റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Is There a Time Limit for Car Insurance Claims?
25 ഡിസംബർ 2022

കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾക്ക് സമയപരിധി ഉണ്ടോ?

കാറിന് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും ചില റിപ്പയറിന് വിധേയമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ചെലവുകള്‍ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നു. ഓരോ വാഹന ഉടമയും നിയമം പാലിക്കുന്നതിന് മോട്ടോർ പോളിസി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും, തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം മാത്രമാണ് തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി കവറേജ് നല്‍കുക എന്നത് ഓര്‍മ്മിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി വാങ്ങണം, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കാറിന്‍റെ തകരാര്‍ ഇൻഷുറർ ഏറ്റെടുക്കും. സമഗ്രമായ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ മാത്രമല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളോ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സഹായകരമാണ്. അത്തരം ദുരന്തത്തില്‍ കാറിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാല്‍, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം വെച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നേടാം. * തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി കാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസി ആയാലും കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് ആയാലും, ക്ലെയിം പ്രോസസ് നടക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ യഥാസമയം ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കണം. ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഇൻഷുറർമാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്ലെയിം നടത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ക്ലെയിം അപ്രൂവല്‍ പ്രോസസ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ ലേഖനം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു.

മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾക്ക് സാധാരണ സമയപരിധി എന്താണ്?

ഒരു മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മിക്ക ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധി, ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്ന് പരമാവധി ഏഴ് ദിവസമാണ്. സംഭവം നടന്ന് 48 മുതൽ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പോളിസി ഉടമ ക്ലെയിം സമര്‍പ്പിക്കുമെന്നാണ് ചില ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. * എന്നാല്‍, ഈ സമയപരിധി ക്ലെയിം അപ്രൂവ് ചെയ്യാന്‍ ഓരോ പോളിസി ഉടമയും പാലിക്കേണ്ട കര്‍ശനമായ ചട്ടമൊന്നും അല്ല. മാത്രമല്ല, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പോളിസി ഉടമകൾക്ക് നല്‍കുന്ന അനുയോജ്യമായ സമയപരിധിയാണ് ഇത്, അതിനാൽ അവർക്ക് കാറിന്‍റെ തകരാറുകൾ പരിശോധിച്ച്, അതനുസരിച്ച് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാം. * ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം കാറിന് വെള്ളം കയറി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, നന്നാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ പല ദിവസങ്ങളാകുമ്പോള്‍ തകരാർ സങ്കീര്‍ണമാകും. ഏതാനും മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്താൽ, ഇൻഷുറർക്ക് സമയത്ത് തകരാർ പരിശോധിച്ച് ഉടൻ തന്നെ റിപ്പയറിനായി അയക്കാം.

ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് വൈകിയാല്‍ ക്ലെയിം നിരസിക്കാന്‍ ഇടയാകുമോ? 

ഇല്ല എന്നാണ് വ്യക്തമായ ഉത്തരം. ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം നിരസിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. * ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് മുതലായ പ്രകൃതി ദുരന്തം പോലുള്ള സംഭവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ്സല്ല എന്ന് ഇൻഷുറർമാർക്ക് അറിയാം. അത്തരം സംഭവം നടന്നാല്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട വിവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെയും സുരക്ഷയും ഭദ്രതയും ഉറപ്പാക്കണം. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാൻ സമയമോ ഊർജ്ജമോ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വലിയ റോഡപകടം ആണെങ്കില്‍ പോളിസി ഉടമയെ ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചേക്കാം. കാറിന്‍റെ കേടുപാടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ട റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാകില്ല, ഇത് നടത്തുന്നതിനായി; തേർഡ് പാർട്ടി കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം. ക്ലെയിം വയ്ക്കുന്നത് വൈകിയാല്‍, അതിന് നിങ്ങൾ സാധുതയുള്ള കാരണം നൽകണം. ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഉടൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഇൻഷുററെ ബന്ധപ്പെടുകയും സാഹചര്യം അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നാല്‍, കാലതാമസം സംബന്ധിച്ച് ക്ലെയിമന്‍റിന് ന്യായീകണമില്ലെങ്കില്‍, ക്ലെയിം നിരസിച്ചേക്കാം. *

വേഗത്തിലുള്ള ക്ലെയിം അപ്രൂവൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 

ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിലും, മുമ്പും ശേഷവും ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാല്‍ പ്രോസസ് വേഗത്തിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:
  • ഉയർന്ന ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് അനുപാതം (സിഎസ്ആർ) ഉള്ള കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഉയർന്ന സിഎസ്ആർ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് പോളിസി ഉടമകളുടെ ക്ലെയിമുകൾ തീർപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇൻഷുററിന് നിര്‍ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ്. അത്തരം ഇൻഷുററെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം അംഗീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  • ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക 

ഇക്കാലത്ത് ക്ലെയിം ഡിജിറ്റലായി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫീച്ചറുകള്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ലെയിം സമയം കുറയ്ക്കും.
  • ക്ലെയിം സാധൂകരിക്കുക

നിങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം, ക്ലെയിം സാധൂകരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ക്ലെയിം വൈകാന്‍ ഇടയാക്കിയ ഇവന്‍റ്/സാഹചര്യത്തിന്‍റെ ഫോട്ടോകളും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം.   *സാധാരണ ടി&സി ബാധകം  ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്