റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Choosing the Right Insurance Company in India
മെയ് 26, 2022

ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നവരുടെ ആശയക്കുഴപ്പം- ഏത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്?

ജീവിതത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് ഇൻഷുറൻസ്. എല്ലാ സർപ്രൈസുകളും സുഖകരമല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജീവിതത്തിലെ ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ മാനസികമായും, ശാരീരികമായും, സാമ്പത്തികമായും ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കാം. അതിനാൽ, സുരക്ഷിതരായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ശരിയായ ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും സാധ്യമായ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കുക. ഇന്ന് നമുക്ക് 33 ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്*, 24 ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ* എന്നിവയും 05 സ്റ്റാൻഡ്-എലോൺ പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും ഉണ്ട്*. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ട് ഇൻഷുറർമാരിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനാൽ, സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, അങ്ങനെ എന്തുതന്നെയായായാലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉപഭോക്താക്കൾ പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മിക്കപ്പോഴും, ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവരുടെയും അടിസ്ഥാന ആശയക്കുഴപ്പം ഏത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ഇന്‍റർമീഡിയറി, പ്രോഡക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ, നമുക്ക് ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയാം. *ഉറവിടം: https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_Layout.aspx?page=PageNo4696&flag=1 https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_Layout.aspx?page=PageNo4705&flag=1

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശരി, നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നു, ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും, അതും ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ. നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം തുകയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു പരിരക്ഷ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പങ്ക് നിർണായകമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമേർസ് കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻഷൂററുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തി അറിയാനുള്ള ഒരു ലളിതമായ സൂചകമാണിത്.
 • സോൾവൻസി റേഷ്യോ:

  ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അതിന്‍റെ ബാധ്യതകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവാണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ. ഒരു ഇൻഷുററുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തി എത്രമാത്രം നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ലളിതമായ സൂചകമാണിത്. അതിനാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ക്ലെയിം അടയ്ക്കാൻ ഉയർന്ന ശേഷിയും ഉള്ളതുമായിരിക്കും. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുണ്ട്, അവയുടെ സോൾവൻസി റേഷ്യോ 100%-ന് താഴെയാണ്, ഇത് റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതയായ 150%-നേക്കാൾ കുറവാണ്. അതിനാൽ, അവർ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

 • ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് റേഷ്യോ:

  ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് റേഷ്യോ (സിഎസ്ആർ) ആണ് പരിഗണിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ലഭിക്കുന്ന മൊത്തം ക്ലെയിമുകളില്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിമുകളുടെ ശതമാനമാണ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് റേഷ്യോ. കമ്പനിയുടെ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് റേഷ്യോ ഇൻഷുററുടെ വിശ്വാസ്യതയും ക്ലെയിമുകൾ നല്‍കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ലളിതമാണ്, റേഷ്യോ ഉയരുന്തോറും, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസ്യത കൂടുന്നു; ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം.

 • എൻപിഎസ് സ്കോർ:

  ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് നെറ്റ് പ്രൊമോട്ടർ സ്കോർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 100 കസ്റ്റമേർസിന്‍റെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന്, എത്ര കസ്റ്റമേർസ് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 70%-ന് മുകളിലുള്ള ഏത് സ്കോറും നല്ലതായി കണക്കാക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം വിമര്‍ശകരേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്നാണ്.

 • വില:

  വിപണി വിഹിതം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ, ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം ഈടാക്കുന്നു. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമാകരുത് മാനദണ്ഡം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാത്ത വിലകുറഞ്ഞ ഒരു ഉല്പന്നം വാങ്ങുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

പ്രധാന ആശയം

ഇൻഷുററെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഒരിക്കലും തിടുക്കത്തിൽ ഒരു പ്ലാൻ വാങ്ങരുത്, സമഗ്രമായ ഗവേഷണം നടത്തുക, എല്ലാ വ്യത്യസ്‌ത ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്ത ലേഖനം, ഒരു ഇന്‍റർമീഡിയറി എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഒരു ഷെൽഫ് പ്രോഡക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പ്രോഡക്ട് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക! ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. തയ്യാറാക്കിയത്: സുഭാഷിഷ് മജുംദാർ, നാഷണൽ ഹെഡ്- മോട്ടോർ ബിസിനസ്, ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്