റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Calculating NCB In Car Insurance
ആഗസ്‌റ്റ്‎ 5, 2022

കാർ ഇൻഷുറൻസിൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (എൻസിബി) എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് ഇതാ

ഒരു കാർ ഉടമ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷനും പിയുസിയും കൂടാതെ, ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ നിർബന്ധിത ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്‌ട് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിയന്ത്രണം കാർ ഉടമകൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ തരം വാഹന ഉടമകൾക്കും-അത് സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലായാലും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാലും നിയമപരമായ ആവശ്യകതയാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ്വാങ്ങുമ്പോൾ, പോളിസികൾ രണ്ട് വിശാലമായ വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു - തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി പരിരക്ഷയും കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും. പോളിസി ഉടമ അടയ്‌ക്കേണ്ട ബാധ്യതകൾക്ക് മാത്രമാണ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തേർഡ് പാർട്ടി പോളിസി. മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി നാശനഷ്ടത്തിന് ഇടയാകുന്ന അപകടം മൂലം അത്തരം ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം. നേരെമറിച്ച്, കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് പ്ലാനുകൾ അത്തരം ബാധ്യതകൾക്ക് മാത്രമല്ല, പോളിസി ഉടമയുടെ കാറിന് സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകള്‍ക്കും പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക കവചം നല്‍കുന്നതിന് പുറമെ, കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി നോ ക്ലെയിം ബോണസ് (എൻസിബി) പോലുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാത്തതിന് ഇൻഷുറർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിന്യൂവല്‍ ബെനഫിറ്റ് ആണ് ഇത്. ക്ലെയിം നടത്താത്തപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ, ഈ റിന്യൂവല്‍ ബെനഫിറ്റ് പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ, ക്ലെയിം ചെയ്യാത്തതിലൂടെ, പുതുക്കൽ പ്രീമിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

നോ ക്ലെയിം ബോണസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?

കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്- ഒരു തേർഡ്-പാർട്ടി പരിരക്ഷ, സ്വന്തം നാശനഷ്ടൾക്കുള്ള പരിരക്ഷ, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്‍റ് പരിരക്ഷ. ഈ മൂന്ന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷകളിൽ, തേർഡ്-പാർട്ടി പരിരക്ഷയാണ് മിനിമം വേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്, അതിന് Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ആണ് പ്രീമിയം തീരുമാനിക്കുക. എന്നാല്‍, ഓൺ-ഡാമേജ് പരിരക്ഷയ്ക്ക്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് പ്രീമിയം തീരുമാനിക്കുക. അങ്ങനെ, നോ ക്ലെയിം ബോണസ് വഴിയുള്ള ഏത് ഇളവുകളും അത്തരം ഓൺ-ഡാമേജ് പരിരക്ഷയിൽ കണക്കാക്കുന്നു. ഇളവ് തുക ഓണ്‍-ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ ശതമാനമായി നിർവചിക്കുന്നു, ഇത് 20% ൽ ആരംഭിച്ച്, തുടർച്ചയായ ക്ലെയിം രഹിത പോളിസി കാലയളവിൽ 50% വരെയായി വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി IRDAI-യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. * സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി&സി ബാധകം, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പോളിസി കാലയളവിൽ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ, ഇൻഷുറർ ഓൺ-ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിൽ 20% പുതുക്കൽ ഇളവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, ഈ തുക തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ ക്ലെയിം രഹിത പോളിസി കാലയളവില്‍ 25% ആയും, തുടർന്ന് തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് ക്ലെയിം രഹിത പോളിസി കാലയളവുകള്‍ക്ക് ശേഷം 35%, 45%, 50% ആയും വര്‍ധിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, അഞ്ച് ക്ലെയിം രഹിത പോളിസി കാലയളവിന് ശേഷം, ഈ ശതമാനം 50% ൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടും. ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലെ പുതുക്കൽ ആനുകൂല്യം അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡി ടൂളാണ്. ഇത് താഴെപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു:
തുടർച്ചയായ ക്ലെയിം രഹിത പോളിസി കാലയളവ് ഓൺ-ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇളവിന്‍റെ ശതമാനം
ഒരു ക്ലെയിം-രഹിത കാലയളവ് 20%
തുടർച്ചയായ രണ്ട് ക്ലെയിം രഹിത കാലയളവുകൾ 25%
തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ക്ലെയിം രഹിത കാലയളവുകൾ 35%
തുടർച്ചയായ നാല് ക്ലെയിം രഹിത കാലയളവുകൾ 45%
തുടർച്ചയായ അഞ്ച് ക്ലെയിം രഹിത കാലയളവുകൾ 50%
  * സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി&സി ബാധകം, ഉദാഹരണത്തിന് മിസ്റ്റർ രാകേഷ് രൂ. 20,000 ഉള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി വാങ്ങുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം, അതിൽ രൂ. 3000 തേർഡ്-പാർട്ടി ഘടകമാണ്. രൂ. 17,000 ബാലൻസ് തുക ഓൺ-ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, തുടർച്ചയായ അഞ്ച് പോളിസി കാലയളവിലേക്ക് ശ്രീ രാകേഷ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് കരുതുക. ഓൺ-ഡാമേജ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ 50% നോ ക്ലെയിം ബോണസ് അദ്ദേഹം ശേഖരിക്കും. ഇത് ഫലപ്രദമായി ഓൺ-ഡാമേജ് പ്രീമിയം രൂ. 8,500 ആയി കുറയ്ക്കും. ഈ രീതിയിൽ, മൊത്തം പ്രീമിയം രൂ. 20,000-ന് പകരം രൂ. 11,500 ആയിരിക്കുകയും, ഇതിലൂടെ പുതുക്കുമ്പോൾ ഗണ്യമായ തുക ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. *സാധാരണ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം കാർ ഇൻഷുറൻസ് വിലകൾൽ പണം ലഭിക്കുക എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യത്തിനൊപ്പം, കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷതയാണ് നോ ക്ലെയിം ബോണസ്. മാത്രമല്ല, ഒരു എൻസിബി വ്യത്യസ്ത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്