റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Extend Health Insurance For Spouse
നവംബർ 23, 2020

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം?

വിവാഹ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയില്‍ നിങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താം. സ്വന്തം കാര്യത്തേക്കാള്‍ പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഇവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നാകാം. ചില സമയങ്ങളിൽ, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍പ്രൈസ് നല്‍കി അവനെ/ അവളെ അമ്പരപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഒരു എമര്‍ജന്‍സിയില്‍ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയേക്കാൾ മികച്ച ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ്? കൂടുതല്‍ നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അവർക്കായി, അല്ലേ? അവരുടെ ക്ഷേമത്തില്‍ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കരുതലുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിക്കായി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ വിപുലമാക്കാന്‍ സാധ്യമായ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താം.
  1. ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് പ്ലാനുകൾ
കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ നേരിടുന്ന മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ ഒരു തൊഴിലുടമ പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പോളിസികൾ ഓരോ ജീവനക്കാരനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചിത തുകയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാനുകളാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്ലാനില്‍ ജീവിതപങ്കാളിയെ ചേർക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി സ്ഥിരീകരിക്കാം, കാരണം ഈ പ്ലാനുകൾ സാധാരണയായി ജീവനക്കാരന്‍റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.  
  1. വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ
ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാനുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിക്കായി വ്യക്തിഗത ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം. പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കിയാല്‍ മാത്രം മതി.  
  1. ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ
അവസാനമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ നിലവിലുള്ള പോളിസിയിലേക്കോ പുതിയതിലേക്കോ ചേർത്ത് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതികളിലൊന്നായിരിക്കും ഇത്. എന്നാല്‍, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, അവന്/അവൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.   നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിക്ക് പരിരക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട പോയിന്‍റുകൾ  
  • നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം
ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രമാണ്. ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, മുൻകൂര്‍ നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഉണ്ടെങ്കില്‍, പ്ലാനിൽ അതിന് പരിരക്ഷ ഉണ്ടോ എന്നും. പല ഇൻഷുറൻസ് ദാതാക്കളും ചില രോഗങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് പിരീഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാന ഹെൽത്ത് പ്ലാനിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രോഗം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് ഇതിനകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ഒരു സ്റ്റാൻഡ്എലോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് ഇൻഷൂറൻസ് പ്ലാൻ അവർക്കായി.  
  • നികുതി കിഴിവ്
ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത മനസ്സിലാക്കണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവ ആദായനികുതി നിയമത്തിന്‍റെ സെക്ഷൻ 80D പ്രകാരം ആസ്വദിക്കാം.  
  • നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു
വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ബജറ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചതേയുള്ളു, വിവാഹത്തിനായി ധാരാളം ചെലവ് വരികയും ചെയ്താൽ, പിന്നെയും ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ, കവറേജും സവിശേഷതകളും കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ മികച്ച സവിശേഷതകൾ വിപണിയിലെ ലഭ്യമായ മറ്റ് പോളിസികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക.  
  • ഭാവി ആസൂത്രണം
വിവാഹിതരായ ദമ്പതികള്‍ എന്ന നിലയില്‍ കുടുംബത്തിന് തുടക്കമിടുകയാവും പ്രധാന തീരുമാനം. എന്നാല്‍, ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കിയാല്‍, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ കവറേജ് നേടാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും പ്രസവ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റേണിറ്റി കവറേജ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിശ്ചിത ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ ചില ഇൻഷുറർമാർ ആവശ്യപ്പെടും. വാങ്ങുന്നത് കുടുംബത്തിനുള്ള ഹെല്‍ത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ , അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇൻഷുററുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഇത് വെബ്ബിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. അതിനാൽ, ഇനി കാത്തിരിക്കേണ്ട, ഇന്നു തന്നെ മികച്ച ഗിഫ്റ്റുമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ അമ്പരപ്പിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്