റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Understand the Types Of Health Insurance Frauds In India
21 ജൂലൈ 2020

ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പുകളുടെ തരങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ക്രമാനുഗതമായി ഉയരുന്നതോടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. ഇത് വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ നീക്കമാണെങ്കിലും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായം അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരേയൊരു പോരായ്മ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർദ്ധനവാണ്. പലപ്പോഴും തട്ടിപ്പുകൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ, എന്നാൽ അത് പോളിസി ഉടമകളെയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെയും ബാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതിലൂടെ, തട്ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പ്, ഒപ്പം ഈ തെറ്റുകൾ വരുത്തില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പുകളുടെ തരങ്ങൾ

 • ക്ലെയിം തട്ടിപ്പ്: ഇത് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പാണ്. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു നിയമവിരുദ്ധമായ ക്ലെയിമും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം തട്ടിപ്പാണ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം തട്ടിപ്പുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:
  • വ്യാജ/ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കൽ
  • ഹെൽത്ത് കെയർ സേവനങ്ങൾക്കായി വരുന്ന ചെലവുകൾ അമിതമായി കാണിക്കൽ
  • അപകടം മൂലമുള്ള പരിക്ക് വ്യാജമായി ക്ലെയിം ചെയ്യൽ
  • ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചികിത്സയ്ക്കായി ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യൽ
  • മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വ്യാജമാക്കൽ (പേര്, തീയതി മുതലായവ മാറ്റുന്നത് പോലുള്ള)
 • അപേക്ഷാ തട്ടിപ്പ്: ഒരു വ്യക്തി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോളിസിയുടെ കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ആളുകളുടെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ, മറ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവയാണ് ഈ പ്രോപ്പോസൽ ഫോമിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ. ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻകൂർ നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ വിട്ടുപോകാനോ തെറ്റായ ജനന തീയതി നൽകാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പിശകുകൾ തുടക്കത്തിൽ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, അവ ഒരു അപേക്ഷാ തട്ടിപ്പായി കണക്കാക്കും. നിലവിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയോ പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമല്ലാത്ത വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപേക്ഷാ തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ്.
 • യോഗ്യതാ തട്ടിപ്പ്: പല തവണയായി ആളുകൾ ഫയൽ ചെയ്യും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം , പ്രസ്തുത രോഗം പോളിസിയുടെ പരിധിയിൽ വരുമോ എന്നറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിയുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് (ബന്ധുവോ ആശ്രിതനോ) ഒരു ക്ലെയിം സമർപ്പിച്ചുക്കൊണ്ട്. അത്തരം കേസുകളെല്ലാം യോഗ്യതാ തട്ടിപ്പിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്.
പോളിസി ഉടമകൾ നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ മനഃപൂർവമല്ലാത്തതാകാം, എന്നാൽ ക്ലെയിം നിരസിക്കുകയോ അതിലും മോശമായതോ ആയ, ഭാവിയിൽ കവറേജ് നിഷേധിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ അശുഭകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവ തീർച്ചയായും നയിച്ചേക്കാം.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന്‍റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ മനഃപൂർവമോ അറിയാതെയോ വഞ്ചന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിപ്പ് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിന്‍റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഇവയാണ്:
 • തട്ടിപ്പ് വളരെ ഗുരുതരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
 • തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെടാം.
 • വൈദ്യ ചികിത്സയുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും നിങ്ങൾ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
 • നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം.
 • നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പോളിസി പുതുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ക്ലെയിമിന്‍റെ മുഴുവൻ തുകയും ഒരിക്കലും നൽകില്ലെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവർ ഉയർന്ന ക്ലെയിം ക്വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പലതവണ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ, അവരുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ സവിശേഷതകളെയും കവറേജുകളെയും കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത നിരവധി ആളുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച ചികിത്സയ്ക്കായി അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വലിയ തുക നൽകേണ്ടതായോ വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും വ്യക്തത നേടേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക്; ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പോളിസി കാലയളവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ 15 ദിവസത്തെ ഫ്രീ ലുക്ക് പീരിയഡുമായാണ് വരുന്നത്. ഈ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രയോജനവും പ്രസക്തിയും പരിശോധിച്ച് ഒന്നുകിൽ അത് തുടരുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, രോഗബാധിതരാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, ദുരിതസമയത്ത് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ ക്രമാനുഗതമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമായി, എന്നിരുന്നാലും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ വിജയകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഉപയോഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇപ്പോഴും ദുർഘടമാണ്. ഈ ലേഖനം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യത്യസ്‌ത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച്, കൂടാതെ അറിയാതെ ഒരു വഞ്ചനയുടെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മോശം സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്