റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

Claim Assistance
  • ക്ലെയിം സഹായ നമ്പറുകൾ

  • ഹെൽത്ത് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-103-2529

  • 24x7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ് 1800-103-5858

  • ഗ്ലോബൽ ട്രാവൽ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ +91-124-6174720

  • എക്സ്റ്റന്‍ഡെഡ് വാറന്‍റി 1800-209-1021

  • അഗ്രി ക്ലെയിം 1800-209-5959

Get In Touch

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചതിന് നന്ദി.

ഏത് സഹായത്തിനും ദയവായി വിളിക്കുക 1800-209-0144

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

എല്ലാ സൈബർ പ്ലാനുകളും കാണിക്കുക

ബജാജ് അലയൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഓണ്‍ലൈന്‍
പ്ലാനുകൾ
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ഹെൽത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലാൻ Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി പോളിസി,
ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
പ്രീമിയം പേഴ്സണൽ ഗാർഡ് Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
എക്സ്ട്രാ കെയർ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
എക്സ്ട്രാ കെയർ പ്ലസ് Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
എം-കെയർ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
ക്രിട്ടി കെയർ Brochure Brochure Brochure Brochure Brochure

പേഴ്സണൽ
ആക്സിഡന്‍റ്
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
സങ്കത് മോചൻ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ഗ്ലോബൽ പേഴ്സണൽ ഗാർഡ് Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings
ബജാജ് അലയൻസ് ജനത പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പോളിസി - വ്യക്തിഗതം Brochure Policy Wordings
ലോൺ കെയർ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
സരൾ സുരക്ഷാ ബീമ,
ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്.
Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings

മൈ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്ലാൻ ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
മൈ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്ലാൻ 1പുതിയത് Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings

പാക്കേജ്ഡ്
പ്രോഡക്ടുകൾ
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
സ്റ്റാർ പാക്കേജ് Brochure Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form

ഇൻപേഷ്യന്‍റ് ഹോസ്‌പിറ്റലൈസേഷൻ
പ്ലാനുകൾ
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് കെയർപുതിയത് Brochure Brochure Brochure Brochure
ഹെൽത്ത് കെയർ സുപ്രീം Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
സിൽവർ ഹെൽത്ത് Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ടാക്സ് ഗെയിന്‍ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
ഹെല്‍ത്ത് എന്‍ഷ്യുര്‍ Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
കൊറോണ കവച് പോളിസി,
ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Policy Wordings

ആനുകൂല്യ
പ്ലാനുകൾ
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ഡെയ്‌ലി അലവൻസ് Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form
സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ഗുരുതരമായ രോഗം Brochure Customer Information Sheet Policy Wordings Proposal Form

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെൽത്ത്
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
നിദാൻ സ്വാസ്ഥ്യ ബീമ പോളിസി Customer Information Sheet Customer Information Sheet Customer Information Sheet Policy Wordings

ഗ്രൂപ്പ്
പ്ലാനുകൾ
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
കോംപ്രിഹെൻസീവ് കെയർ പ്ലാൻ Customer Information Sheet Policy Wordings
ഗ്രൂപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് പോളിസി Policy Wordings Policy Wordings
ഫാമിലി ഹെൽത്ത് കെയർ പോളിസി Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
ഹെൽത്ത് ഗാർഡ് (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
എം കെയർ (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings
ഗ്ലോബൽ പേഴ്സണൽ ഗാർഡ് പോളിസി (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings
ബജാജ് അലയൻസ് സുരക്ഷാ കവച് (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings
ബജാജ് അലയൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് പോളിസി Policy Wordings
ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings
ഗ്രൂപ്പ് ഗാർഡ് Policy Wordings
യൂണിയൻ സുരക്ഷാ കവച് (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings
കൊറോണ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോളിസി (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് Policy Wordings
ബജാജ് അലയൻസ് ജനതാ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പോളിസി- ഗ്രൂപ്പ് Policy Wordings
മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് Policy Wordings
മൈക്രോ കെയർ ആക്സിഡന്‍റ്, ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് പോളിസി Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings Policy Wordings
ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി പോളിസി,
ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ഗ്രൂപ്പ്)
Policy Wordings Policy Wordings
ഫ്ലെക്സി ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് പ്ലാൻ (ഗ്രൂപ്പ്) Policy Wordings Policy Wordings

റൈഡേഴ്സ് ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
നോൺ-മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ റൈഡർ Proposal Form Proposal Form Proposal Form Proposal Form
ഹെൽത്ത് പ്രൈം (റൈഡർ) Proposal Form Proposal Form Proposal Form
ഹെൽത്ത് പ്രൈം റൈഡർ (ഗ്രൂപ്പ്) Proposal Form
റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ Proposal Form CIS Proposal Form Proposal Form

അസൈൻമെന്‍റ് ഡിക്ലറേഷൻ
ഫോം
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
അസൈൻമെന്‍റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം Proposal Form

പോർട്ടബിലിറ്റി ഫോം
അനുബന്ധം
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
പോർട്ടബിലിറ്റി ഫോം Proposal Form Proposal Form

സർക്കാർ സ്കീമുകൾ
ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക പാക്കേജ് നിരക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം
ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച്.
ബ്രോഷർ കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ
ഷീറ്റ്
പോളിസി
വിവരണം
പ്രോപ്പോസൽ
ഫോം
പ്രധാൻ മന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമ യോജന Policy Wordings

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ

സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സമയത്ത് തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ലഭ്യമാക്കിയ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ ഞാൻ ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. നാഷണൽ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ (NCPR) ൽ എന്‍റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്കാക്കാതെതന്നെ, എന്‍റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി വന്ന ഏതെങ്കിലും കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച SMS വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുക, വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് പിടിക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെ ആയിരുന്നാലും ഒരു അജ്ഞാത വാണിജ്യ ആശയവിനിമയമായി കണക്കാക്കില്ല എന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ കോളുകൾ ഗുണനിലവാരത്തിനും പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയേക്കും എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സാധുതയുള്ള ക്വോട്ട് റഫറൻസ് ID എന്‍റർ ചെയ്യൂ

  • തിരഞ്ഞെടുക്കുക
    ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
  • ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്