റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Group Mediclaim Policy: Health Insurance for Employees
മാർച്ച്‎ 9, 2023

കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി: ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്

ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർണായകമാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, ഇത് അസുഖമോ പരിക്കോ കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. അത്തരം ഒരു ആനുകൂല്യത്തിന്‍റെ പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി. ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലുടമകൾക്കും അവ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി?

ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് കവറേജ് നൽകുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി, ഇത് സാധാരണയായി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്ക് പോളിസി പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചാർജുകൾ, റൂം റെന്‍റ്, ഡോക്ടറുടെ ഫീസ്, പ്രീ-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, പോസ്റ്റ്-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ ഈ പോളിസി പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജീവനക്കാർക്കുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്  and their families at an affordable cost. The premium for the policy is usually lower than an വ്യക്തിഗത ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, റിസ്ക് ഒരുപാട് വ്യക്തികളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. പോളിസി സാധാരണയായി വാർഷികമായി പുതുക്കുകയും തൊഴിലുടമ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജീവനക്കാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്?

ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യമാണ്, കാരണം അത് ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകുന്നു. മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടായേക്കാം, ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെയും മെഡിക്കൽ ചികിത്സയുടെയും ചെലവ് വലുതാകാം. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഉള്ളത് ജീവനക്കാർക്ക് ചികിത്സാ ചെലവുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും രോഗത്തിൽ നിന്നോ പരിക്കിൽ നിന്നോ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, ഹെൽത്ത്കെയർ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹെൽത്ത്കെയറിന്‍റെ ചെലവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ ജീവനക്കാർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹെൽത്ത്കെയർ ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. പ്രീ-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, പോസ്റ്റ്-ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ, ഡേകെയർ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ആംബുലൻസ് ചാർജുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ ഈ പോളിസി പരിരക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ചെലവേറിയ മെഡിക്കൽ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ക്യാൻസർ, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, വൃക്ക രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾക്കും പോളിസി കവറേജ് നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ആശ്രിതരെയും ഈ കവറേജിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനാകും. അതിനാൽ, പ്രത്യേകം വാങ്ങേണ്ടതില്ല കുടുംബത്തിനുള്ള ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ  ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് മനസമാധാനം നൽകുന്നു, മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നു. ഇത്, ജീവനക്കാരുടെ സംതൃപ്തിയും മനോവീര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള തൊഴിൽ ശക്തിയായി അവരെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൊഴിലുടമകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്?

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി നൽകുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല തൊഴിലുടമകൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നൽകുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗമാണിത്. വ്യക്തികളുടെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ റിസ്ക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പോളിസിയുടെ പ്രീമിയം സാധാരണയായി ഒരു വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയേക്കാൾ കുറവാണ്. ഇത് തൊഴിലുടമയുടെ ഹെൽത്ത്കെയർ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത് പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. ഇന്നത്തെ മത്സരാധിഷ്ഠിത തൊഴിൽ വിപണിയിൽ, പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിലും ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ് പാക്കേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, തൊഴിലുടമകൾക്ക് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മത്സരാധിഷ്ഠിത നേട്ടം നൽകും. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി നൽകുന്നതിന് തൊഴിലുടമയ്ക്ക് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പോളിസിക്കായി അടച്ച പ്രീമിയം ആദായ നികുതി നിയമം, 1961 സെക്ഷൻ 80ഡി പ്രകാരം ബിസിനസ് ചെലവായി നികുതി കിഴിവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് തൊഴിലുടമയുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു.

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് തൊഴിലുടമകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത്?

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, തൊഴിലുടമകൾ അവരുടെ ജീവനക്കാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. പോളിസി നൽകണം ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളും മുൻകൂട്ടി നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്കായി. തൊഴിലുടമകൾ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹെൽത്ത്കെയർ ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രികളുടെയും ഹെൽത്ത്കെയർ ദാതാക്കളുടെയും നെറ്റ്‌വർക്ക് പരിഗണിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പാക്കേജിന്‍റെ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്, ജീവനക്കാരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു, അതേസമയം തൊഴിലുടമയ്ക്ക് ചെലവ് ലാഭവും ടാക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു അനിവാര്യമായ എംപ്ലോയീ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. തൊഴിലുടമകൾക്ക് ഇത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അവരുടെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുക എന്നത്, ഇത് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും അവരുടെ ടാക്സ് ബാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ ജീവനക്കാർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹെൽത്ത്കെയർ ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മെഡിക്ലെയിം പോളിസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് എംപ്ലോയീ ബെനിഫിറ്റ് പാക്കേജ് നൽകുന്നതിലൂടെ, തൊഴിലുടമകൾക്ക് പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും ജീവനക്കാരുടെ സംതൃപ്തിയും മനോവീര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും, ഇത് അവരെ കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ള തൊഴിലാളികളായി മാറ്റുന്നു.   ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്