റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What is PA Cover In Bike Insurance
ഏപ്രിൽ 1, 2021

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് (പിഎ) പരിരക്ഷ എന്താണ്?

റോഡുകൾ ഒരേ സമയം നിർണായകവും അപകടകരവുമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒരു അപകടം എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. അതിനാൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പോലുള്ള കണ്ടിജൻസി പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ്, ഒരെണ്ണം വാങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ശാരീരിക നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കുറവുള്ള ഒരു കാറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കൂടുതൽ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ബൈക്ക് കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിൽ പിഎ പരിരക്ഷ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ പിഎ പരിരക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം ഇതാ!!  

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ പിഎ പരിരക്ഷ എന്നാൽ എന്താണ്?

നിങ്ങൾക്ക് റോഡിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിനും തേർഡ് പാർട്ടിക്കും നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്. നിങ്ങൾ മൂലം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നേരിടുന്ന നാശനഷ്ടം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അത് വ്യക്തിയുടെ പരിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്‍റെ തകരാർ ആയാലും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതല്ല. അതേസമയം, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി നേരിടുന്ന എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങളും കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷയുടെ പ്രസക്തി. ഒരു പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ, ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കിന്‍റെ ഉടമയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും:  
 • അപകട മരണം
 • അപകടം മൂലമുള്ള സ്ഥിരമായ ഭാഗിക വൈകല്യം
 • അപകടം മൂലമുള്ള സ്ഥിരമായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം
  Insurance Regulatory and Development Authority of India നിശ്ചയിച്ച മൊത്തം പരിരക്ഷ തുക 15 ലക്ഷമാണ്. ഇതിനായി ഒരു വ്യക്തി അടയ്‌ക്കേണ്ട പ്രീമിയം ഏകദേശം രൂ. 750 ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഒരു പിഎ പരിരക്ഷ ഉടമയായ ഡ്രൈവർക്ക് മാത്രം ബാധകം.   ഒരു പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുകയെക്കുറിച്ചുള്ള ദ്രുത വീക്ഷണം ഇതാ:  
സാഹചര്യം പരിരക്ഷാ തുക (% ൽ)
മരണം 100%
സ്ഥായിയായ പൂർണ്ണ വൈകല്യം 100%
2 കൈകാലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ നഷ്ടം, ഒരു അവയവവും ഒരു കണ്ണും 100%
ഒരു അവയവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടൽ 50%
 

പ്രീമിയം തുക നിശ്ചിതമാണോ?

പ്രീമിയം തുക (രൂ. 750) ഒരു നിശ്ചിത തുകയല്ല. ബണ്ടിൽ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര പിഎ പരിരക്ഷ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിനുള്ള ബണ്ടിൽ ചെയ്യാത്ത പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.  

പില്യൺ റൈഡറിന് പരിക്കേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങൾ പിൻ സീറ്റിൽ ഒരാളുമായി വാഹനമോടിക്കുകയും അവർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പില്യൺ റൈഡറെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പോളിസിയിൽ ഒരു ആഡ്-ഓൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തോ കുടുംബാംഗമോ പോളിസിയിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതിനായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉയർന്ന ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പിഎ പരിരക്ഷയിൽ ഈ ആഡ്-ഓൺ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാരം ഏകദേശം 1 ലക്ഷം ആയിരിക്കും.  

നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പിഎ പരിരക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്തത്?

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിൽ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ എന്താണ് എന്ന ആശയം ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല; നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കേടുപാടുകൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാ:  
 • സ്വന്തം കാരണവും ആത്മഹത്യയും കാരണം സംഭവിച്ച പരിക്കുകൾ.
 • സ്വാധീനത്തിൽ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ.
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ.
 • സ്റ്റണ്ടുകൾ പോലെ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ.
 

പെയ്ഡ് റൈഡർമാർക്കുള്ള ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ എന്താണ്?

ഫുഡ് ഡെലിവറി, ബൈക്ക് സർവ്വീസ് തുടങ്ങിയ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി ബിസിനസുകൾക്ക് റൈഡർമാരെ ആവശ്യമാണ്. വർക്ക്‌മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്‌ട് 1923 പ്രകാരം, തങ്ങളുടെ ബിസിനസിനായി റൈഡർമാരെ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും അവരുടെ റൈഡർമാർക്ക് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ നൽകാൻ അർഹതയുണ്ട്. അവരുടെ റൈഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കിന് അവർ ഒരു പിഎ പരിരക്ഷ വാങ്ങണം. റൈഡറിന് മരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായതോ താൽക്കാലികമോ ആയ വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇത് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.  

നിങ്ങൾ പിഎ പരിരക്ഷ വാങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണോ?

മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട്, 1988 ബൈക്ക് ഉടമകൾക്ക് ബൈക്കിനുള്ള തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഉം അവരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പിഎ പരിരക്ഷയും എടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. വ്യവസ്ഥകളിൽ ചില സമീപകാല ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും:  
 1. വാഹനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം 15 ലക്ഷം തുക ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു അപകട പരിരക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുതിയ പിഎ പരിരക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കും.
 2. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് ഒരു പിഎ പരിരക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബൈക്കിന് പുതിയത് വാങ്ങേണ്ടതില്ല.
  ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിഎ പരിരക്ഷ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.  

എന്തുകൊണ്ടാണ് പിഎ പരിരക്ഷ വാങ്ങുന്നത്?

നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിഎ പരിരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ട്, അതായത്:  
 1. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.
 2. സ്ഥിരമായ അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ചാൽ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കും വരുമാന നഷ്ടത്തിനും സാമ്പത്തിക സഹായം.
 

എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

പരിരക്ഷയുടെ ക്ലെയിം ഉടമ, ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനിക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അതിനായി, ഒരാൾ ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തി മരിച്ചാൽ നോമിനി ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പിന്തുടരേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ:  
 1. സംഭവം സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷുററെ അറിയിക്കുക.
 2. ഒരു എഫ്‌ഐആറും സംഭവം നടന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സാക്ഷികളും നേടുക (ഇവ രണ്ടും ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിംഗിന് ആവശ്യമാണ്).
 3. ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഫോട്ടോകളും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ക്ലെയിം ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 4. എല്ലാ അനിവാര്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സമർപ്പിച്ച് അപ്രൂവലിനായി കാത്തിരിക്കുക.
  ശ്രദ്ധിക്കുക: ക്ലെയിം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വേഗത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗം ഓൺലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ്.   ഇത്രയുമാണ് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ പിഎ പരിരക്ഷ എന്താണ് എന്നത്!!  

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍

 1. അപകട മരണത്തിന്‍റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ചോക്കിംഗ്, ഡ്രൗണിംഗ്, മെഷിനറി, കാർ ക്രാഷ്, കാർ സ്ലിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മരണം അപകട മരണമായി പരിഗണിക്കും.  
 1. ഒരു പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ഹൃദയാഘാതത്തിന് പരിരക്ഷ നൽകുമോ?
അതെ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അപകട സമയത്ത് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായാൽ, അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് ക്ലെയിമിന് അർഹതയുണ്ട്.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 4.5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 2

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്