റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Wellness Benefits Offered in Health Insurance
സെപ്‌തംബർ 30, 2021

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ വെൽനെസ് ആനുകൂല്യം

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്കൊപ്പം ഫൈനാൻഷ്യൽ പിന്തുണ കൂടാതെ, മറ്റ് ലാഭകരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'വെൽനെസ് പോയിന്‍റുകൾ' അതിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണ സവിശേഷതയാണ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ വെൽനെസ് ആനുകൂല്യം എന്താണ്? ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ വെൽനസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെൽനസ് പോയിൻ്റുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത്, അത് പ്രീമിയം പേമെൻ്റുകളിൽ ഇളവുകളായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എംപാനൽ ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗത്വ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലോ എൻക്യാഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വ്യക്തികളെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വെൽനെസ്-അധിഷ്ഠിത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട്, ഈ വെൽനെസ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

IRDA നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വെൽനെസ് ബെനിഫിറ്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

സമീപകാലത്ത് ഐആർഡിഎ, വരുത്തിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിൽ, ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഇവ ചെയ്യണം:
 • വാർഷിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസി ഉടമകൾക്ക് വെൽനെസ് ആനുകൂല്യ പോയിന്‍റുകൾ സംഗ്രഹിക്കണം.
 • മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച റിവാർഡ് പോയിൻ്റുകൾക്കുള്ള ആശയവിനിമയ മാധ്യമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടായിരിക്കണം.
 • സ്കോർ ചെയ്ത വെൽനെസ് ബെനഫിറ്റ് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടായിരിക്കണം.
 • റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിലെ വെൽനെസ് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ

“ചികിത്സയേക്കാൾ നല്ലതാണ് പ്രതിരോധം" എന്ന ആശയമാണ് ഇതിൽ വെൽനെസ് സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതക്ക് പ്രചോദനമായത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ. ഈ വെൽനെസ് സവിശേഷതകൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്കും ഇൻഷുറർക്കും നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ആദ്യം തന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്ക് കീഴിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരം വെൽനെസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ:

 • ഹെൽത്ത് ബൂസ്റ്ററുകളും സപ്ലിമെന്‍റുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് റിഡീം ചെയ്യാവുന്ന വൗച്ചർ
 • എംപാനൽഡ് യോഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെയും ജിമ്മുകളുടെയും അംഗത്വത്തിനായുള്ള റിഡീം ചെയ്യാവുന്ന വൗച്ചറുകൾ
 • ഈ സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഇളവ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ
 • ഇതിലെ വർദ്ധനവ് ഇൻഷ്വേർഡ് തുക
 • എംപാനൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ സൗജന്യ ഹെൽത്ത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സും ചെക്ക്-അപ്പുകളും
 • എംപാനൽഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ റിഡീം ചെയ്യാവുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വൗച്ചറുകൾ
 • ഔട്ട്‌പേഷ്യന്‍റ് ചികിത്സയ്ക്കും കൺസൾട്ടേഷനും സൗജന്യ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവുകൾ.
*IRDAI അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാ സേവിംഗുകളും ഇൻഷുറർ നൽകുന്നതാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി&സി ബാധകം ** ഏതെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു വെൽനസ് ആനുകൂല്യ പ്രോഗ്രാമിലും തേർഡ്-പാർട്ടി വസ്തുക്കൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ ഉള്ള ഇളവ് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

1) ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശേഖരിക്കുന്ന റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾക്ക് എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളിലും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്‍ററുകളിലും വിവിധ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളിലും ചെക്കപ്പുകളിലും ഇളവുകൾ ലഭിക്കും. യോഗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, ജിമ്മുകൾ, തുടങ്ങിയ വിവിധ വെൽനസ് സെന്‍ററുകളിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ അംഗത്വം നേടാനും പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

2) ഒരു പേഴ്സണൽ വെൽനെസ് കോച്ച്

ഏതാനും ഇൻഷുറൻസ് ബ്രാൻഡുകൾ ഒരു വ്യക്തിഗത കോച്ചിന്‍റെ ലാഭകരമായ ഓഫറും നൽകുന്നു. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമ രീതികൾ, പോഷകാഹാര സന്തുലിതാവസ്ഥ, പുകവലി ശീലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൽ, ആരോഗ്യകരമായ ബിഎംഐ സൂചിക നിലനിർത്തൽ, കൂടാതെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും കോച്ച് ഉപദേശം നൽകുന്നു. നേടാനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കോച്ച് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റിഡീം ചെയ്യാവുന്ന പോയിന്‍റുകൾ ലഭിക്കും.

3) രണ്ടാമതുള്ള മെഡിക്കൽ അഭിപ്രായം

ചില ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ രണ്ടാമതുള്ള മെഡിക്കൽ അഭിപ്രായം എന്ന വെൽനെസ് ആനുകൂല്യം ഉള്ളവയാണ്. ഈ ഫീച്ചറിന് കീഴിൽ, വിട്ടുമാറാത്തതോ ഗുരുതരമായതോ ആയ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് രണ്ടാമതുള്ള മെഡിക്കൽ അഭിപ്രായം തേടാവുന്നതാണ്. ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടാമതുള്ള മെഡിക്കൽ അഭിപ്രായത്തിന് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

4) പുതുക്കുന്നതിന് ആകർഷകമായ ഇളവുകൾ

വെൽനസ് ആനുകൂല്യ പ്ലാനുകളിൽ ആവേശകരമായ ഇളവുകളുടെ ലഭ്യത ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളെ അവരുടെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്‍റെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് അധികമായി ഒന്നും നൽകാതെ തന്നെ ഈ വെൽനസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, വെൽനെസ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിൽ സ്വയം പ്രത്യേകമായി എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടുംബം ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം മുതൽ ഫാമിലി ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ന് കീഴിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു. *IRDAI അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ലാഭവും ഇൻഷുറർ നൽകുന്നതാണ്. സാധാരണ ടി&സി ബാധകം

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യ പ്രോഗ്രാം, ഡിജിറ്റൽ ഇന്‍റഗ്രേഷൻ:

ഇത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ്, എല്ലാ വിപണിയിലും അതിന് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലക്ക് ഇതിൽ പിന്നോട്ട് പോകാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?
 • ഒന്നിലധികം ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഫോൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹെൽത്ത് ആന്‍റ് വെൽനസ് ആപ്പുകൾ വിപണിയിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ, താൽപ്പര്യമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തന്‍റെ ദിനംപ്രതിയുള്ള ആരോഗ്യവും വെൽനസും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. വെൽനെസ് ബെനഫിറ്റ് റിവാർഡുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ ദാതാവുമായി ഈ ആപ്പുകളുടെ ഫലങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാം.
 • ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ചില ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് പേഴ്സണൽ വെൽനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട്. ഇൻഷുറർമാർ ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷത്തേക്കും 'സഞ്ചിത ബോണസ്' നൽകുന്നു.
 • ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ധരിക്കാവുന്ന ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പൗരന്മാർക്കിടയിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ ഡിജിറ്റൽ ബാഡ്ജുകളും മറ്റ് റിവാർഡുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളിലെ വെൽനെസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇൻഷുറർക്കും ഇൻഷുർ ചെയ്തവർക്കും പരസ്പര നേട്ടമുള്ള ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം, വെൽനസ് പോയിന്‍റുകൾ ഇൻഷുർ ചെയ്തയാളെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ചെലവുകളിൽ ലാഭിക്കാനും പ്രചോദനം നൽകുന്നു. പ്രിവന്‍റീവ് കെയർ ഓഫർ വ്യക്തികളെ ഒരേ സമയം പണവും ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചുവടുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കലോറി ഉപഭോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് പോലും നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്ര വെൽനെസ് പോയിന്‍റുകൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങളുടെ വെൽനെസ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു?   * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്