റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Network vs Non-Network Hospitals - Impact on Health Insurance Claims
ആഗസ്‌റ്റ്‎ 5, 2022

നെറ്റ്‌വർക്ക്, നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

നാമെല്ലാവരും സജ്ജമായിരിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിലെ ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി. ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് വഴി ശരിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണോ എന്നും അത്തരം ചികിത്സയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ കവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ചികിത്സാ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ ശരിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ക്യാഷ്‌ലെസ് ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ശരിയായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് പണം നൽകുകയും വേണ്ട എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും നോൺ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും എന്താണെന്നും അത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പ്രോസസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ ലേഖനം സഹായിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടർന്ന് വായിക്കുക.

എന്താണ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ?

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ടൈ-അപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ്. ഇൻഷുററുമായുള്ള ഈ ടൈ-അപ്പ് പോളിസി ഉടമയെ ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് സൗകര്യത്തിൽ വേഗത്തിലുള്ളതും പണരഹിതവുമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ക്യാഷ്‌ലെസ് ട്രീറ്റ്‌മെന്‍റ്. *

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാൽ എന്താണ്?

ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് യോഗ്യമായ ചികിൽസാച്ചെലവുകൾക്കായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണമൊഴുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ട ഈ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ഡിഡക്റ്റബിളുകൾ ആണ്, മറ്റ് ചെലവുകൾ സാധാരണയായി ഇൻഷുറർ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ, ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമാണ് ചികിത്സ തേടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ പോളിസിയുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ചായിരിക്കണം. *

നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എന്നാൽ എന്താണ്?

നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ടൈ-അപ്പ് ഇല്ലാത്ത മെഡിക്കൽ സൗകര്യമാണ് നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ. അതിനാൽ, അത്തരം ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് മെഡിക്കൽ സൗകര്യത്തിൽ ചികിത്സ തേടുമ്പോൾ, പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് വഴി മാത്രമേ ക്ലെയിമുകൾ നൽകൂ. *

എന്താണ് റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം?

പോളിസി ഉടമയായ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചികിത്സാച്ചെലവ് നൽകുകയും, പിന്നീട് ഇൻഷുറർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിമുകളെ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിമുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ക്ലെയിമുകൾ വെരിഫിക്കേഷനായി ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ബില്ലുകൾ സഹിതം ഇൻഷുറർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകൂ. *

ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിലെ സ്വാധീനം

നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ ക്ലെയിം ക്യാഷ്‌ലെസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്താവുന്നതാണ്, അവിടെ മിക്ക ചികിത്സാ ചെലവുകളും അടയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ആസൂത്രിതമായ ഒരു മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ തേടണം, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയുടെ ചെലവ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. അടിയന്തരമായ ചികിത്സകൾക്കായി, ആശുപത്രി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം നൽകും. നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രികളിലെ ക്ലെയിമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നോൺ-നെറ്റ്‌വർക്ക് മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏത് ചികിത്സയ്ക്കും റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിം ആവശ്യമാണ്. സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ക്ലെയിം, ഇൻഷുറർക്ക് തെളിവായി നിങ്ങൾ നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ ബില്ലുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് വെരിഫിക്കേഷന് വിധേയമാണ്. കൂടാതെ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെഡിക്കൽ ബില്ലുകളുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒരു നിർണായക ഘട്ടമായതിനാൽ, റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ക്ലെയിം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ കാലതാമസമുണ്ട്. * * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം മുകളിൽ വിവരിച്ച ക്ലെയിം നടപടിക്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം, സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തിന്‍റെ ഭാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാൽ ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അത്തരം ആശുപത്രികളുടെ വിശാലമായ ശൃംഖല ഉപയോഗപ്രദമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബത്തിനുള്ള ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ, വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നതിനാൽ. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്