റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Get these 10 questions answered before investing in a health insurance plan
സെപ്‌തംബർ 4, 2014

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കേണ്ട 10 ചോദ്യങ്ങൾ

ഭീമമായ മെഡിക്കല്‍ ബില്ലുകള്‍ മുതല്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തതു മൂലമുള്ള വരുമാന നഷ്ടം വരെ, അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി തകിടം മറിച്ചേക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്, അപ്രതീക്ഷിത നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിച്ച്, മനഃസമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു പോളിസി എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനം. എന്നിരുന്നാലും, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും മികച്ച ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ കണ്ടെത്തുന്നതും പ്രധാനമാണ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുററോട് ചോദിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക ചോദ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതാ. ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോ 1. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പോളിസി ആണോ എന്നും ക്ലെയിം സമയത്ത് യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ പോളിസി നിങ്ങൾക്ക് നല്‍കുമോ എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രാഥമിക ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ലെയിം പേമെന്‍റുകൾ എങ്ങനെ നല്‍കുമെന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഒരു പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ , കവറേജുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുക. ചോ 2. ഇൻഷുറർ നല്‍കേണ്ട ഇൻഷ്വേർഡ് തുക (എസ്ഐ) എത്രയാണ്, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന എസ്ഐ എത്രയാണ്? എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം, നിങ്ങൾക്കും, ജീവിതപങ്കാളി, മക്കള്‍, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവര്‍ക്കും പ്രത്യേക പോളിസി എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും പോളിസി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇൻഷുററോട് ചോദിക്കുക. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ വലുപ്പത്തിനും തരത്തിനും ലഭ്യമായ വ്യത്യസ്ത എസ്ഐ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് ഇൻഷുറർ പറയും. ചോ 3. എത്ര വയസ് വരെ ഈ പോളിസി പുതുക്കാം? പോളിസിക്ക് എക്സിറ്റ് പ്രായം ഉണ്ടോ? എത്ര വയസ് വരെ പോളിസി പുതുക്കാമെന്നും, എക്സിറ്റ് പ്രായം എത്രയാണെന്നും നിങ്ങൾ ഇൻഷുററോട് ചോദിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, 65 വയസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഞങ്ങൾ പോളിസി നൽകില്ലെന്ന് ഒരു ഇൻഷുറർ പറഞ്ഞാല്‍ ഇത് അനുവദനീയമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആജീവനാന്തം പുതുക്കാം. ചോ 4. മുൻകൂര്‍ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍? പ്രമേഹവും ഹൃദ്രോഗങ്ങളും പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇൻഷുറൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗം മുൻകൂര്‍ നിലവിലുള്ള രോഗമായി തരംതിരിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അനുസരിച്ച്, ഇൻഷുറർ പ്രീമിയവും കവറേജും തീരുമാനിക്കാം. ചോ 5. അവർ നല്‍കുന്ന ഇൻഷ്വേർഡ് തുക (എസ്ഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കി, പ്രീമിയം എത്രയാണ്? പ്രീമിയം ഓരോ വർഷവും തുടരുമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൂടുന്തോറും പ്രീമിയം മാറുമോ എന്ന് ഇൻഷുററോട് ചോദിക്കണം. ചോ 6. ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഞാൻ അതേ പ്രീമിയം ആണോ അടയ്ക്കേണ്ടത്, അതോ പ്രീമിയത്തിൽ ലോഡിംഗ് ഉണ്ടാകുമോ? ക്ലെയിം ചെയ്ത ശേഷം പ്രീമിയത്തില്‍ (ഉണ്ടെങ്കിൽ) വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് ഇൻഷുററോട് ചോദിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇൻഷുറർമാർ ക്ലെയിം ചെയ്ത ശേഷം പ്രീമിയത്തിൽ ലോഡിംഗ് ഈടാക്കാം. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് വ്യക്തമാകണം ചോ7. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയില്‍ ഉപഭോക്താവിന് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ? പോളിസി വാങ്ങുമ്പോൾ, മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങൾ, ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ആരോഗ്യ പരിശോധന തുടങ്ങിയ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നോക്കുക. ചോ 8. ആരാണ് സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡർ? സേവന ദാതാവ് ആരാണ് എന്നതാണ് ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത് ഇന്‍-ഹൗസ് ആണോ അതോ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ (ടിപിഎ) ക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തമായി യോഗ്യതയുള്ള ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീമും ഇൻ-ഹൗസ് ക്ലെയിം ടീമും ഉള്ള ഏതാനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് ബജാജ് അലയൻസ്. ഇത് ഒരു ചോദ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മൊത്തം സമയം (ടിഎടി) കുറയ്ക്കും. ചോ 9. പോളിസിക്ക് കീഴിലുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് കവറേജ് എന്താണ്? ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കോ-പേമെന്‍റ്, കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ പിഴ നിബന്ധന പരിശോധിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്: ഒരു നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കോ-പേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാം. പോളിസിയിലെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചോ 10. വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്-ലിമിറ്റുകൾ ഉണ്ടോ? സാധാരണയായി ചില സാധാരണ രോഗങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിമിരം പോലുള്ള ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, എസ്ഐ 2 ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ പോലും, തിമിരം, പൈൽസ്, ടോൺസിൽ, നീ റീപ്ലേസ്മെന്‍റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സബ്-ലിമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇതിനർത്ഥം ക്ലെയിമുകളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൈയില്‍ നിന്ന് പണമടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗങ്ങളുടെയും ചികിത്സയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും പട്ടിക ഓരോ കമ്പനിയിലും വ്യത്യാസപ്പെടും. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ ഉണ്ട്, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി. നിങ്ങൾക്കായി മികച്ച പരിരക്ഷ കണ്ടെത്താൻ, ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ പരിശോധിക്കുക.   ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്‍റെ ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം അസിസ്റ്റന്‍റ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. രേണുക കൺവിന്ദേ ആണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത്.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്