റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Health Insurance Portability Online
മെയ് 31, 2021

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യാം?

ഒരു പുതിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നത് മടുപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. വളരെ ഗവേഷണത്തിനും കൺസൾട്ടേഷനും ശേഷം, നമ്മള്‍ അന്തിമമായി ഒരു പ്ലാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു, ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് അതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. വാങ്ങിയ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ പല പോരായ്മകളും ഉണ്ടെന്ന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാകുക. അപ്പോള്‍, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഗുണകരമല്ലാത്ത ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനാണ് എടുത്തതെങ്കില്‍, അത് മറ്റൊരു പ്ലാനിലേക്കോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്കോ പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ നയിക്കും പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്ലാനിലേക്ക്. നമ്മുക്ക് ആരംഭിക്കാം!

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യാം?

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്, നാല് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം.

1.     അനുയോജ്യമായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ താരതമ്യം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റിക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ പുതിയതും മികച്ചതുമായ പോളിസി കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന ഘട്ടം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, ഗവേഷണം വിപുലമാക്കുകയും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്ര ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം. ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:
 • പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും കവറേജുകളും.
 • വാർഷിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസ പ്രീമിയം തുക.
 • ക്ലെയിം പ്രോസസ്.
 • വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് ക്ലോസ്.
 • ക്ലെയിം ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഇല്ല.

2.     പ്രോസസിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ പരിശോധിക്കുക

എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുക, നിലവിലെ പോളിസിയേക്കാൾ മികച്ച ബദൽ ആയ ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ളതും പുതിയതുമായ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക. സാധാരണയായി, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി സമയത്ത് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ പട്ടിക താഴെപ്പറയുന്നു.
 • നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ പുതുക്കൽ നോട്ടീസിന്‍റെ ഒരു പകർപ്പ്.
 • നോ ക്ലെയിം ഡിക്ലറേഷന്‍ ഫോം (ബാധകമെങ്കിൽ).
 • ഏജ് പ്രൂഫ്.
 • ക്ലെയിം വയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ: അന്വേഷണം, ഡിസ്ചാർജ് സംഗ്രഹം, ഫോളോ-അപ്പ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പികൾ.
 • ഏടുത്ത ചികിത്സകൾക്കൊപ്പം മുന്‍കാല മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയുടെ പകർപ്പുകൾ.

3.     പോർട്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനുള്ള ഓൺലൈൻ നടപടിക്രമം

നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതുണ്ട്, ലഭ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി ഓണ്‍ലൈന്‍:
 • ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് 45 ദിവസം മുമ്പ് പോർട്ടബിലിറ്റി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുററെ അറിയിക്കുക.
 • പുതിയ ഇൻഷുററിന് ഒരു പോർട്ടബിലിറ്റി അഭ്യർത്ഥന അയക്കുക.
 • പുതിയ ഇൻഷുറർ അവരുടെ വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു പ്രൊപ്പോസല്‍, പോർട്ടബിലിറ്റി ഫോം നൽകും.
 • ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്ലാൻ എടുത്ത് പുതിയ ഇൻഷുറർക്ക് കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച പോർട്ടബിലിറ്റി, പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമുകള്‍ സമർപ്പിക്കുക.
 • മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ, ക്ലെയിം ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ക്രോസ്-വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുററെ ബന്ധപ്പെടും.
 • നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറർ പുതിയ ഇൻഷുറർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകേണ്ടതാണ് ഐആർഡിഎ ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് പോർട്ടലിലൂടെ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ.
 • എല്ലാ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പോളിസി പുതിയ ഇൻഷുററിലേക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യും, പ്രോസസ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം.

4.     അന്തിമ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക

പോർട്ടബിലിറ്റി പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി ഓൺലൈൻ പ്രോസസ് കൃത്യമായി പിശകുകൾ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അന്തിമ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുററുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പോളിസി അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും പെൻഡിംഗ് പേമെന്‍റുകളോ ഡോക്യുമെന്‍റുകളോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും പ്രത്യേകം ചോദിക്കുക. അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഇൻഷുററുമായി സംസാരിക്കുക, എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശരിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടുതൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കുക. രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചാൽ, പോർട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ശാന്തമായി കാത്തിരിക്കാം.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (എഫ്എക്യൂ)

 1. പോർട്ടബിലിറ്റിക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ഏതെങ്കിലും പ്രായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടോ?
പോർട്ടബിലിറ്റിക്കുള്ള യോഗ്യതാ പ്രായം പുതിയ പോളിസി നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
 1. പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിലെ പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിക്കുമോ?
ഉവ്വ്, നിലവിലെ പോളിസിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. എന്നാല്‍, പുതിയ ഇൻഷുററിന്‍റെ മാർഗ്ഗരേഖ അനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഉപസംഹാരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നത് ഇനി ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യം ആയിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിനകം മുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇൻഷുററെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്. എന്നാലും, സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വിദഗ്ദ്ധരെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്