റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Health Insurance Tax Benefits & Deductions Under Section 80D
21 ജൂലൈ 2020

സെക്ഷൻ 80ഡി-ക്ക് കീഴിലെ കിഴിവുകൾ: ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു

ഉചിതമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, കുതിച്ചുയരുന്ന, നിങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത ബാധ്യത വരുത്തുന്ന മെഡിക്കല്‍ ചെലവുകളില്‍ നിന്ന് ഫൈനാൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുക മാത്രമല്ല, ഗണ്യമായ തുക നികുതിയിൽ ലാഭിക്കാനും കഴിയുമെന്ന കാര്യം അറിയാമോ?

അതെ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരട്ട സാമ്പത്തിക നേട്ടം നൽകും. മെഡിക്കൽ എമര്‍ജന്‍സികളില്‍ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ആദായനികുതി നിയമത്തിന്‍റെ സെക്ഷൻ 80ഡി പ്രകാരം നികുതിയിൽ ഇളവ് നേടാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നികുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും മികച്ചതുമായ നിക്ഷേപമാണ്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം ആദായനികുതി നിയമത്തിന്‍റെ സെക്ഷൻ 80 ഡി കീഴില്‍ വരുന്നതാണ്. പോളിസിയുടെ പ്രൊപ്പോസർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം.

2018 ലെ ബജറ്റ് പ്രകാരം നികുതി ഇളവ് പരിധികൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

  • പ്രായം 60 വയസ്സിൽ കുറവാണെങ്കിൽ സ്വയം അടച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന് പ്രതിവർഷം രൂ. 25,000 വരെ നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
  • മുതിർന്ന പൗരനാണെങ്കിൽ, അതായത് പ്രായം 60 വയസ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് രൂ. 50,000 വരെ നികുതി ആനുകൂല്യം ക്ലെയിം ചെയ്യാം.
  • നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രായം 60 വയസ്സില്‍ കൂടുതല്‍ അല്ലെങ്കിൽ, മാതാപിതാക്കൾക്കായി അടച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന് രൂ. 25,000 വരെ നികുതിയിളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. മാതാപിതാക്കൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ ഈ പരിധി രൂ. 50,000 ആയി വർദ്ധിക്കും.
  • മേല്‍പ്പറഞ്ഞ നികുതി ഇളവ് പരിധിയിൽ പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു, പരമാവധി പരിധി രൂ. 5,000.

വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും (നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളി, മക്കള്‍, മാതാപിതാക്കൾ) പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഫാമിലി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് നികുതി ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്താല്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന പരമാവധി കിഴിവുകൾ രൂ. 1 ലക്ഷം ആണ് (അതായത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ).

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും ടാക്സ് സേവിംഗും: ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആദായനികുതി നിയമം അനുസരിച്ച് നികുതി ഇളവിന് പരിഗണിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം:

  • പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഒഴികെ, ചികിത്സയ്ക്ക് ക്യാഷായി നടത്തിയ പേമെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
  • ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്കോ വിവിധ കമ്പനികൾ അവരുടെ ജീവനക്കാർക്കായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലാനുകൾക്കോ അടച്ച പ്രീമിയം തുകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.
  • ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കായി അടച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തില്‍ നികുതി ആനുകൂല്യം കിട്ടില്ല.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിനായി പണമടയ്ക്കുമ്പോൾ ഓര്‍ക്കേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം തുക അടയ്ക്കണം, നികുതി ഇളവ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് പേമെന്‍റ് പ്രൂഫ് സമർപ്പിക്കണം.

മെഡിക്കൽ കെയർ ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാല്‍, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്, ഇതുപോലുള്ള പോളിസികൾ പരിശോധിക്കുക മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായുള്ള ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രായമായവർക്ക്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന് നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയുന്നതോടൊപ്പം, നികുതി ലാഭിക്കുന്നതിന്‍റെ നേട്ടവും നൽകും.

ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളും കവറേജുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് സന്ദർശിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്