റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Health Insurance Free Look Period Explained
സെപ്‌തംബർ 30, 2020

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ഫ്രീ ലുക്ക് പീരിയഡ്

ജീവിതത്തിന്‍റെ പ്രവചനാതീതത ഹെത്ത് ഇൻഷുറൻസിനെ കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ ആവശ്യമാക്കി മാറ്റി. വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ചെലവുകളും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ ആവശ്യമായി വരുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ; ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് , ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പോളിസി തുടരുന്നതിന് ഒരു പോളിസി ഉടമക്ക് ഫ്രീ-ലുക്ക് കാലയളവ് നൽകുന്നു.Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) പ്രകാരം, ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും കുറഞ്ഞത് 15 ദിവസത്തെ ഫ്രീ-ലുക്ക് പീരിയഡ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് നൽകണം. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിലെ ഫ്രീ-ലുക്ക് പിരീഡിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പോളിസി ഉടമ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇതാ:
  1. കാലയളവ്
മിക്ക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് 15 ദിവസത്തെ ഫ്രീ-ലുക്ക് പീരിയഡ് നൽകുന്നു. ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് കമ്പനി ഒരു പോളിസി നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഈ പീരിയഡ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു. പോളിസിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്ലാനും റദ്ദാക്കാൻ ഒരു പോളിസി ഉടമ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ രസീത് തീയതി സമർപ്പിക്കണം.
  1. പെർമിറ്റ്
ഫ്രീ ലുക്ക് പീരിയഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് പോളിസി ഉടമകൾ ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിന് രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഹാജരാക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ട ഇൻഷുറൻസ് ദാതാക്കൾ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച്, കാലയളവിനുള്ള അനുമതി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാം.
  1. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ
പോളിസി ലഭിക്കുന്ന തീയതി, ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി നൽകണം. ഒരു പോളിസി ഉടമ പോളിസി റദ്ദാക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസക്തമായ കാരണം പരാമർശിക്കണം. പ്രീമിയം റീഫണ്ടിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, കസ്റ്റമർ ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണം. മാത്രമല്ല, ഒരു പോളിസി ഉടമ അവരുടെ ഒപ്പുള്ള ഒരു റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം.
  1. പേപ്പർവർക്ക്
ഓരോ വ്യക്തിയും ഇൻഷുർ ചെയ്തയാൾക്ക് ഇവ നിർബന്ധമായും നൽകണം; ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ , കൂടാതെ ഒറിജിനൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്‍റ്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്‍റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇൻഡംനിറ്റി ബോണ്ട് സമർപ്പിക്കാം. റീഫണ്ടിനായി, ക്യാൻസൽഡ് ചെക്കിനൊപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രീമിയം പേമെന്‍റ് രസീത് നൽകണം.
  1. പ്രീമിയം
ഒരു പോളിസി ഉടമ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, റദ്ദാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ റീഫണ്ട് നേടാം. താഴെപ്പറയുന്ന കിഴിവുകൾ നടത്തിയ ശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് റീഫണ്ട് നൽകുന്നതാണ്:
  • മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെലവുകൾ.
  • സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ.
  • കവറേജ് കാലയളവിലേക്കുള്ള ആനുപാതിക റിസ്ക്ക് പ്രീമിയം.
 
  1. വ്യവസ്ഥകൾ
ഒരു പോളിസി ഉടമ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തേക്ക് കവറേജ് നൽകുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കൂടാതെ, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾക്ക് 18% ജിഎസ്‌ടി ബാധകമാണ്, 1st ജൂലൈ 2017 മുതൽ. പോളിസി ഉടമയുടെ പ്രായം, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം, ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രീമിയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ, പോളിസി ഉടമയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, പോളിസി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം. ബജാജ് അലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നിരക്കുകളുടെ ഓൺലൈൻ താരതമ്യം നൽകുന്നു, ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്ററിന്‍റെ സഹായത്തോടെ. കൂടാതെ, ഇത് വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രയാസ രഹിതമായ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് നടപടിക്രമവും ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന്‍റെ ക്യാഷ്‌ലെസ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു.  

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്