റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Find Bike Insurance Policy Number
ഏപ്രിൽ 15, 2021

രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾക്കൊപ്പം ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ കണ്ടെത്തുക

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാപനമാണ്. ഇത് ലൈഫിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല നോൺ-ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് വിഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ, ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് വിഭാഗം ആളുകൾക്കിടയിൽ ടു-വീലറുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അതിവേഗം വളരുകയാണ്. കൂടാതെ, 1988-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമം രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസിനുള്ള ആവശ്യകത വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്‍റർനെറ്റ് യുഗത്തിന്‍റെ വരവോടെ, ഇത് വാങ്ങുന്നത് എളുപ്പമായി; ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓണ്‍ലൈനിൽ. ഇത് മുഴുവൻ പ്രോസസും പ്രയാസ രഹിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കി. നിങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പറും അത്യാവശ്യമാണ്.   രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നാൽ എന്താണ്? പ്രാദേശിക ഗതാഗത ഓഫീസ് (ആർടിഒ) നൽകുന്ന ഒരു തനതായ നമ്പറാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ. ഈ നമ്പർ ഓരോ വാഹനത്തിനും സവിശേഷമാണ്, വാഹനവും അതിന്‍റെ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോ പുതിയ വാഹനവും വാങ്ങിയതിന്‍റെ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ അക്ഷരങ്ങളും നമ്പറുകളും സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു. XX YY XX YYYY എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ 'X' അക്ഷരങ്ങളും 'Y' സംഖ്യകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ സംസ്ഥാന കോഡാണ്, അതായത് വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം. അടുത്ത രണ്ട് അക്കങ്ങൾ ജില്ലാ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആർടിഒയുടെ കോഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ആർടിഒയുടെ സവിശേഷ ക്യാരക്ടർ സീരീസ് ഉണ്ട്. അവസാന നാല് നമ്പറുകൾ വാഹനത്തിന്‍റെ സവിശേഷ നമ്പറാണ്. അക്ഷരങ്ങളുടെയും നമ്പറുകളുടെയും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ സവിശേഷമായ ഐഡന്‍റിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അത് ആർടിഒ റെക്കോർഡുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒരേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആദ്യത്തെ ആറ് പ്രതീകങ്ങളുടെയും അക്കങ്ങളുടെയും സംയോജനം ഒരുപോലെയാകുമെങ്കിലും, അവസാനത്തെ നാല് അക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് തനതായ ഐഡന്‍റിറ്റി നൽകുന്നു. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം   ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് എങ്ങനെ? നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ തിരിച്ചറിയൽ കൂടാതെ, താഴെപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആവശ്യമാണ്.   ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്: നിങ്ങൾ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈനിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലും വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പരാമർശിച്ചിരിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കവറേജ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള പ്രത്യേക വാഹനത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.   ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുക്കുന്ന സമയത്ത്: ഈ വേളയിൽ; ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ മാറ്റാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ തുടരാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഇൻഷുറർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് എടുക്കാൻ ഇത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സഹായിക്കും.   ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ: ഇന്നത്തെകാലത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലോ ഫിസിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലോ നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ് കാണാതെ പോകുകയും ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സമീപിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആക്ടീവ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ അന്വേഷിക്കാം. ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ റെഗുലേറ്ററുടെ പക്കലോ തിരയാവുന്നതാണ്. റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയം ചാസിസ് നമ്പർ, മലിനീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, വാങ്ങിയ തീയതി, ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ തുടങ്ങിയ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ള അപേക്ഷകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഡാറ്റാബേസുകൾ തിരയാൻ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ചില വഴികളാണ് ഇവ. ഒരൊറ്റ സവിശേഷ ആൽഫന്യൂമെറിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രയാസ രഹിതവുമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ട, രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്