റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
TPA in Health Insurance: What is TPA & its Role?
ജനുവരി 2, 2023

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ ടിപിഎ എന്നാൽ എന്താണ്?

മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അപ്രതീക്ഷിതവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അത് തികച്ചും അനവസരത്തിൽ ആയിരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടാകില്ല. മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുതിച്ചുയരുകയാണ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മെഡിക്കൽ പണപ്പെരുപ്പം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ അനിവാര്യമാക്കുന്നു. മികച്ച ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉള്ളവർ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അല്ലാത്തവർ കടക്കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രാധാന്യം ഇതാ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് പുറമെ, നിങ്ങൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ട തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന ഇന്‍റർമീഡിയറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ആശങ്ക വേണ്ട! ടിപിഎ-യുടെ പ്രധാന ചുമതല ഉൾപ്പെടെ, ടിപിഎ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ടിപിഎ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ക്ലെയിം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് തേർഡ്-പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടിപിഎ. അത് മാത്രമല്ല, ക്ലെയിം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാര പ്രക്രിയയും ടിപിഎ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടിപിഎ. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐആർഡിഎഐ) ആണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഒരു വിപുലീകൃത ഘടകമായി കാണുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ടിപിഎയുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ കൂടിയപ്പോൾ, ക്ലെയിമുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു. ഈ എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നത് ഇൻഷുറർമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടിപിഎ (ടിപിഎ) കടന്നു വരുന്നത്. സ്ഥിരതയും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ, ദിവസവും നിരവധി ക്ലെയിമുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ അവർ ഇൻഷുറർമാരെ സഹായിക്കുന്നു.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ തേർഡ്-പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടിപിഎ- യുടെ പ്രസക്തി എന്താണ്?

ക്ലെയിം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും പരിഗണിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ടിപിഎ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. മാത്രമല്ല, ക്ലെയിം അപേക്ഷയുടെ വാലിഡിറ്റിയും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടിപിഎ പരിശോധിക്കുന്നു. ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും അതിന്‍റെ പോളിസി ഉടമകൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിന് ടിപിഎ-യെ നിയമിക്കുന്നു. Insurance Regulatory and Development Authority of India (തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ - ഹെൽത്ത് സർവ്വീസ്) (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2019 പ്രകാരം, ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും പോളിസി ഉടമകൾക്ക് എംപാനൽ ചെയ്ത ടിപിഎകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ടിപിഎ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് പോളിസി ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ടിപിഎ മാറ്റാനും കഴിയും.

ടിപിഎ അഥവാ തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്?

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ-ഹൗസ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഒരു ടീം, ഇൻഷുറൻസ് കൺസൾട്ടന്‍റുകൾ, നിയമ രംഗത്ത് വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ളവർ, മാനേജ്മെന്‍റ് കൺസൾട്ടന്‍റുമാർ, ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർ അടങ്ങുന്നതാണ് ടിപിഎ.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ടിപിഎ എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്?

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും പോളിസി ഉടമയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടിപിഎ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രകാരം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു –

1. പോളിസി ഉടമയുടെ റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കുക

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോളിസി നൽകിയാൽ, ഈ റെക്കോർഡുകൾ ടിപിഎ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്‍ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ടിപിഎ റെക്കോർഡുകൾ സീക്ഷിക്കുകയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ മിക്ക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോളിസിക്ക് കീഴിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോളിസി ഉടമകൾക്ക് സവിശേഷ നമ്പർ ഉള്ള ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡുകൾ നൽകുന്നു.

2. ക്ലെയിമുകളുടെ സെറ്റിൽമെന്‍റ്

ടിപിഎ വഹിക്കുന്ന നിർണ്ണായക ചുമതലകളിലൊന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം അപേക്ഷകളുടെ സെറ്റിൽമെന്‍റ്. ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, മെഡിക്കൽ ബിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ടിപിഎ നേരിട്ട് ആശുപത്രിയുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. അതിലുപരി, റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പോളിസി നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ സ്വീകാര്യമായ ചെലവുകൾക്കായുള്ള ക്ലെയിം അപേക്ഷയുടെ സാധുത ടിപിഎ പരിശോധിക്കുന്നു. ഫയൽ ചെയ്ത ക്ലെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടിപിഎ- ക്ക് ആശുപത്രി രേഖകൾ പരിശോധിക്കാം.

3. ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സൗകര്യം

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലെയിമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തേർഡ്-പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പോളിസി ഉടമയെ സഹായിക്കുന്നു ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ. നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യമായ ഫോമുകൾ നൽകിയാൽ, അത് വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ടിപിഎ-ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടിപിഎ പരിഗണിക്കും. ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചികിത്സ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഒരു സൗകര്യപ്രദമായ സവിശേഷതയാണെങ്കിലും, ഇത് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, അതായത്, എവിടെ നിന്ന് ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നത് ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

4. നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളുടെ എംപാനലിംഗ്

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളുടെ പട്ടികയിൽ പുതിയ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ചേർക്കുന്നതിനും ടിപിഎ-കൾക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു പോളിസി ഉടമക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് മെഡിക്കൽ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും, അവ തെളിയിക്കുന്ന ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും നെറ്റ്‌വർക്ക് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി ഹോസ്പിറ്റൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കണക്കാക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ്. ഒരു ജനറല്‍ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന അഥവാ പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളുടെ പട്ടിക പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

5. ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് ആയി സേവനം നൽകുന്നു

മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം, 24x7 ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് സൗകര്യം നൽകാൻ ടിപിഎ-ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. ഇൻഷ്വേർഡ് വ്യക്തിയുടെ അടിയന്തിര ക്ലെയിമുകളും ക്ലെയിമുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് അത്. അത്തരം ഹെൽപ്പ്ഡെസ്ക് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്നതിന് പുറമെയാണ്.

6. ആഡ്-ഓൺ സൗകര്യങ്ങൾ

അവസാനമായി, ഏതാനും ടിപിഎകൾ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഹെൽത്ത്കെയർ സൗകര്യങ്ങൾ, മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയ ആഡ്-ഓൺ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ തേർഡ്-പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മൂലമുള്ള നേട്ടങ്ങൾ

ഒരു പോളിസി ഉടമ എന്ന നിലയിൽ, ടിപിഎയുടെ അർത്ഥം അറിയുന്നതിന് പുറമേ, താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്‍റെ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം നേടാം എന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം:

1. ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ നൽകുന്നു

പോളിസി ഉടമ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ ആ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ നൽകുന്നു. കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടിപിഎയുടെ കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങളും ലഭിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം; നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ക്ലെയിം സ്റ്റാറ്റസ്, തുടങ്ങിയവ. *

2. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ സമയത്തെ പിന്തുണ

നിങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി നേരിടുമ്പോൾ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ അപ്രധാനമായി കാണുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഒരു തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ സഹായകരമാകുന്നത്. അവർക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ വിവിധ രീതികളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും; ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ പ്രോസസിൽ, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും. *

3. ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിൽ സഹായം

മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാകാം; എന്നിരുന്നാലും, സമ്മർദ്ദകരമായ സാഹചര്യം ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാനുള്ള സമയവും സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കില്ല. ഇവിടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർഡ്-പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്‍റെ സഹായം തേടാം. ഡോക്യുമെന്‍റേഷനിൽ സഹായിക്കുന്നത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ, പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് ടിപിഎ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കൈത്താങ്ങ് ആയിരിക്കും. *

4. പോളിസി ഉടമകൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പരിചരണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ടിപിഎ-കൾക്കാണ്. ടിപിഎ സമിതിയിലെ വിവിധ പ്രൊഫഷണലുകൾ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹോസ്പിറ്റലുകളെ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത് പോളിസി ഉടമ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒന്നിൽ ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സയും പരിചരണവും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. * ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നിർണായകമായതിനാൽ, ശരിയായ ടിപിഎ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടിപിഎ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചോയിസ് ഉള്ളതിനാൽ, ബദലുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ശരിയായ തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ തേർഡ്-പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെ എങ്ങനെ റദ്ദാക്കാം?

ടിപിഎകൾ വളരെ സഹായകരമാണെങ്കിലും, അവർ ശരിയായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ടിപിഎ റദ്ദാക്കുന്നതും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. * നിങ്ങളുടെ ടിപിഎ എങ്ങനെ റദ്ദാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് ഇതാ:
  1. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരെ സാഹചര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  2. പോളിസി വിശദാംശങ്ങളും ഐഡി നമ്പറും പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഇൻഷുററുമായി പങ്കിടുക.
  3. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടിപിഎ റദ്ദാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുക.
  4. ടിപിഎ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ഇൻഷുറർ അംഗീകരിച്ചാൽ, ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു ടിപിഎ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടിപിഎകളുടെ പട്ടിക ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍

1. ടിപിഎയുടെ ചില പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍മാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിക്കും പോളിസി ഉടമക്കും ഇടയിലുള്ള ഇടനിലക്കാരാണെന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, അവർ അന്തിമ കക്ഷിയല്ല, അവരുടെ കൈവശം മതിയായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ക്ലെയിമുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും അന്വേഷിക്കാനും അവർ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, ക്ലെയിം അംഗീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. *

2. ടിപിഎകൾ ഏജന്‍റുമാർക്ക് സമാനമാണോ?

അല്ല, ടിപിഎ-കളും ഏജന്‍റുമാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റുമാർ നിങ്ങളുടെ കവറേജ് ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പോളിസി ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇടനില സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ടിപിഎകൾ. *

3. ടിപിഎ-കൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് അധിക പണം ഈടാക്കുമോ?

ടിപിഎകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ടിപിഎകൾക്ക് അധിക പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടതില്ല. *   * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്