റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Maharashtra Bike Registration Guide
27 ഫെബ്രുവരി 2023

മഹാരാഷ്ട്ര ബൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഗൈഡ്

ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങുന്നത് ആവേശം പകരുന്ന അനുഭവമാണ്, പക്ഷേ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, ഓരോ ബൈക്ക് ഉടമയും മോട്ടോർ വാഹന നിയമം, 1988 പ്രകാരം റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ (ആർടിഒ) അവരുടെ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഈ നിയമം നിർബന്ധമാക്കുന്നു വാങ്ങുന്നത് ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ബാധ്യതകള്‍ക്ക് പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, സുഗമമായ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ശരിയായ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ ബൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രോസസും രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ പ്രോസസും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ആർടിഒ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നതിനുള്ള ദ്രുത ഗൈഡ് ഇതാ:
 1. ആർടിഒ സന്ദർശിക്കുക:

  ആദ്യ ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ആർടിഒ സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര്, വിലാസം, കോണ്ടാക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും മേക്ക്, മോഡൽ, എഞ്ചിൻ നമ്പർ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബൈക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
 2. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുക:

  നിങ്ങൾ ഫോം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാധകമായ റോഡ് ടാക്സ് നിങ്ങൾ അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 3. ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക:

  അടുത്തതായി, ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക. ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ഫോട്ടോകോപ്പികളും കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 4. നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് പരിശോധിക്കുക:

  നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പാസ്സ് ആകേണ്ടതുണ്ട്. പരിശോധന പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബൈക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ആർടിഒ മേലധികാരി വെരിഫൈ ചെയ്യും.
 5. രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകരിക്കുക:

  നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് പരിശോധന കഴിഞ്ഞാൽ, രജിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്‍റ് റീജണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ (എആർടിഒ) അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തതായി, ആർടിഒയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.
രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നതിന്‍റെ തെളിവായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പൊതു റോഡുകളിൽ നിയമപരമായി ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, നിങ്ങൾ മറ്റൊരു മാൻഡേറ്റ് പാലിക്കുകയും വാങ്ങുകയും വേണം ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ.

പുതിയ ബൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ:

മോട്ടോർ വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, ഇനിപ്പറയുന്നത് പ്രകാരമുള്ള നിരവധി ഫോമുകളും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ആവശ്യമാണ്:
 1. ഫോം 20 (രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ)
 2. ഫോം 21 (മേക്ക്/മോഡൽ, നിർമ്മാണ തീയതി, മൊത്തം ഇൻവോയ്സ് തുക മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വാഹന സെയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 3. ഫോം 22 (സുരക്ഷയും മലിനീകരണ ആവശ്യകതകളും പാലിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റോഡ്‌വർത്തിനെസ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 4. ഫോം 29 (വാഹന ഉടമസ്ഥതാ ട്രാൻസ്ഫർ നോട്ടീസ്)
 5. ഫോം 30 (വാഹന ഉടമസ്ഥത അറിയിക്കുന്നതിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ)
 6. ഫോം 34 (രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് ലോൺ ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ ചേർക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം)
 7. ഫോം 38 എ (വാഹന പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്)
 8. ഫോം 51 (വാഹന ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 9. ഫോം 60 (പാൻ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ)
നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാവുകയും, നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന് ശരിയായ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആശങ്കകളൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ടു-വീലർ റൈഡ് ആസ്വദിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് ഏതാനും വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ സാധുത ഉണ്ടാകൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുതുക്കലിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു നിശ്ചിത വർഷത്തേക്കാണ് വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാധുത, അതിന് ശേഷം അത് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ: ഘട്ടം 1: റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് നൽകുക ഘട്ടം 2: 'ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ' ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 'വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക' ഘട്ടം 3: സംസ്ഥാന പേരും നിങ്ങളുടെ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും നൽകി 'രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക'. ഘട്ടം 4: ഇപ്പോൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചാസിസ് നമ്പർ. ഘട്ടം 5: 'ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒടിപി ലഭിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുക’. ഘട്ടം 6: ദൃശ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് 'പേമെന്‍റ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’. ആവശ്യമായ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും അക്നോളജ്മെന്‍റ് രസീത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുക. ഘട്ടം 7: Visit the RTO with the printed receipt and provide the relevant documents. This means the completion of your vehicle registration renewal process. You will receive the renewed RC soon. Just like it is important to renew your bike’s registration, it is equally crucial to renew your bike’s ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്. സാധുതയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇല്ലാതെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പിഴ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങൾ തടവ് ശിക്ഷയിലേക്ക് പോലും നയിച്ചേക്കാം.

ആർസി പുതുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ബൈക്കിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്:
 1. ഫോം 25
 2. പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ (പിയുസി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 3. ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആർസി)
 4. ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 5. റോഡ് ടാക്സ് പേമെന്‍റിന്‍റെ രസീത്
 6. സാധുതയുള്ള വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി
 7. ഉടമയുടെ ഒപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ.
 8. പാൻ കാർഡ് (പകരമായി, ഫോം 60, ഫോം 61 എന്നിവ സമർപ്പിക്കാം)
 9. ചാസിയുടെയും എഞ്ചിൻ നമ്പറിന്‍റെയും പെൻസിൽ പ്രിന്‍റ്

ഉപസംഹാരം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാൽ സുരക്ഷിതവും നിയമപരവുമായ റൈഡ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആവശ്യമായ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ഘട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിന്തുടരുക, നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് വിശ്വസനീയമായി ഇൻഷുർ ചെയ്യുക ഇതുപയോഗിച്ച് ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, വലിയ ആശങ്കകളൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാനും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മനോഹരമായ റൂട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്