ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What is General Insurance: Types of General Insurance in India
മാർച്ച്‎ 1, 2022

ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഏറെ കാത്തിരുന്ന അവധിക്കാലത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനെയും കാറിനെയും മറ്റ് വസ്തുക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ ഉത്കണ്ഠ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലുടനീളം നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന ഒരു അവധിക്കാലം ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടിന്‍റെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കണോ അതോ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കണോ എന്ന ആശങ്ക നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് ഒരു ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്‍റെ പ്രസക്തി അനിവാര്യമാകുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് പ്രാഥമികമായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു - ലൈഫ്, നോൺ-ലൈഫ്. നോൺ-ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഇൻഷുറൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒഴികെയുള്ള എല്ലാത്തരം ഇൻഷുറൻസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉദാഹരണത്തിൽ, ഒരു ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകാം. വ്യത്യസ്ത തരം ജനറല്‍ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട തരം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ അസറ്റും ഉൾപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക തത്വം. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് അതിനെ തടയുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ പാളിയല്ല, പകരം ഏതെങ്കിലും തകരാറിനോ നഷ്ടത്തിനോ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്.  

ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് സമാനമായി, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും ഒരേസമയം നിരവധി ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന റിസ്ക്ക് തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. റിസ്ക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരില്ല. ഇത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. റിസ്ക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രീമിയം ഈടാക്കുന്നു. ഒരേ തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള മറ്റ് പലർക്കും സമാനമായ കവറേജ് നൽകുന്നു. ക്ലെയിമുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഫണ്ടുകളുടെ ഈ പൂളിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പേഔട്ടുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതുപോലെ, പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണം ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു.  

നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നിങ്ങൾ അതിന്‍റെ വില നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എന്തും ഇൻഷുർ ചെയ്യാവുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രധാന ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ ഇതാ -  

#1 Health Insurance

നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എത്ര പ്രധാനമാണോ, അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും. ‘ആരോഗ്യമാണ് സമ്പത്ത്’ എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല്, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങൾക്കായി ശരിയായ പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. നിർദ്ദിഷ്ട തുക വരെയുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന ആയിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ആശ്രിതർ, കുട്ടികൾ, ജീവിതപങ്കാളി എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാനുകളും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാം. എല്ലാ ഹെൽത്ത് പോളിസികൾക്കും അവയുടെ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഹോസ്‌പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്ലാനിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചികിത്സകൾക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും.  

#2 Motor Insurance

ഒരു മോട്ടോർ വാഹനം വാങ്ങുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒന്നല്ല, അത് തീർച്ചയായും കേടുവരുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാശം, കേടുപാടുകൾ, മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം എന്നിങ്ങനെ ഏത് സാഹചര്യത്തിനും മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ കീഴിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. ഒരു അനുയോജ്യമായ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാറിന് പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ആകർഷകമായ കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഡ്-ഓണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കേടുപാടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, തേർഡ്-പാർട്ടി ചെലവുകൾക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, മോട്ടോർ വാഹന നിയമം, 2019, ഓരോ വാഹനത്തിനും കുറഞ്ഞത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു.  

#3 Home Insurance

നിങ്ങളുടെ വീടും അതിലെ സാധനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു തരം ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്. നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടുടമയാണെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതായാലും, നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഹോം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുണ്ട്. ഒരു ഭവന പരിരക്ഷ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പ്രകൃതിദത്തവും മാനുഷികവുമായ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.  

#4 Travel Insurance

വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് അന്തർദേശീയ യാത്രകൾക്ക്, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, ലഗേജ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടതുമൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ അടിയന്തര സാഹചര്യം മൂലമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതിലുപരി, ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസും സമാനമായ കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.  

#5 Commercial Insurance

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തിഗത വശങ്ങളും പരിരക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനും അധിക പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത ബിസിനസ് നഷ്ടം വലിയ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിക്കുകയും നിങ്ങൾ കടബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അത്തരം അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുക എന്നതാണ് മാർഗ്ഗം. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രമുഖ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഇവയാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻഷുറർമാരിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അന്വേഷിക്കാനും കഴിയും. സംഗ്രഹമായി, കരുതലോടെയിരിക്കുക, ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കുക!  

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 4.4 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 5

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്