റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
medical insurance coverage for ambulance charges
മാർച്ച്‎ 5, 2021

ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

മെഡിക്കൽ ചെലവുകളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ, ഓരോ വ്യക്തിയും തങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.   ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം? മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? മെഡിക്ലെയിം എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?   തങ്ങളുടെ പോളിസി കാലയളവിനിടയിൽ ഓരോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉടമയും ചിന്തിച്ചേക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണിത്. മൂന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ് സമാനമാണ്.

ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

ക്യാഷ്‌ലെസ്, റീഇംബേർസ്മെന്‍റ് സെറ്റിൽമെന്‍റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കൗണ്ടറിൽ മുൻകൂട്ടി പണം അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷുറർ നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പണമടയ്ക്കും. ഈ ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സൗകര്യം, ആശുപത്രിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും കീഴിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സൗകര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് റീഇംബേർസ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം സൗകര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അടച്ച ചികിത്സാ തുക പിന്നീട് തിരികെ നൽകും.

ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിമുകൾക്കായി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

ഘട്ടം 1: മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് പരിശോധിക്കുക

പ്ലാൻ ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ചികിത്സക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആശുപത്രിയുമായി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ടൈ അപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവരുമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗത്തിന് പരിരക്ഷ നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഘട്ടം 2: പ്രീ-ഓതറൈസേഷൻ ഫോം

നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് പണം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ആശുപത്രിയിലെ തേർഡ് പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെസ്കിലേക്ക് പോയി പ്രീ-ഓതറൈസേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരം ഈ ഫോം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ അറിയിക്കുന്നു. ആശുപത്രി പിന്നീട് ഫോം ഇൻഷുറർക്ക് അയയ്ക്കുന്നതാണ്.

ഘട്ടം 3: ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

പ്രീ-ഓതറൈസേഷൻ ഫോം സമർപ്പിച്ച ശേഷം, തേർഡ്-പാർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെസ്കിൽ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് കാർഡും ചില കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും.

ഘട്ടം 4: ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ

ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഫോം ഇൻഷുറർക്ക് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, ക്ലെയിം നൽകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരാമർശിച്ച് ഇൻഷുറർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരു ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ നൽകുന്നതാണ്. ക്ലെയിം നിരസിച്ചാൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളെ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലും അറിയിക്കുന്നതാണ്.

റീഇംബേർസ്മെന്‍റ് ക്ലെയിമുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം നൽകാത്ത ഇൻഷുറർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിം സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തി തന്‍റെ കൈയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ബിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് പിന്നീട് ഇൻഷുറർ അവർക്ക് റീഇംബേർസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. റീഇംബേർസ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

ഘട്ടം 1: റീഇംബേർസ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുക

ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് സഹിതം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിമിനായി ഫയൽ ചെയ്യണം.

ഘട്ടം 2: ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ബില്ലുകൾ കൂടാതെ ആശുപത്രിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ള ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും. അവ അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അയക്കണം. ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ പ്രവേശന തീയതി, രോഗിയുടെ പേര്, ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ എന്നിവ പരാമർശിക്കണം.

ഘട്ടം 3: ഡിസ്‌ചാർജ് ഫോം

ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ്ജ് ഫോം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഘട്ടം 4: പേമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗിനായി കാത്തിരിക്കുക

എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഇൻഷുററുടെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ, ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യാനും റിവ്യൂ ചെയ്യാനും 21 ദിവസം വരെ എടുക്കും. ഇൻഷുറർ ക്ലെയിം നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളെ ഇമെയിൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് എന്നിവ വഴി അറിയിക്കുന്നതാണ്.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍

ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമാണോ?

എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ചില ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഡെന്‍റൽ ചികിത്സകൾക്കും ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസിനും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

ക്യാഷ്‌ലെസ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും, എന്‍റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചില പേമെന്‍റുകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ?

അതെ, എല്ലാ നിരക്കുകളും റീഇംബേർസ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ഈ നിരക്കുകൾ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തി സ്വന്തം പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, വിസിറ്റേർസ് അഡ്മിഷൻ ഫീസ്, ടിവി നിരക്കുകൾ, ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ വാങ്ങുന്നത് എന്നിവ ക്യാഷ്‌ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഇംബേർസ്മെന്‍റ് സൗകര്യത്തിന് കീഴിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്ത ചില നിരക്കുകളാണ്.

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിരസിക്കുക?

തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഓതറൈസേഷനിലേക്ക് അയച്ച വിവരങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്ത രോഗം ആണെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നിരസിക്കാം.

ഉപസംഹാരം

മെഡിക്ലെയിം, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഈ ലേഖനം ദൂരീകരിക്കുന്നു. ഒരു അപകടമോ അസുഖമോ ഉണ്ടായാൽ, അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാമെന്നും അതിന്‍റെ മുഴുവൻ പ്രോസസ്സും. *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്