റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What Are The Two Major Types Of Health Insurance?
മാർച്ച്‎ 17, 2021

പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകൾ ഏതൊക്കെ?

ഇക്കാലത്ത്, ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും ക്ഷേമത്തെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. അതിനാൽ ഇത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായം കൂടുതൽ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അവരുടെ ഭാവിയിലെ പ്രവചനാതീതമായ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് കവറേജ് നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. നമൻ ഇതുവരെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, കാരണം ഓരോ തവണയും കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ സുഹൃത്തുക്കളോടോ സഹപ്രവർത്തകരോടോ ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പല കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ലഭിക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച്; എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് and how to go about it. Also, there is so much information available online that has confused him about which policy he should buy and what is best for him. Today, various health insurance companies offer their customers multiple plans that include higher medical coverage of almost fifty plus illnesses, cashless treatment at their network hospitals, free medical check-up, and much more. Many were investing for tax saving purposes under section <n1>D of the ഇൻകം ടാക്സ് നിയമം, <n1>, and ignored the fact that there are different health insurance plans. There are many health insurance types, but the policyholder’s most common questions are — what are the two main types of health insurance? Or what are the two major types of health insurance? Well, let us understand about it in the article below.

പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകൾ ഏതൊക്കെ?

പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് — ഇൻഡംനിറ്റി പോളിസി പ്ലാനും ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പോളിസി പ്ലാനും.

1. ഇൻഡംനിറ്റി പോളിസി പ്ലാൻ

An indemnity plan is a basic medical insurance policy plan that protects the policyholder from an unforeseen medical expense to the ഇൻഷ്വേർഡ് തുക; ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചാർജുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷ്വേർഡ് തുക മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കും.

ഇൻഡംനിറ്റി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിലുള്ള പ്ലാനുകൾ ഇവയാണ്:

- മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്

മെഡിക്ലെയിം പോളിസി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അപകടം അല്ലെങ്കിൽ രോഗം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവിന് പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഇൻഷുറർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. മരുന്ന് നിരക്കുകൾ, ഓക്സിജൻ, ശസ്ത്രക്രിയ ചെലവുകൾ മുതലായവ ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

- വ്യക്തിഗത ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി

ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, പോളിസി ഉടമക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക വരെ മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് രൂ. 2 ലക്ഷത്തിന്‍റെ ഒരു വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതപങ്കാളിക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടിനും രൂ. 2 ലക്ഷം വ്യക്തിഗതമായി ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

- ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാൻ

മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പോളിസി. ഇൻഷ്വേർഡ് തുക കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് മുഴുവൻ തുകയും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ പ്ലാനിന്‍റെ പ്രീമിയം ഒരു വ്യക്തിഗത പ്ലാനിനേക്കാൾ കുറവാണ്.

- മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പ്ലാൻ

ഈ പോളിസി 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി നിലവിലുള്ള രോഗ പരിരക്ഷ, മറ്റ് നിർണായക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിരക്ഷകൾ, ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ആംബുലൻസ് നിരക്കുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നിരക്കുകൾ, ഡേകെയർ ചെലവുകൾ മുതലായവയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സാധാരണയായി ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് തുക പരിരക്ഷിക്കുന്നു.

ഇൻഡംനിറ്റി പ്ലാനിന്‍റെ നിബന്ധനകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡിഡക്റ്റബിൾ

— ക്ലെയിമുകളുടെ രൂപത്തിൽ മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോളിസി ഉടമ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കമ്പനിക്ക് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തുക അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ കോ-പേമെന്‍റ് നിബന്ധന - ക്ലെയിം തുകയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഇൻഷുറർ നൽകുകയും ബാക്കിയുള്ള തുക പോളിസി ഉടമ ഇവന്‍റിന്‍റെ സമയത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്ക് സാധാരണയായി ഈ നിബന്ധന ബാധകമാണ്.  

2. ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പോളിസി പ്ലാൻ

ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിശ്ചിത തുക നൽകും. ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് പോളിസി, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനൻസ് പോളിസി, മേജർ സർജറികൾ മുതലായവ, ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാനുകളാണ്. വൈറ്റൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി സാധാരണയായി ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാന്‍ ആണ്. ആശുപത്രി ചെലവ് ഏതായാലും, ഇൻഷ്വേര്‍ഡ് വ്യക്തിക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് തുക നല്‍കും.

പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

ഇന്ത്യയിലും അടിസ്ഥാന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസും. ഇന്ത്യയിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ കസ്റ്റമറിനും ആശുപത്രി ബില്ലുകളിൽ പണം ലാഭിക്കുന്നതിനും നികുതി നന്നായി ലാഭിക്കുന്നതിനും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത പരമാവധി കവറേജ് ഉള്ള വിപുലമായ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുമായി ബജാജ് അലയൻസ് മുന്‍നിരയിലാണ്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെക്കുറിച്ച് പോളിസി ഉടമ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

1. ഗ്രൂപ്പ് ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒരേ കമ്പനിയിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഉള്ളതാണ്, കമ്പനിയുടെ ഉടമ അത് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.

2. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രധാന ഉപായങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

  • കുറഞ്ഞ വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് ഉള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിമുകൾക്ക് പരമാവധി നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രി.
  • പരമാവധി പ്രായ പുതുക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലാൻ.

ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ

മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓരോ വ്യക്തികള്‍ക്കും, പ്രധാനമായും അവരുടെ പ്രായം, മെഡിക്കൽ രോഗം, ജീവിതശൈലി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇൻഡംനിറ്റി പ്ലാനിനും ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാനിനും അവയുടെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്; രണ്ട് പോളിസികളും ഇരട്ടിയാക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിത മെഡിക്കൽ എമർജൻസിക്ക് സമഗ്രമായ പരിരക്ഷ നൽകും. രണ്ട് പോളിസികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ബാലൻസിംഗ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്