റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Answers to health insurance FAQs
സെപ്‌തംബർ 18, 2014

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം

എനിക്ക് മതിയായ ആരോഗ്യമുണ്ട്, പിന്നെന്തിനാണ് എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ടത്? എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ചെലവ് വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാല്‍, ഉചിതമായ പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അതിന് സഹായിക്കാന്‍ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതാ.

Q1. ഞാൻ ചെറുപ്പവും ആരോഗ്യവാനുമാണ്. എനിക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ?

അതെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യമായി വരും. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പവും ആരോഗ്യവാനും ആണെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, അപകടങ്ങളോ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളോ പോലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് കവറേജ് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് (എടുക്കുന്ന പോളിസിയെ ആശ്രയിച്ച്) പതിവ് ഡോക്‌ടറുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ പോലുള്ള വളരെ ചെലവേറിയതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാം/നൽകാതിരിക്കാം, കവറേജ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന്‍റെയോ പരിക്കിന്‍റെയോ വലിയ ചികിത്സാ ചെലവുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടുക എന്നതാണ്. മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതം എപ്പോൾ ബാധിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പണം ലാഭിക്കാൻ.

q2. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് സമാനമാണോ?

അല്ല. നിങ്ങളുടെ അകാല മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ/അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ (അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രിതരെ) ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷിക്കും. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമോ പോളിസി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴോ മാത്രമേ പേഔട്ട് നടത്തൂ. നിങ്ങളെ രോഗമോ പരിക്കോ ബാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ട ചെലവുകൾ (ചികിത്സ, രോഗനിർണയം മുതലായവ) പരിരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളെ അനാരോഗ്യം/രോഗം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പേഔട്ടൊന്നും നടത്തുകയില്ല. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വർഷം തോറും പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Q3. തൊഴിലുടമ എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഞാന്‍ സ്വന്തമായി മറ്റൊരു പോളിസി വാങ്ങുന്നത് ഉചിതമാണോ?

തുടർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. ഒന്നാമതായി, നിങ്ങള്‍ ജോലി മാറിയാല്‍, പുതിയ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കില്ല. ജോലിമാറ്റത്തിന്‍റെ കാലയളവില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ചെലവ് ഉണ്ടായാല്‍. രണ്ടാമതായി, പഴയ തൊഴിലുടമയിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ സൃഷ്ടിച്ച ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പുതിയ കമ്പനി പോളിസിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല. മുമ്പേ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് പ്രശ്നമാകാം. മിക്ക പോളിസികളിലും മുമ്പേ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് 5ാം വർഷം മുതൽ മാത്രമാണ് പരിരക്ഷ നല്‍കുക. അതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നൽകിയ ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് പുറമേ ഒരു സ്വകാര്യ പോളിസി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

Q4. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്ക് കീഴിൽ ഗർഭ/ പ്രസവ സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ ഉള്‍പ്പെടുമോ?

ഇല്ല. ഗർഭ/ പ്രസവ സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളില്‍ പലപ്പോഴും പ്രസവ സംബന്ധ ചെലവുകൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

q5. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നികുതി ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്, നികുതി ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാണ്, ഈ രൂപത്തിൽ സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരമുള്ള കിഴിവുകൾ ആദായ നികുതി നിയമം 1961 പ്രകാരം. തനിക്കും ആശ്രിതർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കുന്നതിന് നികുതി വിധേയമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ നികുതിദായകനും പ്രതിവർഷം രൂ. 15,000 കിഴിവ് ലഭിക്കും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്, ഈ കിഴിവ് രൂ. 20,000 ആണ്. പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. (സെക്ഷൻ 80ഡി ആനുകൂല്യം, സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരമുള്ള രൂ. 1,00,000 ഒഴിവാക്കലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്).

q6. പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ആവശ്യമാണോ?

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുററുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് 40 അഥവാ 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ആവശ്യമാണ്. പോളിസി പുതുക്കുന്നതിന് സാധാരണയായി മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകൾ ആവശ്യമില്ല.

Q7. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പോളിസി കാലയളവുകൾ എത്രയാണ്?

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ സാധാരണയായി 1 വർഷത്തേക്ക് മാത്രം നൽകുന്ന ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളാണ്. എന്നാല്‍, ചില കമ്പനികള്‍ രണ്ട് വർഷത്തെ പോളിസി നൽകുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധിയുടെ അവസാനം നിങ്ങളുടെ പോളിസി പുതുക്കണം.

q8. എന്താണ് കവറേജ് തുക?

ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പരമാവധി തുകയാണ് കവറേജ് തുക. ഇത് "ഇൻഷ്വേർഡ് തുക", "അഷ്വേർഡ് തുക" എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു". പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവറേജ് തുകയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

Q9. എന്‍റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും മൈസൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലും. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരു പോളിസിയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്, നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഉള്‍പ്പെടുത്താം ഇതിന് കീഴിൽ; ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും താമസ സ്ഥലത്തിന് സമീപം ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. അവിടെയുള്ള ചെലവുകൾക്കുള്ള പണരഹിത സെറ്റിൽമെന്‍റിനായി, ടിപിഎയുമായി (തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശുപത്രികളാണ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികൾ. നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് റീഇംബേഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് സെറ്റിൽമെന്‍റ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Q10. ഹെൽത്ത് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ നാച്ചുറോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സകളും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽത്ത് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ നാച്ചുറോപ്പതി, ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സകള്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അംഗീകൃത ആശുപത്രികളിലും നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിലും അലോപ്പതി ചികിത്സക്ക് മാത്രമാണ് കവറേജ്.

q11. എക്സ്-റേ, എംആര്‍ഐ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് പോലുള്ള രോഗനിർണ്ണയ ചാര്‍ജുകള്‍ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുമോ?

രോഗികള്‍ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്-റേ, എംആർഐ, രക്ത പരിശോധനകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രോഗനിർണ്ണയ പരിശോധനകളും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസില്‍ ഉള്‍പ്പെടും. ഒപിഡി-യിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രോഗനിർണ്ണയ പരിശോധനകൾ സാധാരണയായി ഉള്‍പ്പെടുത്താറില്ല.

Q12. ആരാണ് തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍?

തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ (സാധാരണയായി ടിപിഎ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) ഒരു IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority) അംഗീകൃത സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സേവന ദാതാവാണ്. ടിപിഎ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആശുപത്രികളുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ക്രമീകരിക്കൽ, ക്ലെയിമുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യൽ, സമയബന്ധിതമായ തീർപ്പാക്കൽ എന്നിവ പോലുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

q13. ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം?

ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, രോഗിക്കോ അവരുടെ കുടുംബത്തിനോ ആശുപത്രിയിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള ബില്ലുണ്ടാകും. ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനു കീഴിൽ, ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് രോഗി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ തീർപ്പാക്കേണ്ടിവരില്ല. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറർക്ക് വേണ്ടി തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ (ടിപിഎ) നേരിട്ട് സെറ്റിൽമെന്‍റ് നടത്തും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടിപിഎയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. അടിയന്തിരമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ, അഡ്മിഷന് ശേഷം അപ്രൂവൽ ലഭ്യമാക്കാം. ടിപിഎയുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

Q14.. എനിക്ക് ഒന്നിലധികം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാം. ക്ലെയിം വെച്ചാല്‍, ഓരോ കമ്പനിയും നഷ്ടത്തിന്‍റെ കണക്കാക്കുന്ന അനുപാതം നൽകും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കസ്റ്റമറിന് രൂ. 1 ലക്ഷത്തിന്‍റെ കവറേജിന് ഇൻഷുറര്‍ എ-യിൽ നിന്നുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും, രൂ. 1 ലക്ഷത്തിന്‍റെ കവറേജിന് ഇൻഷുറർ ബി-യിൽ നിന്നുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ട്. രൂ. 1.5 ലക്ഷം ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോള്‍, ഓരോ പോളിസിയും ഇൻഷ്വേർഡ് തുക വരെ 50:50 അനുപാതത്തിൽ നല്‍കും.

Q15. അത്യാഹിത സാഹചര്യത്തിൽ എന്‍റെ ചെലവുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാത്ത വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് ഉണ്ടോ?

പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ലഭിക്കുമ്പോൾ, പോളിസി ആരംഭ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തെ വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നിരക്കുകൾ നല്‍കുന്നതല്ല. എന്നാല്‍, അപകടം മൂലം വേണ്ടിവരുന്ന അടിയന്തിര ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് ഇത് ബാധകമല്ല. പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ ഈ 30 ദിവസ കാലയളവ് ബാധകമല്ല, എന്നാൽ ഓരോ വെയിറ്റിംഗ് പിരീഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം മുമ്പേ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂലം.

q16. ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്താല്‍ പോളിസി കവറേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കും?

ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്ത് തീര്‍പ്പാക്കിയാല്‍, സെറ്റിൽമെന്‍റിൽ നൽകിയ തുകയിലേക്ക് പോളിസി കവറേജ് കുറയും. ഉദാഹരണത്തിന്: ജനുവരിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ വർഷത്തേക്ക് രൂ. 5 ലക്ഷം കവറേജ് ഉള്ള പോളിസി ആരംഭിക്കുന്നു. ഏപ്രിലിൽ, നിങ്ങൾ രൂ. 2 ലക്ഷം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു. മെയ് മുതൽ ഡിസംബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ കവറേജ് രൂ.3 ലക്ഷം എന്ന ബാലൻസ് ആയിരിക്കും.

q17. ഒരു വർഷം അനുവദനീയമായ പരമാവധി ക്ലെയിമുകൾ എത്രയാണ്?

പോളിസി കാലയളവിൽ എത്ര ക്ലെയിമുകൾ അനുവദിക്കും. എന്നാല്‍ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയാണ് പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള പരമാവധി പരിധി.

q18. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് ഡോക്യുമെന്‍റുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് പാന്‍ കാർഡ് അഥവാ ഐഡി പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല. ഇൻഷുററുടെയും ടിപിഎ-യുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐഡി പ്രൂഫ് പോലുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമർപ്പിക്കണം.

Q19. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പോളിസി എടുക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്, ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. എന്നാല്‍, കവറേജ് ഇന്ത്യയില്‍ പരിമിതപ്പെടുത്തും.

q20. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലെ ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഓരോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്കും ഒരു കൂട്ടം ഒഴിവാക്കലുകള്‍ ഉണ്ടാകും. അവയില്‍ ഉൾപ്പെടുന്നു:
  1. പോളിസി പരിരക്ഷ നല്‍കാത്ത എയ്ഡ്സ്, കോസ്മെറ്റിക് സർജറി, ഡെന്‍റൽ സർജറി പോലുള്ള സ്ഥിരമായ ഒഴിവാക്കലുകൾ.
  2. പോളിസിയുടെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത തിമിര, സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള താൽക്കാലിക ഒഴിവാക്കലുകൾ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
  3. പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ല. ഈ "മുമ്പേ നിലവിലുള്ള" രോഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി പോളിസിയുടെ നിബന്ധന, വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ച് പോളിസി പ്രാബല്യത്തിലായി 4 വർഷത്തിന് ശേഷം പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

q21. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിൽ, പ്രായവും പരിരക്ഷയുടെ തുകയും പ്രീമിയം തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. സാധാരണയായി, യുവാക്കളെ ആരോഗ്യം ഉള്ളവരായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞ വാർഷിക പ്രീമിയം അടച്ചാല്‍ മതി. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെയോ അസുഖത്തിന്‍റെയോ റിസ്ക് കൂടുതലായതിനാൽ പ്രായമായവര്‍ക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൂടുതല്‍ അടയ്ക്കണം.

Q22. ചികിത്സാവേളയില്‍ പോളിസി ഉടമ മരിച്ചാല്‍ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിൽ ക്ലെയിം തുക ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക?

ഇതിന് കീഴിൽ; ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സെറ്റിൽമെന്‍റ്, ക്ലെയിം നേരിട്ട് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് തീര്‍പ്പാക്കുക. ക്യാഷ്‌ലെസ് സെറ്റിൽമെന്‍റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ക്ലെയിം തുക പോളിസി ഉടമയുടെ നോമിനിക്ക് നൽകുന്നതാണ്. പോളിസിക്ക് കീഴിൽ നോമിനി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ക്ലെയിം തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുടര്‍ച്ചാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടും. പകരമായി, മരണപ്പെട്ടവരുടെ നിയമാനുസൃത അവകാശികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻഷുറർമാർക്ക് ക്ലെയിം തുക കോടതിയില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കാം.

q23. മെഡിക്ലെയിം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് സമാനമാണോ?

ഉവ്വ്, ഒരു പരിധി വരെ. ഇതിന്‍റെ വിശദമായ വിവരണത്തിന്; മെഡിക്ലെയിമും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ബജാജ് അലയൻസ് ബ്ലോഗുകൾ സന്ദർശിക്കുക.

q24. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് പോളിസികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് റൈഡറുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

മെഡിക്കൽ ചെലവുകളുടെ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ആനുകൂല്യ പോളിസിയാണ്. ഒരു അത്യാഹിതം ഉണ്ടായാല്‍, ആനുകൂല്യ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഒറ്റത്തുക നൽകുന്നു. കീഴിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ഇൻഷൂറൻസ്, പോളിസിയിൽ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗുരുതരമായ രോഗം ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഒറ്റത്തുക നൽകും. ലഭിക്കുന്ന തുക കക്ഷി മെഡിക്കല്‍ ചികിത്സക്കായി ചെലവിടണോ വേണ്ടയോ എന്നത് കക്ഷിയുടെ വിവേചനാധികാരമാണ്.

q25. ഒരു രോഗം മുമ്പേ നിലവിലുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്?

ഇൻഷുറൻസിനായുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ രോഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് സമയത്ത്, ഏതെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടോയെന്നും ഏതെങ്കിലും ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മുമ്പേ നിലവിലുള്ളതും പുതുതായി ബാധിച്ചതുമായ രോഗങ്ങൾ വേര്‍തിരിച്ചറിയാന്‍ ഇൻഷുറർമാർ അത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ മെഡിക്കൽ പാനലിന് റഫര്‍ ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഉത്തമ വിശ്വാസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കരാറാണ് ഇൻഷുറൻസ്, വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

q26. ഞാൻ പോളിസി റദ്ദാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

പോളിസി റദ്ദാക്കിയാൽ, പോളിസി റദ്ദാക്കിയ തീയതി മുതൽ നിങ്ങളുടെ പരിരക്ഷ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ഹ്രസ്വകാല റദ്ദാക്കൽ നിരക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യണം. പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റിലെ പോളിസി നിബന്ധന, വ്യവസ്ഥകളില്‍ ഇവ കാണാവുന്നതാണ്.

Q27. എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചികിത്സ തേടാനും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിൽ അതിന് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാനും കഴിയുമോ?

മിക്ക പോളിസികളും വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ചികിത്സയുടെ ആനുകൂല്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: എ) രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബി) ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രികളിൽ കിടക്ക ലഭ്യമല്ലാത്തപ്പോൾ, പോളിസി പ്രകാരം റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്ന ആശുപത്രിയിൽ / നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നൽകുന്ന ചികിത്സ പോലെയാണെങ്കിൽ മാത്രം. ഇതിനെ "ഡൊമിസിലിയറി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് തിരിച്ചടക്കാവുന്ന തുകയുടെ കാര്യത്തിലും രോഗ പരിരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.

q28. കവറേജ് തുക എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി പരിധി ഉണ്ടോ?

കവറേജ് തുക എന്നത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകൾ എത്രത്തോളം തിരികെ നൽകും എന്നതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, മെഡിക്ലെയിം പോളിസികൾ കുറഞ്ഞ കവറേജ് തുകയായ രൂ. 25,000 ൽ ആരംഭിക്കുകയും പരമാവധി രൂ. 5,00,000 വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു (പ്രത്യേകിച്ച് ചില ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും ലഭ്യമാണ്). ബജാജ് അലയൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പേജ് സന്ദർശിക്കുക. *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.
നോൺ

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്