റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
CKYC Insurance & Car Insurance in India
25 ഫെബ്രുവരി 2023

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിനുള്ള കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ: ഒരു സമഗ്ര ഗൈഡ്

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, നോ യുവർ കസ്റ്റമർ (കെവൈസി) മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്തും പുതുക്കൽ പ്രോസസിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ജനുവരി 2023 മുതൽ, എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും തട്ടിപ്പ് തടയാനും ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും പോളിസി ഉടമകളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്‍റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐആർഡിഎഐ) നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോളിസി വാങ്ങുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം വാങ്ങുമ്പോൾ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. ഇത് താരതമ്യേന സമീപകാല ഭേദഗതിയായതിനാൽ, നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളെയും മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള പോളിസി ഉടമകളെയും സഹായിക്കുന്നതിന്, ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിലെ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും അവ പാലിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിനുള്ള കെവൈസി ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആദ്യം, കെവൈസി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പോളിസി ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും സാധുതയുള്ള ഐഡന്‍റിറ്റി ഡോക്യുമെന്‍റുകളും നൽകേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണിത്. കെവൈസി ആവശ്യകതകൾ വാങ്ങുന്നതിന്; ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലളിതവും നേരിട്ടുള്ളതുമാണ്. പോളിസി ഉടമകൾ താഴെപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:
 1. ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്.
 2. യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകൾ, പാസ്പോർട്ട്, ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോലുള്ള അഡ്രസ് പ്രൂഫ്.
 3. പാസ്പോർട്ട് സൈഡ് ഫോട്ടോ
കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പോളിസി ഉടമകളുടെ കാര്യത്തിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിയമപരമായ തെളിവ്, സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മേൽപ്പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്ക് പുറമേ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഡോക്യുമെന്‍റുകളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. പോളിസി ഉടമകൾ ഈ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം, ഇതിൽ; ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വഞ്ചന തടയുന്നതിനുമായി അപേക്ഷ സമയത്തും പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിലും കൃത്യമായ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകുന്നതിലൂടെ. പോളിസി ഉടമയുടെ വിശ്വാസ്യത സ്ഥാപിക്കാനും പോളിസി ഉടമയും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കെവൈസി പ്രോസസിന്‍റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സാധുതയുള്ളതും അപ്-ടു-ഡേറ്റും കൃത്യതയുള്ളതും ആയിരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഏതെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിശകുകൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കൽ പ്രോസസിൽ കാലതാമസം വരുത്താം.

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിനായി കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ എങ്ങനെ പാലിക്കാം?

ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസിനായി കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ലളിതവും എളുപ്പവുമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്:
 1. ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ സമർപ്പിക്കുക:

  നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിന് ആവശ്യമായ കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകുക. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൃത്യവും അപ്-ടു-ഡേറ്റ് ആണെന്നും സാധുതയുള്ളതാണെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക.
 2. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുക:

  അപകടം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഹിതം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമായേക്കാം എന്നതിനാൽ, എല്ലായ്‌പ്പോഴും കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കുക.
 3. ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക:

  വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറിലെ മാറ്റം പോലുള്ള കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിനെ ഉടൻ അറിയിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകുക.
 4. സമയബന്ധിതമായി പുതുക്കുക:

  ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങളുടെ ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ കൃത്യസമയത്ത് നടത്തുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്.

വ്യക്തികൾക്കായുള്ള കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ

കെവൈസിയുടെ വിവിധ രീതികളുണ്ട്, അത് വാഹന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വ്യക്തിഗത പോളിസി ഉടമകളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പരിശോധിക്കാൻ. നമുക്ക് അവ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
 1. ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കെവൈസി:

  ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുമായി ആധാർ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രയാസ രഹിതവുമായ പ്രോസസ് ആണ് ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കെവൈസി. പോളിസി ഉടമക്ക് അവരുടെ ആധാർ നമ്പർ നൽകാനും അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി വഴി അത് ആധികാരികമാക്കാനും കഴിയും.
 1. വീഡിയോ-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കെവൈസി:

  വീഡിയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കെവൈസിയിൽ പോളിസി ഉടമ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആധാർ കാർഡ് പോലുള്ള അവരുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, തങ്ങളുടെ ലൈവ് വീഡിയോ എന്നിവ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വീഡിയോ വഴി പോളിസി ഉടമയുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 1. ഫിസിക്കൽ കെവൈസി:

  പോളിസി ഉടമ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫും മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകളും നൽകുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയുക്ത സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്ന കെവൈസിയുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത രീതിയാണിത്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 1. ഒടിപി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കെവൈസി:

  പോളിസി ഉടമ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുകയും അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി വഴി വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ രീതിയാണ് ഒടിപി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കെവൈസി. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മൊബൈൽ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും കെവൈസി പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഒരു പോളിസി ഉടമ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിക്കുകയോ പുതുക്കൽ പ്രോസസ് വൈകുകയോ ചെയ്യാം. ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പോളിസി ഉടമ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറർ അത് നിരസിക്കാം. ഈ ഐആർഡിഎഐ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ബൈക്ക് ഉടമയും പോളിസി ഉടമയും എന്ന നിലയിൽ, നിയമം പാലിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്.

ഉപസംഹാരം

വ്യാജ ക്ലെയിമുകൾ തടയുന്നതിനും യഥാർത്ഥ വ്യക്തികൾക്ക് പോളിസി നൽകുന്നുവെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വാഹന ഇൻഷുറൻസിലെ കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. കെവൈസി ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, പോളിസി ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസ്യത സ്ഥാപിക്കാനും അവർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ദാതാവിനും ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. സുഗമമായ ആപ്ലിക്കേഷനും പുതുക്കൽ പ്രോസസും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കെവൈസി ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ കൃത്യവും അപ്-ടു-ഡേറ്റ് ആയി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, പോളിസി ഉടമകൾക്ക് കെവൈസി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും തടസ്സരഹിതമായ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്. * സാധാരണ ടി&സി ബാധകം ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്