റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
New - RTO Vehicle Registration Process
ആഗസ്‌റ്റ്‎ 5, 2022

പുതിയ ആർടിഒ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ - ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് സംക്ഷിപ്തം

ഒരു വാഹന ഉടമ എന്ന നിലയിൽ, നിയമപരമായി റോഡുകളിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധിത ആവശ്യകതയാണ് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ. വാഹനത്തിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പ്രിന്‍റ് ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്ന നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് യുണീക് ഐഡന്‍റിറ്റി നൽകുന്ന റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ (ആർടിഒ) ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം. നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക വാഹനം തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാധുതയുള്ള ഡോക്യുമെന്‍റാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനം വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം, ബന്ധപ്പെട്ട ആര്‍ടിഒ-യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വാഹനം മറ്റൊരു ഉടമയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അതുതന്നെ ആയിരിക്കും. വാഹനത്തിനായി സ്ഥിരമായ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓട്ടോ ഡീലർ 'ടിസി നമ്പർ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുന്നു’. വാഹനം ലോക്കൽ ആർടിഒയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാസത്തെ കാലയളവിന് മാത്രമേ ഇത് സാധുതയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ, നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, ഇത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധമാണ്. ശരിയായ പോളിസി എടുക്കുന്നത് കവറേജ് ആവശ്യകത അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരിക്കണം. വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രക്രിയ നമുക്ക് നോക്കാം, അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചില ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ വാഹനം രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നിർബന്ധമാണ്, അല്ലാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ സാധ്യമല്ല. അവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:
 • ഫോം 20:

 • പുതിയ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫോം ആണിത്.
 • ഫോം 21:

 • നിങ്ങളുടെ വാഹന ഡീലർ നൽകുന്ന സെയില്‍ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇത്.
 • ഫോം 22:

 • നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ റോഡ് ക്ഷമത നൽകുന്ന നിർമ്മാതാവിന്‍റെ മറ്റൊരു ഫോം.
 • പിയുസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്:

 • നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ പൊല്യൂഷന്‍ ലെവല്‍ സ്വീകാര്യമായ പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഫാക്ടറി ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല, ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീ-രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടവയ്ക്ക് വേണം.
 • കോഇൻഷുറൻസ്:

 • A ഫോർ വീലർ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നിർബന്ധമായും വേണ്ടതാണ്, അതില്ലാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ കഴിയില്ല. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്റ്റിന്‍റെ നിയമപരമായ ആവശ്യകതയാണ് ഇത്.
 • താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്:

 • ഒരു സ്ഥായിയായ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുന്നതുവരെ, ഡീലർ താൽക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകുന്നു.
 • ഫോം 34:

 • നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ പർച്ചേസ് ലെൻഡർ ഫൈനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫോം ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷന്‍റെ അത്തരം വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • പേഴ്സണൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ:

 • മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഒഴികെ, ഡീലറുടെ പാൻ, നിർമ്മാതാവിന്‍റെ ഇൻവോയ്സ്, വാഹന ഉടമയുടെ ഫോട്ടോ, ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്, ചാസിസ്, എഞ്ചിൻ പ്രിന്‍റ് തുടങ്ങിയ പേഴ്സണൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്.
* സാധാരണ ടി&സി ബാധകം

വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

വാഹനം പുതിയതായാലും, പ്രീ-ഓൺഡ് ആയാലും, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്, 15 വർഷത്തേക്ക് സാധുത ഉണ്ടാകും. പ്രീ-ഓൺഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക്, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മാറില്ല, പഴയ ഉടമയിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്ക് ഉടമസ്ഥത മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വാഹനം എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് ഇതാ:
 • ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ വാഹനം അടുത്തുള്ള ആര്‍ടിഒ-യിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക.
 • മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആവശ്യമായ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ച് ഇന്‍സ്പെക്ഷന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ആണെങ്കില്‍ ഫോം 20, 21, 22, 34 എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോമുകൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ കോപ്പികളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
 • മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ആർടിഒ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഷാസി നമ്പറിന്‍റെയും എഞ്ചിൻ പ്രിന്‍റിന്‍റെയും ഇംപ്രിന്‍റ് എടുക്കും.
 • വാഹനത്തിന്‍റെ കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവശ്യമായ ഫീസും റോഡ്-ടാക്സും അടയ്ക്കുക.
 • ഈ ഡാറ്റ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് വഴി രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയക്കും.
* സാധാരണ ടി&സി ബാധകം പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുമ്പോള്‍, എല്ലാ കാര്യവും ഓട്ടോ ഡീലര്‍ നടത്തും, ബുദ്ധിമുട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍, വാഹനത്തിന്‍റെ റീ-രജിസ്ട്രേഷന് നിങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി ഈ പ്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി വിവരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്