ പോളിസി ഉടമ സമർപ്പിക്കുന്നതുവരെ ക്ലെയിമുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ്.
  • ചോ. നിലവിലുള്ള പോളിസി ഉടമകൾക്ക്, ക്ലെയിം വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കരാർ സ്വയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമോ, അതോ പോളിസി പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കുമോ? കാരണം പോളിസി നൽകിയ സമയത്ത്, ആധാർ വേണമെന്ന് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.ഉ. ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ആക്റ്റ് ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ആധാർ, പാൻ/ഫോം 60 എന്നിവ സമർപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധന 2002 ലെ പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ആവിഷ്ക്കരിച്ച പിഎംഎൽ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്. പിഎംഎൽ നിയമങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ പ്രാബല്യമുണ്ട്, അത് പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

 

 

നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു!

ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആധാർ, പാൻ/ഫോം 60 വിശദാംശങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്