റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Health insurance claims decoded
ആഗസ്‌റ്റ്‎ 7, 2022

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശദമായ ഗൈഡ്

ഹെൽത്ത് കെയർ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്ക് ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം തുകയുടെ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് വഴി പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് സൗകര്യം നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍. നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നതെങ്കില്‍, നിങ്ങൾ ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ സ്വയം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാന്‍ ക്ലെയിം ഫോമിനൊപ്പം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കണം.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ:

ക്ലെയിം വേഗത്തില്‍, ആശങ്കയില്ലാതെ പ്രോസസ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:
 • ബജാജ് അലയൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് പോളിസി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ മുൻ പോളിസി വിശദാംശങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകോപ്പി (ബാധകമെങ്കിൽ).
 • ബജാജ് അലയൻസിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റിന്‍റെ ഫോട്ടോകോപ്പി.
 • ഡോക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ.
 • ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഫോം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടത്.
 • ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ചാർജ് കാർഡ്.
 • ബില്ലിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും വിശദമായി ഇനം തിരിച്ചുള്ള ആശുപത്രി ബിൽ. ഉദാ., ബില്ലിൽ മരുന്നുകൾക്ക് രൂ. 1,000 ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മരുന്നുകളുടെ പേര്, യൂണിറ്റ് വില, ഉപയോഗിച്ച അളവ് എന്നിവ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുപോലെ, ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകള്‍ക്ക് രൂ. 2,000 ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടെസ്റ്റിന്‍റെ പേര്, ഓരോ ടെസ്റ്റും എത്ര തവണ നടത്തി എന്നത്, നിരക്ക് എന്നിവ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഈ രീതിയിൽ ഒടി നിരക്കുകൾ, ഡോക്ടര്‍ കൺസൾട്ടേഷൻ, സന്ദർശന നിരക്കുകൾ, ഒടി കണ്‍സ്യൂമബിള്‍സ്, ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനുകൾ, മുറി വാടക മുതലായവ ഇനം തിരിച്ച് കാണിക്കണം.
 • റെവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് കൃത്യമായി ഒപ്പിട്ട മണി രസീത്.
 • എല്ലാ ഒറിജിനൽ ലാബോറട്ടറി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും. ഉദാ., എക്സ്-റേ, ഇ.സി.ജി, യുഎസ്ജി, എംആർഐ സ്കാൻ, ഹീമോഗ്രാം മുതലായവ (നിങ്ങൾ ഫിലിമുകളോ പ്ലേറ്റുകളോ ചേർക്കേണ്ടതില്ല, ഓരോ അന്വേഷണത്തിനും പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് മതിയാകും)
 • നിങ്ങൾ ക്യാഷ് ആയി മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആശുപത്രി ബില്ലിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി ഡോക്ടറിൽ നിന്നുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും കെമിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് മെഡിസിൻ ബില്ലും ചേർക്കുക.
 • നിങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അഥവാ റേഡിയോളജി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ക്യാഷ് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ആശുപത്രി ബില്ലിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കില്‍, ടെസ്റ്റുകൾ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ഡോക്ടര്‍ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, യഥാർത്ഥ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്‍ററിൽ നിന്നുള്ള ബിൽ എന്നിവ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക.
 • തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാര്യത്തിൽ, ദയവായി ഐഒഎല്‍ സ്റ്റിക്കർ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക.
വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചെലവുകള്‍ നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്:
 • മരുന്നുകൾ: മരുന്നുകൾ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും, അതാത് കെമിസ്റ്റിന്‍റെ ബില്ലുകളും നൽകുക.
 • ഡോക്ടര്‍ കൺസൾട്ടേഷൻ നിരക്കുകൾ: ദയവായി ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്‍ ഡോക്ടറുടെ ബിൽ, രസീത് എന്നിവ നൽകുക.
 • ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ: ടെസ്റ്റുകൾ നിര്‍ദേശിച്ചുള്ള ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ , യഥാർത്ഥ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, ബിൽ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്‍ററിൽ നിന്നുള്ള രസീത് എന്നിവ നൽകുക.
പ്രധാനപ്പെട്ടത്: നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മാത്രം സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോകോപ്പികൾ സാധാരണയായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ആശുപത്രി ബില്ലിലെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനാകാത്ത ഇനങ്ങൾ:

ആശുപത്രി ബില്ലിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏതാനും ഇനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുന്നു:
 • സേവന നിരക്കുകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ, സർചാർജ്, സ്ഥാപന ചെലവ്, രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകൾ
 • എല്ലാ നോൺ-മെഡിക്കൽ ചെലവുകളും
 • സ്വകാര്യ നഴ്സ് ചെലവുകൾ
 • ടെലിഫോൺ കോളുകൾ
 • ലോണ്‍ട്രി ചാർജ് മുതലായവ.
കൂടുതൽ അറിയുക ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ സംബന്ധിച്ച് ഏത് തരം മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതത്തിനും പരമാവധി കവറേജ് ലഭിക്കുന്നതിന്. *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

 • അമിത് ജോഷി - ജൂണ്‍ 27, 2012, 1:04 am

  പ്രിയ സർ/മാഡം
  61 (അഛൻ), 52(അമ്മ) പ്രായമുള്ള എന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ/ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയണം. കൂടാതെ അതിനുള്ള വാർഷിക പ്രീമിയവും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ബിജെഎസെഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് - ജൂൺ 27, 2012 5:23 pm

   പ്രിയ ശ്രീ ജോഷി,

   ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് നന്ദി. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ടീം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ബന്ധപ്പെടും.

   നിങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • ശ്വേത - ജൂൺ 25, 2012, 1:54 pm

  ക്ലെയിം നമ്പർ: ഒസി-13-1002-6001-0000530
  ഒരു റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ആവശ്യമാണ് ഐപി നം:18505161 എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ദയവായി ഗൈഡ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഫോം എവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും?

  • ബിജെഎസെഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് - ജൂൺ 25, 2012 6:55 pm

   പ്രിയ മിസ് ശ്വേത,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്.

   അത് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • ജസ്വിന്ദർ - മെയ് 23, 2012, 8:37 pm

  പോളിസി നമ്പർ, ഒജി-12-1701-8416-00000138, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും നമ്പറുകളിൽ അസാധാരണമായി പ്രതികരണം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുക....എന്‍റെ നമ്പർ 998******* എന്നെ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുക..നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

  • BJAZsupport - മെയ് 24, 2012 6:10 pm

   പ്രിയ ജസ്വിന്ദർ,

   നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടതിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഉടൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • സുശീൽ കുമാർ സിംഗ് - മെയ് 17, 2012, 7:35 am

  ഹായ്,

  പോളിസി നമ്പർ: ഒജി-13-2403-8409-00000002

  മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോളിസി നമ്പറിനായി, ഞാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തിടെയായി എനിക്ക് നടുവേദനയും ചെവിയിൽ പ്രശ്‌നവും ഉണ്ട് (ഇതിന് എനിക്ക് ഒരു ഇഎൻടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്). ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ഡോക്ടറെയും സമീപിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും എത്രയും വേഗം അത് ചെയ്യണം.
  സാധ്യമായ സമയത്ത് ഞാൻ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയനാകേണ്ടതിനാൽ ഇതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി എന്നെ അറിയിക്കുക.

  ദയവായി, എന്‍റെ മെയിൽ ഐഡിയിൽ പ്രോസസ്സും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും വിവരിക്കുക (പോളിസി വിശദാംശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന). ഞാൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മറുവശത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല.

  ആശംസകളോടെ,
  സുശീൽ കുമാർ സിംഗ്

  • BJAZsupport - മെയ് 17, 2012 6:49 pm

   പ്രിയ ശ്രീ സിംഗ്,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   അത് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • അനിൽ - ഏപ്രിൽ 19, 2012, 3:18 pm

  എന്‍റെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍ എങ്ങനെ അറിയിക്കാം?

  • ബിജെഎസെഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് - ഏപ്രിൽ 20, 2012, 7:02 pm

   പ്രിയ ശ്രീ അനിൽ,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെടാം, അത് https://apps.bajajallianz.com/gmlocator/ ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

   അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ 1800-233-3355 അല്ലെങ്കിൽ 020-66495000 ൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • ലൂസി റോഡ്രിഗസ് - ഏപ്രിൽ 3, 2012, 2:57 pm

  പോളിസിയിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ/ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ പട്ടിക വേണം.

  ഡെന്‍റൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമോ.

  ലൂസി

  • ബിജെഎസെഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് - ഏപ്രിൽ 3, 2012, 5:48 pm

   പ്രിയ ലൂസി,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ പോളിസി നമ്പറും കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

   ഇത് നിങ്ങളെ നന്നായി സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • ആശിഷ് - ഫെബ്രുവരി 25, 2012, 5:58 pm

  ഹായ്,

  പോളിസി നമ്പർ: ഒജി-12-9906-8416-00000005

  മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിസി നമ്പറിന്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിനുള്ള പ്രോസസ് ഞാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ശസ്ത്രക്രിയ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമായതിനാല്‍ ഇതിനായി മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുക.

  ദയവായി, എന്‍റെ മെയിൽ ഐഡിയിൽ പ്രോസസ്സും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും വിവരിക്കുക (പോളിസി വിശദാംശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന)

  സാദരം,
  ആശിഷ് ആനന്ദ്

  • ബിജെഎസെഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് - ഫെബ്രുവരി 27, 2012, 7:29 pm

   പ്രിയ ശ്രീ ആശിഷ്,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്നതാണ്.

   അത് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • രവി ധങ്കനി - ജനുവരി 12, 2012, 10:37 am

  ഹായ്,

  എനിക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്പർ ഒജി-11-2202-6001-00000693 ഉണ്ട്

  എന്‍റെ ഭാര്യയെ ഇയ്യിടെ കടുത്ത വേദന/പരിക്ക് കാരണം എമര്‍ജന്‍സി വാർഡില്‍ കൊണ്ടുപോയി. അവളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ എക്സ്-റേയും എംആർഐ സ്കാനുകളും L4-L5 കംപ്രഷന്‍ കാണിച്ചു, ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമായ ബെഡ് റെസ്റ്റ് നിര്‍ദേശിച്ചു.

  അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അപകടങ്ങൾ എന്‍റെ പോളിസിയിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ക്ലെയിം (#14902933) അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉടൻ തന്നെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അയക്കും.

  നന്ദി
  രവി

  • BJAZsupport - ജനുവരി 12, 2012 7:33 pm ന്

   പ്രിയ ശ്രീ ധങ്കനി,

   ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് നന്ദി. റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയിൽ ഒരു മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

   അത് പരിശോധിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

 • പ്രബീർ കുമാർ സിൻഹ - ഒക്ടോബർ 29, 2011, 4:24 pm

  പ്രിയ സാർ,
  എനിക്കും എന്‍റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം (ഒജി-12-2401-8403-00000002) ഒരു ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് പരിരക്ഷ ഉണ്ട്, അത് 31/03/12 ൽ കാലഹരണപ്പെടും.
  അടുത്തിടെ, കൊൽക്കത്തയിലെ Disha Hospitals ൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫാക്കോ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നു.
  നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച്, ഞാൻ എന്‍റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം- പ്രസക്തമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം പൂനെയിലെ നിങ്ങളുടെ എച്ച്ഒയിൽ സമർപ്പിച്ചു.
  എന്‍റെ ക്ലെയിം റഫറൻസ് നമ്പർ 346970 ആണ്. എന്‍റെ ഡോക്യുമെന്‍റ് രസീത് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 'സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത' പ്രതികരണത്തിന്‍റെ റഫറൻസ് നമ്പർ ഐഎൻ 1002-0420814 ആണ്.
  നിങ്ങൾ എന്‍റെ ക്ലെയിം ഉടൻ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്താൽ, ഞാൻ വളരെ കടപ്പാടുള്ളവനായിരിക്കും.

  എന്‍റെ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് മറുപടി നൽകുക.

  നന്ദി, സാദരം

  പ്രബീർ കുമാർ സിൻഹ
  09874419813

  • ബിജെഎസെഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് - ഒക്ടോബർ 31, 2011, 6:33 pm

   പ്രിയ ശ്രീ സിൻഹ,

   ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ബന്ധപ്പെട്ട ടീമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തു.

   അവർ അത് പരിശോധിച്ച് ഉടൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.
   ആശംസകളോടെ,
   ഹെൽപ്പ് & സപ്പോർട്ട് ടീം

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്