റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
kyc for travel insurance: everything you need to know
മാർച്ച്‎ 24, 2023

ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിനുള്ള കെവൈസി: എല്ലാം അറിയാനുള്ള ആത്യന്തിക ഗൈഡ്

വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു അനിവാര്യമായ ആവശ്യകതയാണ്. യാത്ര റദ്ദാക്കൽ, മെഡിക്കൽ എമർജൻസി സാഹചര്യങ്ങൾ, ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെടൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത് സാമ്പത്തിക സംരക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആവശ്യകതകളിൽ ഒന്ന് കെവൈസിക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റേഷനാണ്, കെവൈസി എന്നാൽ 'നോ യുവർ കസ്റ്റമർ' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ്’. ഒരു കസ്റ്റമറിന്‍റെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ് ആണിത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനും കെവൈസി പ്രോസസ് അനിവാര്യമാണ്. തട്ടിപ്പ്, പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ കെവൈസി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിന് കെവൈസി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്?

മറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അതേ കാരണങ്ങളാൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിനും KYC ആവശ്യമാണ്. കസ്റ്റമറിന്‍റെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യകത കൂടിയാണ് കെവൈസി (ഐആർഡിഎഐ). ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കുമുള്ള ഗവേണിംഗ് ബോഡിയാണ് ഐആർഡിഎഐ, ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും ഇത് കെവൈസി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിന് ആവശ്യമായ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

വ്യത്യസ്ത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യപ്പെടാം, എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കതും താഴെപ്പറയുന്നവ ആവശ്യപ്പെടും:

ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്

സാധുതയുള്ള പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് എന്നിവ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് ആണ് പാസ്പോർട്ട്. യാത്രാ തീയതി മുതൽ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തേക്ക് പാസ്പോർട്ട് സാധുതയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

അഡ്രസ്സ് പ്രൂഫ്

അഡ്രസ് ഉള്ള സമീപകാല യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ, റെന്‍റ് എഗ്രിമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് എന്നിവ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

വരുമാനത്തിന്‍റെ തെളിവ്

Some insurance companies may ask for income proof, such as a salary slip or income tax return. This is usually required for policies with a high ഇൻഷ്വേർഡ് തുക. കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും യാത്രാ സമയത്ത് സാധുതയുള്ളതുമായിരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഒരു കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിനായി കെവൈസി എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം?

ഇതിനായി കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇന്‍റർനാഷണൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ലളിതമായ പ്രോസസ് ആണ്. മിക്ക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും കെവൈസിക്ക് ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകുന്നു. കസ്റ്റമേർസിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം. ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഫിസിക്കൽ കെവൈസി സൗകര്യവും നൽകുന്നു, അവിടെ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രതിനിധി കസ്റ്റമറുടെ ലൊക്കേഷൻ സന്ദർശിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഉടൻ തന്നെ കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ 48 മണിക്കൂർ വരെ എടുത്തേക്കാം.

കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുകയോ ചെയ്യാം. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിനായി കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ

ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിനായി കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്‍റെ ഏതാനും നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ്

കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന്‍റെ പ്രോസസ്സിംഗ് വേഗത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനാകും.

എളുപ്പമാര്‍ന്ന ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ്

കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രോസസ് ലളിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്, ക്ലെയിം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പ് തടയുന്നു

തട്ടിപ്പ്, മറ്റ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ കെവൈസി സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ശരിയായ വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നു

കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ട്രാവൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾക്കും ഐആർഡിഐ കെവൈസി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിനുള്ള നിർബന്ധിത ആവശ്യകതയാണ് കെവൈസി. ഇത് തട്ടിപ്പ് തടയാനും, പോളിസിയുടെ പ്രോസസിംഗ് വേഗത്തിലാക്കാനും, ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രോസസ് ലളിതമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സാധുതയുള്ളതും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത്ര വേഗം കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഒഴിവാക്കാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഒരു പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ, വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റമേർസിന് ഉറപ്പുവരുത്താനാകും. ചുരുക്കത്തിൽ, കെവൈസി ഒരു അനിവാര്യമായ പ്രോസസ് ആണ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയില്‍. ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഐആർഡിഎഐ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും സാധുതയുള്ള കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് പോളിസിയുടെ പ്രോസസിംഗ് വേഗത്തിലാക്കുകയും ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് പ്രോസസ് ലളിതമാക്കാനും തട്ടിപ്പ് തടയാനും സഹായിക്കും. സാധ്യമാകുന്നത്ര വേഗത്തിൽ കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കാനും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വിദേശത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റമേർസിന് ഉറപ്പാക്കാനാകും.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്