റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Bike Insurance GST Rates in 2022
19 ഫെബ്രുവരി 2022

ഇന്ത്യയിലെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ ജിഎസ്‌ടി

ചരക്ക് സേവന നികുതി, അല്ലെങ്കിൽ ജിഎസ്‌ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന നികുതി പരിഷ്കരണമായിരുന്നു. ജിഎസ്‌ടിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതോ സേവനമെന്ന നിലയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോ ആയ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ നികുതി ഈടാക്കുന്നത് ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല നടപടിയാണിത്. ഇതിൽ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജിഎസ്‌ടി നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിരവധി നികുതികൾ കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു, അതിന്‍റെ ഭാരം ഉപഭോക്താവിന് വഹിക്കേണ്ടതായും വന്നിരുന്നു. ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ജിഎസ്‌ടി നിലവിൽ വന്നതോടെ 01st ജൂലൈ 2017 മുതൽ, എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഈടാക്കുന്ന നികുതി ഇത് ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ടു വീലര്‍ ഇൻഷുറൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന ഒരു സേവനമാണ് ഇത്. അതിനാൽ, ഇത് ജിഎസ്‌ടി പരിധിക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ ജിഎസ്‌ടി

വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ നിരക്കുകൾ ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൂ വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു സേവനമായതിനാൽ, ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് 18% ആണ്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും 0%, 5%, 12%, 18%, 28% എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളാണ് ജിഎസ്‌ടി വ്യവസ്ഥയിലുള്ളത്. ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മുൻകാല സേവന നികുതി നിരക്ക് 15% ആയിരുന്നത് പ്രീമിയം തുക 3% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നികുതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജിഎസ്‌ടി മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം വഴി വിശദീകരിക്കാം. ജിഎസ്‌ടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങിയെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം രൂ. 1000 വിലയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസിയുടെ പ്രീമിയത്തിന് 15% നികുതി നിരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ മൊത്തം രൂ. 1150 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതിനാൽ, അതേ തേർഡ് പാർട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് രൂ. 1000 വിലയുള്ളതിന്, ബാധകമായ 18% നികുതി നിരക്ക് കാരണം, ഇപ്പോൾ രൂ. 1180 ചെലവ് വരും. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനായി വാങ്ങുമ്പോൾ, നികുതി നിരക്കിലെ അത്തരം വർദ്ധനവ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് നികത്താൻ കഴിയും ഇതിൽ കുറവ് വരുത്തി; ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വില. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ വഴി വർദ്ധിപ്പിച്ച നികുതിയുടെ മൊത്തം സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനാകും. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിൽക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായതിനാൽ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസിൽ ജിഎസ്‌ടിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിലും, ശരിയായ തരം ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നിർണ്ണായകമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രണ്ട് തരങ്ങളുണ്ട് - തേർഡ്-പാർട്ടി പരിരക്ഷയും കോംപ്രിഹെൻസീവ് പരിരക്ഷയും. കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാൻ സ്വന്തം നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾക്കും ഓൾറൗണ്ട് കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി കവറേജിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് മൂന്നാമതൊരാളിന്‍റെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇതിനെ ലയബിലിറ്റി-ഓൺലി പോളിസി എന്നും വിളിക്കുന്നു. ലയബിലിറ്റി-ഓൺലി പോളിസികൾക്ക്, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) പ്രീമിയവും 18% ജിഎസ്‌ടിയും നിർവചിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രീമിയം നിരക്കിന് പുറമെയാണ്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാനുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, തേർഡ്-പാർട്ടി പ്രീമിയം, അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ഓൺ ഡാമേജ് പ്രീമിയം എന്നിവയ്ക്ക് 18% ജിഎസ്‌ടി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ജിഎസ്‌ടി നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന്‍റെ വിലയെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും, ഒരു പോളിസി വാങ്ങുന്ന തീരുമാനത്തിൽ അത് നിർണായക ഘടകം ആയിരിക്കരുത്. വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തലുകളും ഒഴിവാക്കലുകളും സഹിതം പോളിസി ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കണം. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 0 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 0

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്