റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
mastering bike riding tips for teenagers
ഏപ്രിൽ 1, 2021

5 വർഷത്തേക്ക് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണോ?

നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെക്കാൾ വിലപ്പെട്ട മറ്റൊന്നില്ല. സമീപക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഒരിക്കലെങ്കിലും ചോദിച്ചിരിക്കണം, 5 വർഷത്തേക്ക് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണോ? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതെ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബൈക്കോ കാറോ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർബന്ധിത ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പല ചോദ്യങ്ങളും അലയടിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ, വിഷമിക്കേണ്ട, ഈ പുതിയ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.  

ടു-വീലറിന് ഏത് ഇൻഷുറൻസാണ് നിർബന്ധം?

ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇൻഷുറൻസ് നിയമങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിലും വന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) പ്രകാരം, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടു വീലർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്; ദീർഘകാല ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഈ നിയമം സെപ്റ്റംബർ 2018 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പോളിസിയുടെ തരം അനുസരിച്ച് ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കാലയളവ് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗൗരവ് ഒരു പുതിയ ടു-വീലർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങേണ്ടിവരും. അതേസമയം, ഗൗരവിന്‍റെ സഹോദരി തനിക്കായി ഒരു പുതിയ സ്കൂട്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവർ വാങ്ങണം ദീർഘകാല ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക്, അവർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി പരിരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം 5 വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണ് എന്നതാണ്, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വാഹനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അഞ്ച് വർഷത്തിനുപകരം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.  

എന്തുകൊണ്ടാണ് 5 വർഷത്തേക്ക് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത്?

നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ റോഡുകൾ ശരിക്കും അപകടകരമാകാം. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ, എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ നികത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പക്ഷേ, നമ്മിൽ ചിലർ ഇൻഷുറൻസിനെ പ്രയോജനകരമായ നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മാത്രമല്ല, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്റ്റ്, 1988, റൈഡർമാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടു-വീലർ വാങ്ങുമ്പോൾ 5 വർഷത്തെ പോളിസി വാങ്ങേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് 5 വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് 5 വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന്‍റെ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ:  

സമ്മർദ്ദരഹിതമായ അനുഭവം

ഒരു ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന്‍റെ ആദ്യത്തേതും മികച്ചതുമായ നേട്ടം മനസ്സ് സമ്മർദ്ദരഹിതമായിരിക്കും എന്നതാണ്. 5 വർഷത്തെ തേർഡ് പാർട്ടി പരിരക്ഷയോ 3 വർഷത്തെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പരിരക്ഷയോ കൊണ്ട്, എല്ലാ വർഷവും പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കും, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി നിങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെടൽ തീയതികൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിനായി ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തെ പരിരക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ പ്രീമിയം, അതേ കാലയളവിൽ സമാഹരിച്ച വാർഷിക പ്രീമിയം തുകയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.

എൻസിബി നിലനിർത്തുക

എൻസിബി എന്നാൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. മുൻ വർഷം ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഒരു റൈഡർക്ക് പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കിഴിവാണിത്. ആനുവൽ പോളിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നോ ക്ലെയിം ബോണസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദീർഘകാല പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലെയിം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ എൻസിബി പൂജ്യം ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പോളിസി പ്രീമിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും കുറച്ച് ശതമാനം കിഴിവ് ലഭിക്കും.

ഒരു റീഫണ്ട് നേടുക

റീഫണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആനുവൽ പോളിസിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി. ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗൗരവിന്‍റെ ബൈക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്‌താൽ, അയാൾക്ക് ദീർഘകാല പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുററിൽ നിന്ന് റീഫണ്ട് ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, റീഫണ്ട് തുക (അടച്ച പ്രീമിയത്തിന്‍റെ) ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്തെയോ പോളിസിയുടെ ബാക്കി വർഷങ്ങളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസപ്പെടും.

മൊത്തം സെക്യൂരിറ്റി

എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദീർഘകാല ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിലായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാൽ അതിന്‍റെ തരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങളും അത് പരിരക്ഷിക്കും.  

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍

  1. ഒരു ബൈക്കിന് 3rd പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് മതിയാകുമോ?
  അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3rd പാർട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ടു വീലറിന് മികച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് 2-3 വർഷത്തേക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാക്കേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.  
  1. ടു-വീലറിന് ഏത് ഇൻഷുറൻസാണ് നിർബന്ധം?
  രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ ഉണ്ട്, അതായത്, തേർഡ് പാർട്ടി, കോംപ്രിഹെൻസീവ്. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിനായി അതിൽ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാമെങ്കിലും, കുറഞ്ഞത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്