റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Benefits of Porting Health Insurance
മെയ് 31, 2021

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

ഉയർന്ന പ്രീമിയ ഈടാക്കുകയും മോശം സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന നിലവാരമില്ലാത്ത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി അനുഗ്രഹമാകും. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തികച്ചും ഗുണകരമാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പോളിസിയുടെ നിലവിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനും പുതിയതും മികച്ചതുമായ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലേക്കും ഇൻഷുററിലേക്കും മാറാനും കഴിയും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) 2011-ൽ ആണ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് കീഴിൽ, ക്ലെയിം-സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉയർന്ന പ്രീമിയം, സാവധാനത്തിലുള്ള റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ മോശം സേവനം എന്നിവ കാരണം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ അതൃപ്തി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും നഷ്‌ടപ്പെടാതെ പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് പോളിസി മാറ്റാൻ അവർക്ക് അർഹതയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ 7 ഭാവി ഗുണങ്ങൾ

നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചില പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം:

1.     മുന്‍ പോളിസി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടില്ല

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലെ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ്. പോളിസിയിൽ നിലവിലെ ഇൻഷുറർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുതിയ പോളിസി പ്ലാനിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും.

2.     മികച്ച ഇൻഷ്വേർഡ് തുക മൂല്യം

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ മുന്‍ പോളിസിയുടെ ശേഖരിച്ച ബോണസ് പുതിയ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയിലേക്ക് ചേർക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ നിലവിലെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും, മികച്ച നേട്ടം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയിൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസും ഉൾപ്പെടുത്തും.

3.     കുറഞ്ഞ പോളിസി പ്രീമിയം

അടുത്ത കാലത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ എണ്ണം ഒരുപാട് വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമർ ബേസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ കമ്പനികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിരവധി ഡിസ്കൗണ്ടുകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം നിരക്കിൽ പഴയ പോളിസിയുടെ നിലവിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, കൂടുതൽ പണം ലാഭിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെ സഹായകരമാകും.

4.     പോളിസി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്

പോർട്ടിംഗിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാന നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി , നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച്. പോളിസിയിൽ ഊന്നല്‍ നല്‍കാന്‍ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിയിലെ നോമിനിയെ മാറ്റണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഇൻഷുററിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പോളിസിയില്‍ ഏത് കസ്റ്റമൈസേഷനും ചെയ്യാം.

5.     കൂടുതൽ സുതാര്യമായ സിസ്റ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ

പോളിസികളിലെ അവ്യക്തവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ നിബന്ധനകളുടെ പേരില്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ എല്ലായ്പ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍, കൂടുതൽ സുതാര്യമായ ശീലങ്ങള്‍ ഉള്ള, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളോ വ്യവസ്ഥകളോ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഗവേഷണം നടത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കഴിയും.

6.     മികച്ച ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് അനുപാതം നേടുക

ഇത് പരിശോധിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് അനുപാതം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിനായി ഒരു പുതിയ ഇൻഷുററെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ. ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രോസസ്സ് ഇഴയുന്നു എന്നതാണ് നിലവിലുള്ള ഇൻഷുററിൽ മിക്കവര്‍ക്കും ഉള്ള പരാതി. പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഘടകം പരിഗണിച്ചാല്‍, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഇൻഷുററില്‍ മികച്ച സേവനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാം.

7.     മികച്ച സേവന ദാതാവിനെ നേടുക

ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ മോശമായ സേവനം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. പോർട്ടിംഗില്‍, പൊതുവെ മികച്ച ഇൻഷുററെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി മിക്കവാറും പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ തിരയുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പോർട്ടബിലിറ്റി അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യമായ കാരണങ്ങൾ

അതെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ശരിയാണ്! ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ഗണ്യമാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ പോർട്ടബിലിറ്റി അഭ്യർത്ഥന നിരസിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:
  1. പോളിസി പുതുക്കൽ കാലയളവിൽ മുടക്കം വന്നെങ്കില്‍.
  2. നിങ്ങൾ കൃത്യമല്ലാത്ത, അനുചിതമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ.
  3. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ.
  4. നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ.
  5. ക്ലെയിം ഹിസ്റ്ററിയുടെ അഭാവം.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (എഫ്എക്യൂ)

  1. പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഉണ്ടോ?
ഇല്ല, പോർട്ടബിലിറ്റി പ്രോസസിനായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഈടാക്കില്ല.
  1. പോർട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിന് എത്ര സമയം എടുക്കും?
സാധാരണയായി, അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ഇൻഷുറർ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ്. മൊത്തത്തിൽ, പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം 30 ദിവസം എടുത്തേക്കാം. ഉപസംഹാരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇൻഷുററില്‍ കുടുങ്ങിയെങ്കില്‍, അവരുടെ സേവനങ്ങളിൽ തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിന്‍റെ സേവനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്