റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Types of Number Plates in India
മെയ് 18, 2022

വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം എന്താണ്?

വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് 'നമ്പർ പ്ലേറ്റ്' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു’. മോട്ടോർ വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹ പ്ലേറ്റാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, ഇതിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് നമ്പറിന് 4 വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഒരു നിശ്ചിത ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ട്. മോട്ടോർ വാഹനത്തിന്‍റെ മുന്നിലും പിന്നിലും നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും. പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വാഹന നമ്പർ വാഹനം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും.

നമ്പർ പ്ലേറ്റിന്‍റെ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കൽ

മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിന്‍റെ ചട്ടം 50 & 51 പ്രകാരം, ഏതൊരു മോട്ടോർ വാഹന ഉടമയും റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു സവിശേഷ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ ഓടിക്കുന്നതിന്, അടിസ്ഥാന മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റിന്‍റെ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം.

പാർട്ട് 1

ആദ്യ ഭാഗം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അത് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, മോട്ടോർ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് MH എന്ന കോഡിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഡൽഹിയിൽ DL, അങ്ങനെ തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്‍റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ രീതി 1980 കളിലോ മറ്റോ ആണ് ആരംഭിച്ചത്.

പാർട്ട് 2

തുടർന്ന് വരുന്ന 2 അക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ തുടർച്ചയായുള്ള നമ്പറാണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ജില്ല എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. പുതിയ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജില്ലയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ. ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും മോട്ടോർ വാഹന രജിസ്ട്രേഷനും ഡ്രൈവറുമായും ബന്ധപ്പെട്ട റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

പാർട്ട് 3

ഇനി, ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വാഹനത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സവിശേഷ നമ്പറാണ്. നമ്പർ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, അവസാന അക്കത്തിന് പകരം അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് അധിക നമ്പറുകളുള്ള എല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കും കോഡുകളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നമ്പറുകൾ ഇഷ്‌ടാനുസരണം വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതും പതിവാണ്.

പാർട്ട് 4

നാലാമത്തെ ഭാഗം ‘IND’ എന്ന ഓവൽ ലോഗോയാണ്, ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്*. ഓവലിന് മുകളിൽ ചക്രത്തോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ക്രോമിയം ഹോളോഗ്രാമും ഉണ്ട്. ഇത് കൂടുതലും ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റുകളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 2005 ൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇതിൽ കൃതിമം നടത്താനാകില്ല. എല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇത് നിർബന്ധമാണ്*, എന്നിരുന്നാലും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇനിയും ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം സവിശേഷമായ ഈ കോഡുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹനത്തിന് സവിശേഷമായ ഐഡന്‍റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ലഭിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിയമങ്ങൾ അറിയുക

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ മികച്ച സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു; സമഗ്രമായ മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. എംവി ആക്ട് (ചട്ടം 50, 51) പ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ വാഹന ഉടമകൾ ഇന്ത്യയിലെ താഴെപ്പറയുന്ന നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ടു-വീലറുകൾക്കും കാർ പോലുള്ള ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളിലും രജിസ്ട്രേഷൻ അക്ഷരവും നമ്പറും കറുപ്പ് നിറത്തിലും വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലും ആയിരിക്കണം. വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക്, മഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കറുപ്പ് അക്ഷരം ആയിരിക്കണം. മോട്ടോർ വാഹനത്തിന്‍റെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനുമുള്ള വാഹനത്തിന്‍റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന്‍റെയും അക്ഷരങ്ങളുടെയും വലുപ്പം ലഘുലേഖയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഫാൻസി അക്ഷരങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. കൂടാതെ, മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ, കലാവിരുതുകൾ, പേരുകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. എല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെയും മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പ്രദർശിപ്പിക്കണം. മോട്ടോർബൈക്കിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, മുന്നിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മഡ്ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് പോലുള്ള വാഹനത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഹാൻഡിൽബാറിന് സമാന്തരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കണം.

ഇന്ത്യയിലെ വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുടെ വലുപ്പം എന്തായിരിക്കണം?

താഴെയുള്ള പട്ടിക ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുടെ വലുപ്പം കാണിക്കുന്നു:

വാഹനത്തിന്‍റെ തരം

വലുപ്പം

ടു, ത്രീ-വീലറുകൾ 200 x 100 mm
ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനം. പാസഞ്ചർ കാർ 340 x 200 mm അല്ലെങ്കിൽ 500 x 120 mm
മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി വാണിജ്യ വാഹനം 340 x 200 mm
  ഇനി നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെയും അക്കങ്ങളുടെയും വലുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം:

വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സ്

അളവുകൾ MM ൽ

ഉയരം കനം സ്പേസ്
70 സിസിയിൽ കുറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള മോട്ടോർബൈക്ക് മുൻഭാഗത്തെ അക്ഷരങ്ങളും സംഖ്യകളും 15 2.5 2.5
500 സിസിക്ക് മുകളിൽ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള ത്രീ-വീലറുകൾ മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള സംഖ്യകളും അക്ഷരങ്ങളും 40 07 05
500 സിസിയിൽ താഴെ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള ത്രീ-വീലറുകൾ മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള സംഖ്യകളും അക്ഷരങ്ങളും 35 07 05
എല്ലാ മോട്ടോർബൈക്കുകളും ത്രീ-വീൽഡ് കാരിയേജുകളും മുൻഭാഗത്തെ അക്ഷരങ്ങളും സംഖ്യകളും 30 05 05
പിൻഭാഗത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ 35 07 05
പിൻഭാഗത്തെ സംഖ്യകൾ 40 07 05
ശേഷിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളും മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള സംഖ്യകളും അക്ഷരങ്ങളും 65 10 10

പ്രധാന ആശയം

ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരനെന്ന നിലയിൽ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലൈസൻസ് നമ്പറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോട്ടോക്കോളും നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കൂടാതെ, മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒരു മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ്.   സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി&സി  ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്