റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
How Many Times We Can Claim Car Insurance In A Year?
മാർച്ച്‎ 30, 2021

ഒരു വർഷത്തിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസിൽ എത്ര ക്ലെയിം അനുവദനീയമാണ്?

ജനസംഖ്യയും ആളുകളുടെ വരുമാനവും വർധിച്ചതോടെ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. എന്നാൽ, റോഡ് സുരക്ഷയുടെ നിലവാരം കുറഞ്ഞു. ദിനംപ്രതി സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. അപകടങ്ങളുടെ തീവ്രത മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, റോഡപകടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണനിരക്കും വർദ്ധിച്ചു. ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ്, എന്നാൽ ഇത് കാർ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിർണായക പോയിന്‍റുകൾ ഉയർത്തുന്നു. ഒന്നിലധികം പോയിന്‍റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് കീഴിൽ തുക വാങ്ങുമ്പോഴും ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴും; കാർ ഇൻഷുറൻസ്, എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, കാർ ഇൻഷുറൻസ് എത്ര തവണ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പരിധിയുണ്ടോ? കാർ ഇൻഷുറൻസിൽ എത്ര ക്ലെയിമുകൾ അനുവദനീയമാണ്? അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര തവണ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നതിന്, അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിധിയുമില്ല എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പോളിസിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ പതിവായി ക്ലെയിമുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാതാവ് അത്തരം ഏതെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ ചേർത്തേക്കാം. അതിനാൽ പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ അത് വായിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യരുതെന്ന് ആളുകൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ 'നോ ക്ലെയിം ബോണസ്' നേരിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടും. മുൻ വർഷം നൽകിയ പോളിസി പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അടക്കേണ്ട പ്രീമിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കിഴിവാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് ഒരു ക്ലെയിമും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് 20% മുതൽ 50% വരെയാകാം. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കണം, വർഷങ്ങളായി ശേഖരിച്ച എല്ലാ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതാകും. അടിക്കടിയുള്ള ക്ലെയിമുകൾ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലെയിമുകൾ പോളിസി പുതുക്കൽ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാക്കും. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ചെലവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. എപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യരുത് എന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം? കാർ ഇൻഷുറൻസ് എത്ര തവണ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ലെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം; എപ്പോൾ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും നാം അറിയണം. അതിനാൽ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാ
  • 'നോ ക്ലെയിം ബോണസ്' റിപ്പയർ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ: ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന നോ ക്ലെയിം ബോണസിന്‍റെ തുക കാറിന്‍റെ റിപ്പയർ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ ഒന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
  • റിപ്പയർ തുക ഡിസക്റ്റബിളിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ: നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ക്ലെയിം തുകയുടെ ഭാഗമാണ് ഡിസക്റ്റബിൾ. നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുക ഡിഡക്റ്റബിളിനേക്കാൾ കൂടുതലല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല.
ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലും പ്രയോജനം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തണം? മാത്രമല്ല, ഒരു ക്ലെയിമിന് കീഴിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇവന്‍റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കിഴിവ് രണ്ട് ഇവന്‍റുകൾക്കും വെവ്വേറെ ബാധകമാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്.
  • തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾക്കായി പണമടയ്ക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ: മറ്റേയാൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടത്തിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പണം നൽകും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വിനിയോഗിച്ച് അതിന്‍റെ ആനുകൂല്യം നേടുക.
അതിനാൽ, മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടത്തിന്‍റെ അളവ്, ഡിഡക്ടബിളിന്‍റെ ബാധകമായ പരിധികൾ, 'നോ ക്ലെയിം ബോണസ്'-ൽ സാധ്യമായ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം എന്നിവ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്ലെയിം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ വിലയിരുത്തൽ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണെങ്കിലും, ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ. ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാണോ? പല ഘടകങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ; എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുക നിങ്ങളുടെ പോളിസിക്കായുള്ളത്. ഐഡിവിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, അതായത്, ഇൻഷുർ ചെയ്ത പ്രഖ്യാപിത മൂല്യം, പ്രീമിയം തുകയുടെ പൊതുവായ തലങ്ങൾ, പോളിസി ഉടമയുടെയോ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെയോ തെറ്റ് മൂലമാണോ ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്തതെന്ന ക്ലെയിമിന്‍റെ സ്വഭാവം, മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് അവ. അതിനാൽ ക്ലെയിമുകളുടെ എണ്ണവും ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍: ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സമയപരിധി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ക്ലെയിം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമയപരിധിയില്ല, എന്നാൽ എത്രയും വേഗം അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം, അതിനാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം നിരസിക്കില്ല. “കാർ ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ എന്‍റെ ഐഡിവി തീർന്നിട്ടില്ല. അതേ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?” റാസിയ ചോദിക്കുന്നു ഐഡിവിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ, കാർ ഇൻഷുറൻസിൽ എത്ര ക്ലെയിമുകൾ അനുവദനീയമാണ് എന്നതിന് പരിധിയില്ല. അതിനാൽ അതേ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാം.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്