റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
check health insurance policy status
മാർച്ച്‎ 30, 2023

നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക: ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ്

സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ചെലവഴിച്ചേക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരു വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇനം വാങ്ങുന്നത് ഒരു ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതകളിലൊന്നാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിന്‍റെ ചെലവ്. മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം ബാധ്യതകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നേക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സമയത്ത്. ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ വാലിഡിറ്റി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം എന്ന് ഇതാ.

വാലിഡിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

ഈ സാഹചര്യം സങ്കൽപ്പിക്കുക: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്രയിലാണ്. കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെ, നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പോളിസിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പ്രീമിയം അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസി കാലഹരണപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്‍റെ ചികിത്സാ ചെലവ് നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ വാലിഡിറ്റി എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകും. പലപ്പോഴും, ആളുകൾ പ്രീമിയം പേമെന്‍റ് തീയതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പോളിസിയുടെ പുതുക്കൽ തീയതി മറക്കുന്നു. ഇത് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചികിത്സാച്ചെലവ് വഹിക്കാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണം നൽകാൻ ഒരാൾ നിർബന്ധിതനാകുന്നു. ഇതിനർത്ഥം സമ്പാദ്യം ഒരു പ്രധാന ചെലവിൽ ചെലവഴിക്കണം എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ വാലിഡിറ്റി കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം സ്റ്റാറ്റസ്.

നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കും?

  1. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

ഏറ്റവും ലളിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്ന് ഇതിന്‍റെ വാലിഡിറ്റി പരിശോധിക്കാനുള്ള; ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ വെബ്സൈറ്റ് മൂലമുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ലാൻഡിംഗ് പേജിൽ നിന്ന് 'പോളിസി സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുക' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോളിസി നമ്പറും മറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതാണ്. ഇതിൽ പോളിസിയുടെ പേര്, പോളിസി ഉടമയുടെ പേര്, പുതുക്കൽ തീയതി, അടുത്ത പ്രീമിയം പേമെന്‍റ് തീയതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
  1. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററിന് ഒരു ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബദൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററിന് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ വിലാസം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇമെയിൽ അയയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐഡി ഇൻഷുററുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ആ ഇമെയിലിൽ, നിങ്ങളുടെ പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും പോളിസി നമ്പറും മറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങളും പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ ആശ്രയിച്ച് പ്രതികരണ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം. അവർ നിങ്ങൾക്ക് പോളിസിയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയച്ചേക്കാം.
  1. കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെൽപ്പ്ലൈനിൽ കോൾ ചെയ്യുക

മനുഷ്യ ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനും ഇത് ബാധകമാണ്. കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് അന്വേഷണങ്ങൾക്കും വേഗത്തിലുള്ള പരിഹാരം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ കസ്റ്റമർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. നിങ്ങൾ നമ്പറിൽ കോൾ ചെയ്താൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോളിസി വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങളും വെരിഫൈ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പോളിസി സാധുത ഉള്ളതാണെങ്കിൽ, അവർ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ പോളിസി കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ, അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ നിങ്ങളോട് പറയും.
  1. നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഇൻഷുറർ ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുക

നിങ്ങളുടെ പോളിസിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങളിലൊന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിന്‍റെ സമീപത്തുള്ള ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുക. തിരിച്ചറിയലിനും വെരിഫിക്കേഷനും ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകളും കൈയിൽ കരുതുക. ബ്രാഞ്ചിലെ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ സമീപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അവർ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. 

നിങ്ങളുടെ പോളിസി കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യും?

നിങ്ങളുടെ പോളിസി കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികൾ പിന്തുടരാം:
  1. വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ വഴിയോ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
  2. നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പോളിസി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
  3. പോളിസി വിശദാംശങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
  4. നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട പോളിസി വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, ഫൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയം വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക.
  5. നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ വഴി നിങ്ങളുടെ പോളിസി വീണ്ടെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവർ മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും പോളിസി ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
പകരമായി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ സമീപത്തുള്ള ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുക നിങ്ങളുടെ പോളിസി പുതുക്കാനുള്ള പ്രീമിയം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം. അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റിന്‍റെ സഹായവും തേടാം. നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ വീണ്ടെടുക്കലിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കുന്നത് തുടരാം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ. *

ഉപസംഹാരം

ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് പോളിസി സ്റ്റാറ്റസ് നിരീക്ഷിക്കാം. ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രീമിയം പേമെന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കൽ തീയതികൾ വിട്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനായി ഒരു പ്ലാൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പരിഗണിക്കാം കുടുംബത്തിനുള്ള ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ഓൾ-റൗണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന്.   * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്