റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What is Copay in Health Insurance
മാർച്ച്‎ 31, 2021

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ കോപേ എന്നാൽ എന്താണ്

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏകദേശം 70% ഇന്ത്യക്കാരും തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്‍റെ വലിയൊരു ഭാഗം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും മരുന്ന് ചെലവുകൾക്കുമായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് ഇടത്തരം വരുമാനക്കാർക്കും താഴ്ന്ന ഇടത്തരം വരുമാനക്കാർക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ സ്വന്തമായി വഹിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു അപകടമോ മറ്റേതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതമോ ഉണ്ടായാൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് അവരുടെ യോജിച്ച പ്രീമിയങ്ങൾ അടച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ കോപേ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നറിയേണ്ടത് ശരിയായ പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ കോപേ എന്നാൽ എന്താണ്?

ഇക്കാലത്ത്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളെ തട്ടിപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ കോപേ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത്. കോപേ എന്നത് വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇൻഷുറൻസ് കരാറിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് കോപേ. ക്ലെയിം തുകയുടെ ഒരു ഭാഗമോ ശതമാനമോ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വഹിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ബാക്കി ക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വഹിക്കുമെന്നും നിബന്ധന വെക്കുന്നു. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തി അംഗീകരിച്ച കോപേ ശതമാനം 10-30% ആകാം.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ കോപേ ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുക?

ശരി, കോപേ എന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഉദാഹരണത്തിന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ എന്താണ് കോപേ എന്ന് മനസിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശയവുമായി കൂടുതൽ കണക്റ്റുചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ 20 ശതമാനമുള്ള കോപേ നിബന്ധനയും നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ രൂ. 15,00,000 ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ രൂ. 3,00,000 അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇൻഷുറർ അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബാക്കിയുള്ള രൂ. 12,00,000 പരിരക്ഷ നൽകും.

കോപേ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

എല്ലാ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമുകൾ ഉണ്ട്, അതായത്, ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾക്കുള്ള ക്ലെയിമുകളും റീഇംബേർസ്മെന്‍റും. ക്യാഷ്‌ലെസ് പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുറർ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേസമയം, റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം, സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാ ചെലവുകളും ഇൻഷുറർ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഒരു കോപേ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന കോപേ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും, മറിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസിക്കായി കൂടുതൽ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് കോപേ നിബന്ധനകൾ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്?

ക്ലെയിം സമയത്ത് അതിന്‍റെ ചെലവുകൾ ലാഭിക്കാം എന്ന പ്രധാന കാരണം കൂടാതെ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് കോപേ നിബന്ധനകൾ ഉള്ള നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്.
  • തങ്ങളുടെ ചികിത്സകൾക്കായി അനാവശ്യമായി ചെലവേറിയ ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻ്ററുകളിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. കോപേ ഉപയോഗിച്ച്, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ അവരുടെ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും, കാരണം ഈ ചികിത്സകളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ചികിത്സാ ചെലവിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം അവർ വഹിക്കേണ്ടിവരും.
  • ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന്‍റെ അപ്പോയിൻമെന്‍റുകൾ, ജലദോഷം, ഗ്യാസ്ട്രിക് ചികിത്സകൾ മുതലായവ പോലുള്ള അനാവശ്യ ക്ലെയിമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ.
  • ഇൻഷുർ ചെയ്തവർക്കിടയിൽ വഞ്ചനാപരമായ പെരുമാറ്റം തടയുന്നതിന്.

കോപേയുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 

നിരവധി കമ്പനികൾ കോപേ നിബന്ധന തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ കോപേ നിബന്ധന ചേർക്കാതിരിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ധാരാളം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുണ്ട്.
  • ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് ഉയർന്ന കോപേമെന്‍റ് തുക നൽകേണ്ടിവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ശരിയായ ആരോഗ്യപരിരക്ഷ തേടുന്നതിൽ നിന്നും ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു.
  • ഉയർന്ന കോപേമെന്‍റ് ഇൻഷുർ ചെയ്‌തയാളെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, ഇൻഷുർ ചെയ്‌തയാൾ പ്രീമിയത്തിൽ ലാഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക അവരുടെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്കുള്ള കോപേമെന്‍റായി നൽകും.
മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ടുകളും പോളിസികളും നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളുകൾ, അതിന്‍റെ ദോഷങ്ങൾ അതിന്‍റെ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ, കോപേമെന്‍റ് നിബന്ധന ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കും.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍:

  • എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കോപേ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?
മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതിനാൽ ആളുകൾ കോപേ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
  • ക്യാഷ്‌ലെസ് പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ കോപേമെന്‍റ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ?
മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളിൽ മാത്രമേ കോപേമെന്‍റ് നിബന്ധനകൾ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ.
  • കോപേ നിബന്ധനകൾ ഉള്ള പോളിസികൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ചെലവ് കുറഞ്ഞതാണോ?
അതെ, പോളിസി ഉടമയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും തമ്മിൽ ബാധ്യത പങ്കിടുന്നതിനാൽ കോപേ നിബന്ധനയുള്ള പോളിസികൾ മറ്റ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതാണ്. ഇത് രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

കോപേ എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം! ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിവുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം കൂടാതെ കോപേയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കോപേ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്