റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Regular Travel Insurance and Student Travel Insurance
ഏപ്രിൽ 12, 2021

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

വിദേശത്തെ പ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ പഠനം സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ്. എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ ആയിരിക്കുന്നതോർത്ത് ആശങ്ക തോന്നാം. അത്തരം ഒരു കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ, അതിന് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ചെലവേറും. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ടത്! അതിനാൽ, വിദേശത്ത് പോയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നിർണായകമായതിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടതിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ

മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു

ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ ചെലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്ത്കെയർ ചെലവുകൾ വളരെ ഉയർന്നതാകാം. സ്ഥലം മാറിയത് കാരണം, കാലാവസ്ഥയിലെയും ഭക്ഷണത്തിലെയും വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും, ഇത് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതിന് ഇടയാക്കും. ഒരു തവണത്തെ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചെലവ് വരുത്തും, അതിനാലാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ഭാരം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്നത്. ശരിയായ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിൽ, മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്ക് ഇൻഷുറർ പരിരക്ഷ നൽകും, സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ട.

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെ നേട്ടം

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ നേടാം. മെഡിക്കൽ ബിൽ നേരിട്ട് ഇൻഷുററുമായി സെറ്റിൽ ചെയ്യും, ഒരു ചെലവും നൽകാതെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ ഈ സവിശേഷത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്! എന്നാൽ ഇൻഷുററുമായി ലഭ്യമായ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം നോക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, ഇതിന് കീഴിൽ; ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി.

നോൺ-മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു

ഒരു ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയില്ലെങ്കിലും ഈ പോളിസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 360-ഡിഗ്രി സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ അതേ പ്ലാനിന് കീഴിൽ നോൺ-മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. അതിനാൽ, പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടൽ, പഠന തടസ്സം, ബാഗേജിലെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസം തുടങ്ങിയ നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രശ്‌നമില്ലാതെ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വ്യക്തിഗത ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു

അപകടങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പോടെ അല്ല വരിക, ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ, തേർഡ് പാർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടിക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരായ അപകട നിയമങ്ങൾ പോലുള്ള വ്യക്തിഗത ബാധ്യതകൾ ഇൻഷുറർ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തം മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ശാരീരിക പരിക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കും, അതിന്‍റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ അത്തരം ചെലവുകൾ വഹിക്കുകയും നിങ്ങൾ അറസ്റ്റിലായാൽ ജാമ്യത്തിനുള്ള ചാർജുകൾക്കും സഹായിക്കും. അതിനാൽ, വിദേശത്ത് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അത്തരം വ്യക്തിഗത ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

നിർബന്ധിത കാര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു

നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര സർവ്വകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിദേശ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യകതകൾ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ ചില അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ സഹിതമാണ് വരുന്നത്, അത് മികച്ച സഹായമാകാം. അവയിൽ ചിലത് സ്പോൺസർ സംരക്ഷണം, കുടുംബത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതിനുള്ള സഹായം, പഠനത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടായാൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരം, മൃതദേഹം സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുതിനുള്ള പരിരക്ഷ തുടങ്ങിയവയാണ്. കുടുംബമില്ലാതെ വിദേശത്തായിരിക്കുകയും ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു. അപ്പോൾ, ഇൻഷുറർ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വരുന്നു, അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത്തരം ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർണ്ണായകമാണ്. അതിനാൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് താരതമ്യം ചെയ്യുക വിദേശത്ത് സുരക്ഷിതമായി സന്ദർശനം നടത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പോളിസി കൊണ്ട് സ്വയം സുരക്ഷിതമാകുക. *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്