റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Can We Claim Medical Insurance From Two Companies?
മാർച്ച്‎ 30, 2021

രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ഫീസ്, മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ, ഓരോ ദിവസവും അസുഖങ്ങൾ കൂടാൻ ഇടയാക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിച്ചത് കാരണം, ഉയർന്ന ഇൻഷ്വേർഡ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു. അതിനാൽ കൂടുതൽ പേർ വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പല ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വാങ്ങുന്നു. പല ഹെൽത്ത്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, വ്യക്തിപരമായി വാങ്ങിയ ഓൺലൈൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, രണ്ടാമത്തേത് തൊഴിലുടമയിൽ നിന്നുള്ളത്, ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചോദ്യം: രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? മാത്രമല്ല, രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഉത്തരം ഉവ്വ് എന്നാണ്. ഒരാൾക്ക് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ചില വ്യവസ്ഥകളും പ്രോസസ്സുകളും ഉണ്ടെന്നത് ഒഴികെ, പോളിസി ഉടമ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ. ശ്രീ ഭല്ലയ്ക്ക് യഥാക്രമം രൂ. 2 ലക്ഷത്തിന്‍റെയും രൂ. 1 ലക്ഷത്തിന്‍റെയും രണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ഉണ്ട്. ഹെർണിയ ചികിത്സയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ രൂ. 2.5 ലക്ഷം വരെ ആയി. ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അദ്ദേഹം തന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രൂ. 2 ലക്ഷം ബിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും തന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രൂ. 50,000 ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലെയിം നിരസിക്കപ്പെട്ടു, പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണമടയ്ക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശയായി, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു. മറ്റ് പോളിസികളെക്കുറിച്ച് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ അറിയിക്കണമെന്നത് ശ്രീ ഭല്ല അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല; ക്ലെയിം നിരസിക്കാം. ശ്രീ ഭല്ലയെ പോലെ, പോളിസികൾ എടുത്ത ഓരോ കമ്പനിയിലും ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല. പോളിസി ഉടമ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കണം, അതിൽ മറ്റ് പോളിസികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടും. താഴെയുള്ള ലേഖനം രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഹെൽത്ത്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദീകരിക്കും. ക്ലെയിമുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

രണ്ടോ കൂടുതലോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാവുന്നതിനാൽ, മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ പോളിസി ഉടമക്ക് ക്ലെയിമുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. മിക്കവർക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പോളിസികൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സങ്കീർണ്ണമായ കാര്യമാണ്. പോളിസി ഉടമയുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അഷ്വേർഡ് തുകയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് സിംഗിൾ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ മാത്രമാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്നത്. ക്ലെയിം ഒരു സിംഗിൾ പോളിസിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് രണ്ട് രീതികളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം - ക്യാഷ്‌ലെസ് ക്ലെയിമും റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിമും.

1. ക്യാഷ്‍ലെസ്സ് ക്ലെയിമുകൾ

ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, പോളിസി ഉടമക്ക് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ക്യാഷ്‌ലെസ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ലഭിക്കും. ഈ കേസിൽ, പോളിസി ഉടമ തന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ക്ലെയിം വയ്ക്കണം, ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് സംഗ്രഹം നേടുകയും വേണം. അത് ചെയ്താൽ, പോളിസി ഉടമ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ബില്ലുകൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ബാലൻസ് തുക അഭ്യർത്ഥിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സമീപിക്കണം.

2. റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് ക്ലെയിമുകൾ

ക്യാഷ്‌ലെസ് മോഡ് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ്, എന്നാൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ, പോളിസി ഉടമയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ദാതാവിന്‍റെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പോളിസി ഉടമ ആദ്യം ആശുപത്രി ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് ഇൻഷുററുടെ റീഇംബേഴ്സ്മെന്‍റ് തുക ക്ലെയിം ചെയ്യണം. ആശുപത്രി ബിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം, പോളിസി ഉടമ ഒരു ക്ലെയിം ഫോം പൂരിപ്പിക്കുകയും ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഡിസ്ചാർജ് പേപ്പറുകൾ, എക്സ്-റേകൾ, പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കമ്പനിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇൻഷുറർ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും, അതനുസരിച്ച് തുക റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. പോളിസി ഉടമ പല ഇൻഷുറർമാരിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് സമ്മറിയും സമർപ്പിക്കണം.

ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളെക്കുറിച്ച് പോളിസി ഉടമ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

1. എത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോളിസി ഉടമക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും?

Depending upon the health insurance policy provider, generally, it is after <n1> to <n2> days opting for a policy. Certain companies have a more extended waiting period for ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ്.

2. ഒരു വർഷം, പോളിസി ഉടമക്ക് എത്ര തവണ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം?

പല തവണ ഇൻഷ്വേർഡ് തുക തീരുന്നത് വരെ. എന്നാൽ, ചില ഇൻഷുറർമാർ ക്ലെയിമുകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമാക്കി. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻഷുററുമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ

അപ്രതീക്ഷിതമായ മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ, യഥാസമയം മികച്ച ഹെൽത്ത്കെയർ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ, മെഡിക്കൽ ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് കവറേജ് നൽകുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് പല ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഏത് പോളിസി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. പോളിസി ഉടമയ്ക്ക് രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്, എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവുകൾ രണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്ത തുകയേക്കാൾ കൂടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്