റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Zero Depreciation Car Insurance Cover
21 ജൂലൈ 2020

നിങ്ങളുടെ കാറിനുള്ള സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ

സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസി നിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷയെന്നും ബമ്പർ-ടു-ബമ്പർ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നത് ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ കാറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയ ഒരു അപകടത്തെത്തുടർന്ന് നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന ഡിപ്രിസിയേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. തുടർച്ചയായ ഉപയോഗവും പൊതുവായ തേയ്മാനവും കാരണം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ ഇടിവാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. നിങ്ങൾ ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വളണ്ടറി ഡിഡക്റ്റബിൾ, നിങ്ങളുടെ കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെലവ് എന്നിവ കുറച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം തുക നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ്  പരിരക്ഷ വാങ്ങാൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, തുടർന്ന്, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വളണ്ടറി ഡിഡക്റ്റബിൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ ബാക്കിയുള്ള ക്ലെയിം തുക അടയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ റിപ്പയർ/റീപ്ലേസ്മെന്‍റിന് സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷ പൂർണ്ണമായ കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു: ഫൈബർ, റബ്ബർ, മെറ്റൽ, ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ. സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ നേട്ടങ്ങൾ
 • ഒരു അപകടത്തെത്തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ ഭാഗങ്ങൾ റിപ്ലേസ്/റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭീമമായ തുക നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ അത് നൽകേണ്ടിവരും.
 • സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം തുകയുടെ പരമാവധി സെറ്റിൽമെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിർബന്ധിത കിഴിവിന്‍റെ ചെലവ് നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നൽകുന്ന കവറേജിന് പുറമെ സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നിങ്ങളുടെ കാറിന് കവറേജ് നൽകുന്നു.
 • നിങ്ങൾ ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു നിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷ സഹായിക്കുന്നു.
ഒരു പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം; കാർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ . സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ
 • നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷയുടെ ഒഴിവാക്കലുകൾ പരിശോധിക്കണം. ചില പൊതുവായ ഒഴിവാക്കലുകൾ ഇവയാണ്:
  • വെള്ളം കയറുകയോ ഓയിൽ ചോർച്ചയോ കാരണമായുണ്ടാകുന്ന എഞ്ചിൻ തകരാർ
  • മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ
  • സാധാരണ തേയ്മാനം കാരണം സംഭവിച്ച തകരാർ
  • ഇൻഷുർ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങളുടെ തകരാർ
  • വാഹനത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണ/മൊത്തം നഷ്ടം
 • സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷ വാങ്ങിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയ്ക്കൊപ്പം സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക കമ്പനികളും നിങ്ങളുടെ പോളിസി വർഷത്തിൽ 2-ൽ കൂടുതൽ ക്ലെയിമുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല.
 • നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്:
  • നിങ്ങളുടെ കാർ പുതിയതാണ് (5 വർഷത്തിൽ കുറവ്)
  • നിങ്ങളുടെ കാർ ആഡംബര കാർ ആണ്
  • നിങ്ങൾ ഒരു അപകട സാധ്യതാ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നു
  • നിങ്ങളുടെ കാറിൽ വളരെ ചെലവേറിയ സ്പെയർ പാർട്ടുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
 • നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന്/പുതുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്.
സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷയുള്ള കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
വ്യത്യാസങ്ങൾ കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷനുള്ള പോളിസി
കവറേജ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി താഴെപ്പറയുന്ന പരിരക്ഷകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു: പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ, തേർഡ് പാർട്ടി നിയമപരമായ ബാധ്യത എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കാറിന് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷയുള്ള ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എല്ലാ കവറേജുകളും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കേടായ കാറിൻ്റെ (ഇൻഷുർ ചെയ്ത) ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയിടി മൂലം ഉള്ള അവയുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിഗണിക്കാതെ നന്നാക്കുന്നതിനും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള കവറേജും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.
പ്രീമിയം സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷയുള്ള പോളിസിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസിനുള്ള പ്രീമിയം അൽപ്പം കുറവാണ്. കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആഡ്-ഓൺ പരിരക്ഷയായതിനാൽ, അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം സാധാരണ പോളിസിയേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതലാണ്.
ക്ലെയിമുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ ഐഡിവി വരെ നിങ്ങളുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ക്ലെയിമുകൾ നടത്താം. നിങ്ങൾ സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസി വർഷത്തിൽ പരമാവധി 2 ക്ലെയിമുകൾ നടത്താം.
സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചെലവുകൾ നിർബന്ധിത കിഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ കാർ ഭാഗങ്ങളുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചെലവും കാരണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു വലിയ തുക വഹിക്കണം. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചെലവ് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ അടയ്ക്കുന്നതിനാൽ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു.
കാറിന്‍റെ പഴക്കം കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ പുതിയതിനും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാറിനും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 5 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള പുതിയ കാറുകൾക്ക് മാത്രമേ സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷ വാങ്ങാനാകൂ.
  നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രീമിയത്തെ സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് വിലകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:
 • കാറിന്‍റെ ഐഡിവി (ഇൻഷ്വേർഡ് ഡിക്ലയേർഡ് വാല്യൂ)
 • എൻസിബി (നോ ക്ലെയിം ബോണസ്), ബാധകമെങ്കിൽ
 • നിങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ ലയബിലിറ്റി പ്രീമിയം, അത് ഓരോ വർഷവും വ്യത്യാസപ്പെടാം
 • വാഹനത്തിന്‍റെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി (സിസി)
 • ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സോൺ
 • ആഡ്-ഓൺ പരിരക്ഷകൾ (ഓപ്ഷണൽ)
 • നിങ്ങളുടെ കാറിൽ ഉപയോഗിച്ച ആക്സസറികൾ (ഓപ്ഷണൽ)
നിങ്ങളുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു ആഡ്-ഓൺ പരിരക്ഷയാണ് സീറോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പരിരക്ഷ. അതിനാൽ, ഈ ആഡ്-ഓൺ പരിരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ ചെലവ് കുറയ്ക്കും, എന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിനായി ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ വർദ്ധിപ്പിച്ച മൂല്യം നിങ്ങളുടെ പണം ലാഭിക്കുന്നു.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 3.3 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 7

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്