റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
All You Should Know- Health Insurance for the NRIs in India
ഏപ്രിൽ 18, 2022

തുടക്കക്കാർക്കുള്ള ഗൈഡ്- ഇന്ത്യയിലെ എന്‍ആര്‍ഐ-കൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളിൽ, ജോലിക്കായി വിദേശ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. മഹാമാരിയുടെ ആരംഭത്തില്‍, യാത്രയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എവിടൊക്കെയോ പരിമിതപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍, ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ഭേദമായതിനാല്‍ ആളുകൾ ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വദേശത്തായാലും വിദേശത്തായാലും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അനിവാര്യമാണ്, ചോയിസ് അല്ല. ഓരോ നോണ്‍- ഇന്ത്യൻ നിവാസിയുടെയും സാധാരണ ചോദ്യം ഒരു എൻആർഐ-ക്ക് വാങ്ങാമോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ? ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ എന്‍ആര്‍ഐ-കൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സംക്ഷിപ്തമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ എന്‍ആര്‍ഐ-ക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാൻ യോഗ്യതയുണ്ടോ?

അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഇന്ത്യയിൽ എൻആർഐ-കൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇത് സത്യമല്ല. റെസിഡൻസ് പ്രൂഫ്, ഐടിആർ, വാങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് വിവിധ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തുടങ്ങിയ തെളിവുകൾ നൽകി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങാൻ എൻആർഐക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ നിവാസ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്ലാനിന്‍റെ പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാൻ ഒരു എൻആർഐ-ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലാക്കുക

ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോള്‍, കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി പ്ലാനിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നത് തിടുക്കത്തില്‍ ആയിരിക്കരുത്, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ഇതിന്‍റെ; മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയില്‍. ഭൂമിശാസ്ത്ര പരിമിതിയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ അതിര്‍ത്തിക്ക് അപ്പുറം ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾക്ക് പ്ലാൻ പരിരക്ഷ നൽകില്ല എന്ന് ഈ നിബന്ധന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ലളിതമായ ഉദാഹരണം ശ്രീ X യുകെയിൽ താമസിക്കുന്നു, ഉടൻ മെഡിക്കൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറർ മെഡിക്കൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതല്ല. എന്നാല്‍, ബാധകമായ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ചികിത്സ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്. അതിനാൽ, അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ എൻആർഐ-കളെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം

ഒരു അവലോകനം: ഇന്ത്യയില്‍ എന്‍ആര്‍ഐ-കൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ആദായനികുതി നിയമത്തിന്‍റെ സെക്ഷൻ 80ഡി പ്രകാരം, അടച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നികുതി കിഴിവുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നിവാസിയെപ്പോലെ തന്നെ എൻആർഐകൾക്കും ഈ സൗകര്യം എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഈ നിയമത്തിന് കീഴിൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് രൂ. 25,000. പ്രീമിയത്തിന് വരെ എളുപ്പത്തിൽ നികുതി ഇളവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക്, ലഭ്യമാക്കിയ നികുതി ആനുകൂല്യം രൂ. 25, 000 വരെ ആകാം. ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ നികുതി അടയ്ക്കുകയും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. *നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നികുതി ആനുകൂല്യം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

എൻആർഐകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

മുടങ്ങാതെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പാലിക്കേണ്ട എൻആർഐകൾക്ക് നിർവ്വചിത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ, വിദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അതിന്‍റെ ആധികാരികത നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതിനാല്‍ എൻആർഐകൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ റിസ്ക്ക് ഉള്ളവരാണ്. അതിനാൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അത്തരം കേസുകൾ നിരസിക്കുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇൻഷ്വേർഡ് തുക പരിമിതമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്ക്-അപ്പുകൾ നടത്തുന്ന നിബന്ധനകളും കർശനമായി തുടരുന്നു.

സംഗ്രഹം

രാജ്യം ഏതായാലും, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെങ്കിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ. ഓർക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു എൻആർഐയും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്‍റ് ആക്ടിന്‍റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം.   ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്