റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
List of Documents to Be Carried While Driving a Car in India
സെപ്‌തംബർ 28, 2020

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക

ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു കാർ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ടാകും. മോട്ടോർ വാഹന നിയമം, 1988 പ്രകാരം, എല്ലാ കാർ ഉടമകൾക്കും തേർഡ്-പാർട്ടി കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്, ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനാകും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് . റോഡിലൂടെ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും നിർദ്ദിഷ്ട ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൈവശം വയ്ക്കണം. ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ കനത്ത പിഴ ഈടാക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ കാർ ഉടമയ്ക്കും ആവശ്യമായ പേപ്പർവർക്കിന്‍റെ പട്ടിക ഇതാ:

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്

ഓരോ കാർ ഉടമയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാന ഡോക്യുമെന്‍റാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഫോർ-വീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ലേണേർസ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പെർമെനൻ്റ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കാർ ഉടമ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതുണ്ട്.

കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി

ഓരോ കാർ ഉടമയും അയാളുടെ/അവരുടെ വാഹനം ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രഹെൻസീവ് പരിരക്ഷയും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. കോംപ്രഹെൻസീവ് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു പോളിസി ഉടമക്ക് ഇടിച്ചതിന് ശേഷം സ്വയം ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടവും തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ നാശനഷ്ടവും പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വാഹനം സംരക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കരുതുക. നിങ്ങളുടെ വാഹനം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യാം, ഇവ പർച്ചേസ് ചെയ്ത്; കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ്, ഓണ്‍ലൈന്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി കാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് .

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആർസി)

ഒരു വ്യക്തി വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ, അവർ നിർബന്ധമായും ആ കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ലഭിച്ച ഡോക്യുമെന്‍റ് ആർസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ (ആർടിഒ) രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വാങ്ങിയ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾ അയാളുടെ/അവരുടെ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ, അയാൾക്ക്/അവർക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഈ ഡോക്യുമെന്‍റ് അയാളുടെ/അവരുടെ കാറിൽ കരുതാം.

പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ (പിയുസി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

എമിഷൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിയുസി ടെസ്റ്റുകൾ സാധാരണയായി പെട്രോൾ പമ്പുകളിലാണ് നടത്തുക. പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാർ ഉടമകൾക്കും പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അത് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വലിയ പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്.

ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ

വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പെർമിറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്‍റ് ആണ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. പൊതു റോഡുകളിൽ കാർ ഓടിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഓരോ ഡ്രൈവറും ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും തയ്യാറാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അയാളെ/അവരെ പോലീസ് തടഞ്ഞാൽ, വെരിഫിക്കേഷനായി ഈ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കാം. മാത്രമല്ല, കാർ വാങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസും വാങ്ങുക. കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പോളിസി ഉടമകൾക്കും ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ആഡ്-ഓണുകൾ സഹിതം വിപുലമായ കവറേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഇതിന്‍റെ 24x7 റോഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ത്യയിലെ പൊതു റോഡുകളിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്