റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Relevance of Health Insurance Riders
നവംബർ 29, 2022

നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 05 ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡറുകൾ

ഹെൽത്ത് കെയർ ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാല്‍, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇപ്പോള്‍ നിർബന്ധമാണ്. ഹോസ്പ്പിറ്റലൈസേഷന് ഉണ്ടാകുന്ന മെഡിക്കല്‍ ചെലവുകൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. മതിയായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, അടിസ്ഥാന പ്ലാനിലേക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡറുകൾ ചേർത്ത് പ്ലാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡറുകള്‍... അതെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ശരിയാണ്! വ്യത്യസ്തമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള റൈഡറുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ റൈഡറുകളെക്കുറിച്ച് പറയാം. പക്ഷേ, കാത്തിരിക്കുക! കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡർ ഓപ്ഷനുകളുടെ കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങള്‍ പറയാം.

എന്താണ് റൈഡർ?

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കൊപ്പം വരുന്ന അധിക സൗകര്യമാണ് റൈഡർ. ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലേക്ക് ഒരു റൈഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ, ചെലവ് കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്നാണർത്ഥം. അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലേക്ക് റൈഡർ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കും. അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ റൈഡറുകൾ ചേർക്കുമ്പോള്‍ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അത് കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പ്രായം, ലിംഗം, പ്ലാൻ തരം, പോളിസി കാലയളവ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് റൈഡറുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായി, ലഭ്യമായ വ്യത്യസ്ത റൈഡർ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാന്‍ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.

എന്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡർ?

ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്ത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യങ്ങളാണ്. അതിനാൽ, പ്ലാനുകൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡർ ആനുകൂല്യം ചേർക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ ഉള്ളപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുക മാത്രമല്ല, അപ്രതീക്ഷിത സംഭവത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആക്സമികത സംഭവിക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി അല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നീട് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാന്‍ സജ്ജമായിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?

ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ 05 റൈഡർ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന റൈഡറുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്:

1. ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് റൈഡർ

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാല്‍, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചെലവിട്ട ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് തുക ലഭിക്കും. തുക പ്ലാന്‍ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശമ്പളം നഷ്ടമാകുന്നതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര അലവൻസായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂർ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിനായി നിറവേറ്റേണ്ട വ്യവസ്ഥ. അതിനായി ഇൻഷുററുമായി പരിശോധിക്കുക.

2. ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് റൈഡർ

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുമ്പോള്‍, പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചില രോഗങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല്‍, അടിസ്ഥാന പ്ലാനിലേക്ക് ചേർത്ത ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ റൈഡർ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മുടെ വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിതശൈലി കൂടുതല്‍ രോഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. പോളിസി ഷെഡ്യൂളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ ഈ റൈഡർ സഹായകരമാകും. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ഹെൽത്ത് കെയർ ആവശ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, വിപണിയിൽ രോഗം അനുസരിച്ചുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാണ്.

3. മെറ്റേണിറ്റി പരിരക്ഷ റൈഡർ

സാധാരണയായി മെറ്റേണിറ്റി പരിരക്ഷ നല്‍കാത്ത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുണ്ട്. ഹെൽത്ത് പോളിസിയിലേക്ക് മെറ്റേണിറ്റി പരിരക്ഷ ചേർക്കുന്നത് പ്രസവ വേളയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിൽ പ്രാഥമികമായി ഡെലിവറിക്കുള്ള ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചെലവുകൾക്കും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി പരിശോധിക്കുക. സാധാരണയായി, വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത്തരം റൈഡര്‍ എടുക്കാം. വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് ഓരോ ഇൻഷുററിലും വ്യത്യാസപ്പെടാം.

4. അപകട വൈകല്യ റൈഡർ

ഒരു അപകടം/ദുരന്തം കാരണം പോളിസി ഉടമക്ക് വൈകല്യം ഉണ്ടായാല്‍, ഇൻഷുറർ ഭാഗിക അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻഷ്വേർഡ് തുക നല്‍കും. തുക കർശനമായും പരിക്കിന്‍റെ തീവ്രത അനുസരിച്ചാണ്. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ വൈകല്യം ഉണ്ടായാല്‍, അതായത് രണ്ട് കണ്ണുകളുടെയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടൽ, ഒരു കൈയും ഒരു കണ്ണും നഷ്ടപ്പെടൽ, ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെ വരിക. ഇൻഷുറർ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക മുഴുവന്‍ നല്‍കും. ഭാഗികമായ വൈകല്യത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, പരിക്കിന്‍റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇൻഷുറർ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഒരു കൈ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 50% ലഭിക്കും. ശ്രവണ വൈകല്യം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയുടെ 15% ലഭിക്കും. *ടി&സി ബാധകം

5. റൂം റെന്‍റ് ഒഴിവാക്കല്‍

നോ ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്-ലിമിറ്റിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഈ റൈഡർ എടുക്കാം. സാധാരണയായി, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സെമി-പ്രൈവറ്റ് മുറികൾ പോലുള്ള പ്രകൃതി പരിസരത്ത് നിശ്ചിത തുകയ്ക്കൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു. അധിക ചാർജ് ഒന്നും നൽകാതെ ആശുപത്രി മുറി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ റൂം റെന്‍റ് ഇളവ് ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഡിസ്ക്ലെയ്മർ: നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഓരോ ഇൻഷുറർക്കും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

സംഗ്രഹം

റൈഡറുകള്‍ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൂടുതൽ സമഗ്രവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ റൈഡർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡറും ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് റൈഡർ ആവശ്യമനുസരിച്ച്. ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ പരിചരണവും മികച്ച കവറേജും ലഭ്യമാക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 1 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 635

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്