Claim Assistance
  • ക്ലെയിം സഹായ നമ്പറുകൾ

  • ഹെൽത്ത് ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-103-2529

  • 24x7 റോഡ്‍സൈഡ് അസിസ്റ്റന്‍സ് 1800-103-5858

  • ഗ്ലോബൽ ട്രാവൽ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ +91-124-6174720

  • എക്സ്റ്റന്‍ഡെഡ് വാറന്‍റി 1800-209-1021

  • അഗ്രി ക്ലെയിം 1800-209-5959

Get In Touch

നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുക

+91
തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ദയവായി ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിലുള്ള സെക്ഷൻ 80ഡി കിഴിവുകൾ

ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങളെ മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ചില ടാക്സ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ആദായ നികുതി നിയമം - 1961 ലെ സെക്ഷൻ 80ഡി നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിലേക്ക് അടച്ച പ്രീമിയത്തിന് പകരം നിങ്ങളുടെ നികുതി ബാധകമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചില കിഴിവുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ 80ഡി പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേയ്‌മെന്‍റിന് പകരമായി നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തികൾക്കും ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും (എച്ച്‌യുഎഫ്) സെക്ഷൻ 80ഡി നികുതി ഇളവുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. സ്വയം, പങ്കാളി, ആശ്രിതരായ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്നിവർക്കായി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.

പ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

സെക്ഷൻ 80ഡി പ്രകാരം, ഒരു വ്യക്തി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തനിക്കും അവന്‍റെ/അവളുടെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്/അവൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് രൂ. 25,000 വരെ നികുതിയിളവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ, 60 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രീമിയം അടച്ചാൽ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് രൂ. 25,000 അധിക നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും. നികുതി ദാതാവിന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ, അതായത് 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ, അധിക നികുതി കിഴിവ് രൂ. 50,000 വരെ ലഭിക്കും.

60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള നികുതിദായകർക്ക്, സഞ്ചിത നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ രൂ. 1,00,000 വരെ ആകാം. മുതിർന്ന പൗരനായ പോളിസി ഉടമ സ്വയം, ജീവിതപങ്കാളി, ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾ എന്നിവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രൂ.50,000 വരെ നികുതിയിളവിന് അർഹതയുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ബ്രേക്ക്‌ഡൗൺ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ രൂ.50,000, അധിക കിഴിവ്.

പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത്കെയർ ബെനഫിറ്റ്

പ്രിവന്‍റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ ചെക്ക്-അപ്പുകളിൽ നടത്തിയ ചെലവുകൾക്കും രൂ. 5,000 പരിധി വരെ നികുതി കിഴിവുകൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്. ഈ നികുതി ആനുകൂല്യം ബാധകമായ മൊത്തം നികുതി ഇളവ് പരിധി രൂ.25000 അല്ലെങ്കിൽ രൂ.50,000 ന്‍റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്.

അതിനാൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒരാളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസൂത്രണത്തിന്‍റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകമായി മാറണം. മെഡിക്കൽ അപകടസാധ്യതകൾക്കെതിരായ ഫൈനാൻഷ്യൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനു പുറമേ, നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന അധിക നേട്ടം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലാഭകരമായ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നു.

കൂടുതൽ തിരയുക ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സവിശേഷതകൾ.

ഡിസ്ക്ലെയ്മർ

സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സമയത്ത് തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ലഭ്യമാക്കിയ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിനെ ഞാൻ ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. നാഷണൽ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് രജിസ്റ്റർ (NCPR) ൽ എന്‍റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്കാക്കാതെതന്നെ, എന്‍റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രതികരണമായി വന്ന ഏതെങ്കിലും കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ച SMS വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വിശദീകരിക്കുക, വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് പിടിക്കുക എന്നീ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോടെ ആയിരുന്നാലും ഒരു അജ്ഞാത വാണിജ്യ ആശയവിനിമയമായി കണക്കാക്കില്ല എന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ കോളുകൾ ഗുണനിലവാരത്തിനും പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയേക്കും എന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സാധുതയുള്ള ക്വോട്ട് റഫറൻസ് ID എന്‍റർ ചെയ്യൂ

  • തിരഞ്ഞെടുക്കുക
    ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കൂ
  • ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എളുപ്പമാണ്