റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Compulsory Personal Accident Cover
23 ജൂലൈ 2020

നിർബന്ധിത പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ

IRDAI (The Insurance Regulatory and Development Authority of India) 2018 സെപ്റ്റംബർ 20 ന്, ഇവ വാങ്ങുമ്പോൾ ബാധകമായ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ടു-വീലർ, കാർ ഇൻഷുറൻസ്  പോളിസികൾ.

നിലവിലുള്ള സിപിഎ (നിർബന്ധിത പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ്) പരിരക്ഷ വളരെ കുറവാണെന്നും അപര്യാപ്തമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനാൽ പോളിസിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

ചുവപ്പിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഘടകത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ, എല്ലാ വാഹന ഉടമകൾക്കും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഈ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്:

  • തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി - നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുര്‍ ചെയ്ത വാഹനം ഉള്‍പ്പെടുന്ന അപകടം കാരണം തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് (ആളുകളും വസ്തുവകകളും) സംഭവിച്ച നഷ്ടം അല്ലെങ്കില്‍ കേടുപാടുകള്‍ക്ക് ഈ ഘടകം പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നു.
  • ഓണർ-ഡ്രൈവർക്കുള്ള സിപിഎ പരിരക്ഷ -നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വേർഡ് വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറായ നിങ്ങൾക്ക് മരണമോ സ്ഥിരമായ വൈകല്യമോ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഘടകം കവേറേജ് നൽകുന്നു.

തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇന്‍ഷുറന്‍സിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു:

  • എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ടിപി പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഇൻഷ്വേർഡ് തുക (എസ്ഐ) രൂ. 15 ലക്ഷം വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ, ടു-വീലറുകൾക്കുള്ള എസ്ഐ രൂ. 1 ലക്ഷവും കാറുകൾക്ക് രൂ. 2 ലക്ഷവും ആയിരുന്നു.
  • ബ്രാൻഡ് നൂതന പോളിസികൾക്കുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ടിപി ഘടകം 5 വർഷത്തേക്ക് നിർബന്ധമായും വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഓണർ-ഡ്രൈവർക്കുള്ള പിഎ പരിരക്ഷ പരമാവധി 5 വർഷത്തേക്ക് 1 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വർഷത്തേക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
  • തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ടിപി ഘടകം പുതിയ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കായുള്ളത് 3 വർഷത്തേക്ക് നിർബന്ധമായും വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഓണർ-ഡ്രൈവർക്കുള്ള പിഎ പരിരക്ഷ 1 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വർഷത്തേക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്, പരമാവധി 3 വർഷത്തേക്ക് പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും.
  • ഇൻഷ്വേർഡ് തുകയിലെ വർധന മൂലം, 1 വർഷത്തേക്ക് ഓണർ-ഡ്രൈവറിനുള്ള പിഎ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക ജിഎസ്‍ടി ഒഴികെ രൂ. 331 ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ടു-വീലറുകൾക്ക് പ്രീമിയം തുക രൂ. 50, കാറുകൾക്ക് രൂ. 100 ആയിരുന്നു.
  • ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെയോ ഓർഗനൈസേഷന്‍റെയോ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പിഎ പരിരക്ഷ നൽകാനാവില്ല. അതിനാൽ, കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ പിഎ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ള അധിക പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല.
  • 1 ൽ കൂടുതൽ വാഹനം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രം പിഎ പരിരക്ഷയ്ക്കായി പ്രീമിയം തുക അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉടമ-ഡ്രൈവർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇൻഷുർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ-ഡ്രൈവറിന് സ്ഥിരമായ വൈകല്യം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഈ പ്രീമിയം തുക ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ്  പോളിസികൾക്കും (പുതിയ പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ). പുതിയ നിബന്ധനകള്‍ ഇപ്പോഴും നടപ്പായി വരികയാണ്, മാന്യരായ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച മോട്ടോര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്ലാനുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികള്‍ ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ പാലിക്കുകയാണ്.

പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷയിൽ നടത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പർ വഴി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഈ ലേഖനം തുടർന്നും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ സ്പേസ് കാണാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്