റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
List of Health Insurance Document Requirements
21 ജൂലൈ 2020

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പർച്ചേസിനും ക്ലെയിമുകൾക്കും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാമ്പത്തിക ഭാരം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ടാക്സ് സേവിംഗ് ടൂൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച നിക്ഷേപം കൂടിയാകാം. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് സാധാരണയായി നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ്  നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. എന്നിരുന്നാലും, ജീവിതത്തിലെ ഈ സുപ്രധാന നിക്ഷേപം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കെയർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമാക്കാനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കായി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ ആശ്രയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുക മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ഒരു പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോഴും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അനുബന്ധമായി നൽകേണ്ട ചില മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റുകളുണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക താഴെപ്പറയുന്നു:
 • പ്രായ തെളിവ് - നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഏജ് പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്വീകാര്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു:
  • ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • 10th അല്ലെങ്കിൽ 12th മാർക്ക് ഷീറ്റ്
  • പാസ്സ്പോർട്ട്
  • ആധാർ കാർഡ്
  • വോട്ടിംഗ് ഐഡി
  • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
  • പാൻ കാർഡ് മുതലായവ.
 • ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് - താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:
  • ആധാർ കാർഡ്
  • പാസ്സ്പോർട്ട്
  • വോട്ടിംഗ് ഐഡി
  • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
  • പാൻ കാർഡ്
 • അഡ്രസ് പ്രൂഫ് - നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കാം:
  • ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ
  • ടെലഫോൺ ബിൽ
  • റേഷൻ കാർഡ്
  • പാസ്സ്പോർട്ട്
  • ആധാർ കാർഡ്
  • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
  • വോട്ടിംഗ് ഐഡി
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
 • ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാനും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഫലങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഈ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്ക് പുറമേ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് നിയമങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പോസലിന്‍റെ പരിശോധനയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില പ്രത്യേക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഒരു ക്ലെയിമിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഒരു ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് , ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ലഭിച്ച നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രി ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ചികിത്സയുടെ വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് വഴി ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ ലഭിച്ച ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അവ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ക്ലെയിം തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും. റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് വഴിയുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക താഴെപ്പറയുന്നു:
 • നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ക്ലെയിം ഫോം
 • ഡിസ്ചാർജ്ജ് കാർഡ്
 • ഡോക്ടറിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടൺ കൺസൾട്ടേഷൻ രസീതുകൾ സഹിതം
 • ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പിടുകയും ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ
 • എക്സ്-റേ ഫിലിമുകൾ, അതിനൊപ്പം രക്ത പരിശോധന, മൂത്ര പരിശോധന പോലുള്ള മറ്റ് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും.
 • മരുന്ന് ബില്ലുകൾ
 • ചികിത്സാ കാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രസക്തമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ
ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും അതിന്മേൽ ഒരു ക്ലെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെയും കോപ്പി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. നിരവധി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്