റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Two Wheeler Insurance Ownership Transfer, Registration & RC Book
ജനുവരി 23, 2023

രജിസ്ട്രേഷൻ, ആർസി ബുക്ക്, ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗൈഡ്

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം, കവർച്ച, അപകടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ മൂലം നിങ്ങളുടെ ടു-വീലറിന് നഷ്ടം/കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നമാണ് ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ്. * രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടു-വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്ലാനുകള്‍ ഉണ്ട്:
 1. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി
 2. കോംപ്രിഹൻസീവ് പോളിസി
ഇന്ത്യയിൽ, നിങ്ങളുടെ ടു-വീലർ നിരത്തുകളിൽ ഓടിക്കുന്നതിന് തേർഡ് പാർട്ടി ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഇൻഷുർ ചെയ്യാം ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ പ്രോസസ് വഴി. കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടു-വീലർ പോളിസി നിർബന്ധമല്ലെങ്കിലും, അഭൂതപൂർവമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ അത് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ലതാണ്. * നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ, അതിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതാ ട്രാൻസ്ഫർ, അതിന്‍റെ ആർസി ബുക്ക് എന്നിവ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ജീവിതകാലത്തുടനീളം അനിവാര്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സംബന്ധിച്ച ചില ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.

എന്താണ് ആർസി ബുക്ക്?

ആര്‍സി ബുക്ക്, അഥവാ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് നൽകുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക ഡോക്യുമെന്‍റാണ്, ബൈക്ക് നിയമപരമായി ആര്‍ടിഒ (റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ്) ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ബുക്ക്‍ലെറ്റ് രൂപത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആയി ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക്/ടു-വീലറിനെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്:
 • രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതിയും നമ്പറും
 • എഞ്ചിൻ നമ്പർ
 • ചാസി നമ്പർ
 • വാഹനത്തിന്‍റെ നിറം
 • ടു-വീലറിന്‍റെ തരം
 • പരമാവധി സീറ്റിംഗ് ശേഷി
 • മേഡൽ നമ്പർ
 • ഇന്ധന തരം
 • ടു-വീലറിന്‍റെ നിർമ്മാണ തീയതി
ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും വിലാസവും പോലുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും ഉണ്ട്.

ടു-വീലറിന്‍റെ ആർസി ബുക്ക് എങ്ങനെ നേടാം?

നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ്. സാധാരണയായി, ഒരു പുതിയ ബൈക്കിന്, വാഹന ഡീലർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ, നിങ്ങളുടെ വാഹനം ആർടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുകയും ആർസി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡീലർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആർസി ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അതിന്‍റെ ഡെലിവറി നടത്തുകയുള്ളൂ. ആർസിക്ക് 15 വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുണ്ട്, തുടർന്ന് അത് ഓരോ 5 വർഷത്തിനും ശേഷം പുതുക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ആർസി ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഇന്ത്യയിൽ, സാധുതയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ടു-വീലർ അഥവാ ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആര്‍സി നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍, അല്ലെങ്കിൽ അത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ കളഞ്ഞു പോകുകയോ ചെയ്താൽ, ഒരു പോലീസ് പരാതി (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ) നൽകുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആര്‍സി ബുക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്കായി നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ആര്‍ടിഒ-യെ സമീപിക്കുക. ഫോം 26 താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകളുമായി ആര്‍ടിഒ-ക്ക് സമർപ്പിക്കുക:
 • ഒറിജിനൽ ആർസി ബുക്ക് കോപ്പി
 • ടാക്സ് പേമെന്‍റ് രസീതുകളും ടാക്സ് ടോക്കണും
 • നിങ്ങളുടെ ടു-വീലര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസിയുടെ കോപ്പി
 • ഫൈനാൻസറിൽ നിന്നുള്ള എന്‍ഒസി (ടു-വീലർ ലോണിൽ വാങ്ങിയതാണെങ്കില്‍)
 • പിയുസി (പൊലൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ്
 • നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
പേമെന്‍റ് നടത്തുക, രൂ. 300 (ഏകദേശം), നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്നോളജ്മെന്‍റ് സ്ലിപ്പ് ലഭിക്കും, വീട്ടിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആർസി ബുക്കിന്‍റെ ഹാർഡ്-കോപ്പി ലഭിക്കുന്ന തീയതി അതില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്കിന്‍റെ ആർസി എങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം?

ദീർഘകാലത്തേക്ക് (ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ) അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി നിങ്ങള്‍ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയാൽ, ബൈക്കിന്‍റെ ആര്‍സി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ആര്‍സി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ സുഗമമാണ്:
 • നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ആർടിഒയിൽ നിന്ന് എൻഒസി ലെറ്റർ നേടുക.
 • നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക്/ടു-വീലർ പുതിയ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണം നടത്തുക.
 • പുതിയ സംസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കുക.
 • പുതിയ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ നിയമപ്രകാരം പേമെന്‍റും റോഡ് ടാക്സും ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ബൈക്ക് ഉടമസ്ഥത ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം?

നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ്-ഹാൻഡ് ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രക്രിയ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ടു-വീലർ ഉടമസ്ഥതാ ട്രാൻസ്ഫറിന്‍റെ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് വാങ്ങുന്നയാളാണ്. ബൈക്കിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതാ ട്രാൻസ്ഫറിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:
 • ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക:
  • ആർസി ബുക്ക്
  • ഇൻഷുറൻസ് കോപ്പി
  • എമിഷൻ ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • വിൽക്കുന്നയാളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ്
  • ടാക്സ് പേമെന്‍റ് രസീതുകൾ
  • ഫോം 29 & 30
  • വാങ്ങുന്നയാളുടെയും വിൽപ്പനക്കാരന്‍റെയും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകൾ
 • ഓഫീസർമാർ/രജിസ്ട്രേഷൻ അധികാരികൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യും.
 • രൂ. 250 (ഏകദേശം) പേമെന്‍റ് നടത്തുക.
 • അക്നോളജ്മെന്‍റ് രസീത് ശേഖരിക്കുക.
 • 'ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് & ഹൈവേസ്' എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക'.
 • ഇനിപ്പറയുന്ന പേരിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക - 'വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ'.
 • അടുത്തതായി തുറക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • 'തുടരുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ, 'മിസലേനീസ് സെക്ഷൻ'-ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 • നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ചാസി നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഒടിപി എന്നിവ എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 • 'വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’. ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
 • അതേ പേജിൽ, 'ഉടമസ്ഥത ട്രാൻസ്ഫർ' ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം'. ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • വാഹനത്തിന്‍റെ പുതിയ ഉടമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
 • ട്രാൻസ്ഫർ ഫീസ് തുക പരിശോധിച്ച് പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പേമെന്‍റ് നടത്താൻ തുടരുക.
ടു-വീലർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ, ബൈക്കിന്‍റെ ആർസി ബുക്കിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ആർസി ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ആർസി ബുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ, ബൈക്ക് ഉടമസ്ഥത ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയവ മനസിലാക്കാൻ ഈ ഡോക്യുമെന്‍റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിലുപരി, ഇനിപ്പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക; തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നുവെന്ന് എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള തടസ്സരഹിതമായ പ്രക്രിയയ്ക്ക്.

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ആർസിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ നിറത്തിലുള്ള മാറ്റം, ആർടിഒ അപ്രൂവൽ ആവശ്യമുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് പോലുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റം തുടങ്ങിയവ അത്തരം മാറ്റത്തിനുള്ള ചില കാരണങ്ങളാണ്. ഈ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആർടിഒയെ അറിയിക്കുകയും അത് മാറ്റുകയും വേണം. എന്നിരുന്നാലും, അത് ഓൺലൈനിലും മാറ്റാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ഇതാ:
 1. നിങ്ങളുടെ ആർസിയിലെ വിശദാംശങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ വാഹൻ സിറ്റിസൺ സർവ്വീസസ് സന്ദർശിക്കുക.
 2. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്ത് 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 3. അടുത്തതായി, 'അടിസ്ഥാന സേവനങ്ങൾ' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 4. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ ചാസി നമ്പറിന്‍റെ അവസാന അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
 5. ഇത് ഒരു ഒടിപി സൃഷ്ടിക്കും. ഒടിപി എന്‍റർ ചെയ്ത് 'സമർപ്പിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 6. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ആർസി മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം;.
 7. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ 'സേവന വിശദാംശങ്ങൾ' എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ 'ഇൻഷുറൻസ് വിശദാംശങ്ങൾ' അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്’.
 8. ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്‍റ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ ആർസി എങ്ങനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാം?

നിങ്ങളുടെ വാഹനം മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ഒരിക്കലും വീണ്ടെടുക്കാതിരിക്കുകയോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനാകാത്ത വിധം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ടു-വീലറിന്‍റെ ആർസി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിർണായക ഘട്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആർസി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഇനി മറ്റൊരു ഉടമയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു, അതിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ആർടിഒ റെക്കോർഡുകളിൽ റദ്ദാക്കുന്നു. ആർസി എങ്ങനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാം എന്ന് ഇതാ:
 1. നിങ്ങളുടെ ആർസി സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ വാഹൻ സിറ്റിസൺ സർവ്വീസസ് സന്ദർശിക്കുക.
 2. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്ത് 'തുടരുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 3. അടുത്തതായി, 'ഓൺലൈൻ സർവ്വീസുകൾ' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'ആർസി സറണ്ടർ'-ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 4. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ ചാസി നമ്പറിന്‍റെ അവസാന അഞ്ച് അക്കങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
 5. ഇത് ഒരു ഒടിപി സൃഷ്ടിക്കും. ഒടിപി എന്‍റർ ചെയ്ത് 'സമർപ്പിക്കുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
 6. മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ വിശദാംശങ്ങൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ആർസി സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 7. ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ 'സേവന വിശദാംശങ്ങൾ' എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ 'ഇൻഷുറൻസ് വിശദാംശങ്ങൾ' അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്’.
 8. ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്‍റ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം.

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

 1. ആർസി നമ്പർ എവിടെയാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്?

രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 'എംഎച്ച്' മഹാരാഷ്ട്രയേയും, 'ഡിഎൽ' ഡൽഹിയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ആർടിഒ കോഡും തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആർടിഒയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസും വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് നൽകുന്ന യുനീക്ക് നമ്പറാണ് അവസാന നാല് അക്കങ്ങൾ. ഇത് 0001 മുതൽ 9999 വരെ ആണ്. എല്ലാ നമ്പറുകളും ഉപയോഗിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അക്ഷരം നമ്പറുകൾക്ക് മുൻപ് ചേർക്കുകയും സീരീസ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ: MH 04 AA 1234, DL 1 സീ 1234.
 1. എന്‍റെ വാഹനത്തിന്‍റെ ആർസിയുടെ കാലാവധി എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ പുതിയ ടു-വീലറിനുള്ള ആർടിഒ-ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 15 വർഷത്തേക്ക് സാധുവാണ്. ഈ കാലയളവ് അവസാനിച്ചാൽ, 'ഗ്രീൻ ടാക്സ്' അടച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കൽ സാധ്യമാണ്’.
 1. എന്‍റെ ബൈക്കിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പരിശോധിക്കാൻ സാധ്യമാണോ?

അതെ, പരിവാഹൻ സേവ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. അതേസമയം, എംപരിവാഹൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാം.
 1. എനിക്ക് എന്‍റെ പഴയ ആർസി ബുക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് ആയി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ പഴയ ആർ‌സി ബുക്ക് കീറുകയോ മങ്ങുകയോ മുഷിയുകയോ ചെയ്താൽ, പുതിയ സ്‌മാർട്ട് കാർഡിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ഇതിനായി, ആവശ്യമായ ഫീസും ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും സഹിതം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആർസിക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന ആർടിഒയിൽ സമർപ്പിക്കണം.     * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 3.4 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 5

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്