റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Two Wheeler Insurance Online Renewal After Expiry
23 ജൂലൈ 2020

കാലഹരണപ്പെട്ട ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

Renewal of your two-wheeler insurance policy is important, as this policy protects you against any out of the blue incidents like accidents, theft, burglary, natural calamities and third-party liability in case of an accident involving your bike. There are many more ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പുതുക്കൽ നോ ക്ലെയിം ബോണസ് and the peace of mind that it gives you. Besides it is illegal in India to drive a vehicle with an expired policy or no ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവരുടെ പോളിസി കാലഹരണപ്പെടാൻ പോകുന്ന കസ്റ്റമേർസിന് നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അത് സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാലഹരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കാൻ കഴിയും.

കാലഹരണ തീയതിക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ടു-വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് ബ്രേക്ക്-ഇൻ കേസ് ആയി കണക്കാക്കും. നിങ്ങളുടെ പോളിസി അവസാനിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അനന്തരഫലങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുക ഓൺലൈനിൽ, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ പരിശോധന നിർബന്ധമല്ല. എന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പേമെന്‍റ് സ്വീകരിച്ച് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം പോളിസി കാലയളവ് ആരംഭിക്കും.
 • നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ്‌ലൈനിൽ പുതുക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പരിശോധന നിർബന്ധമായി മാറുന്നു, ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കൊപ്പം പരിശോധനയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • സാധാരണയായി നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ് ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കൽ കാലഹരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം:
  • നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ഇൻഷുറർ അയച്ച മുൻ പോളിസി കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പുതുക്കൽ നോട്ടീസ്
  • ആർസി (രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ്)
  • ഫോട്ടോകൾ
  • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
 • നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്‍റെ പരിശോധന തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ, 2 പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പരിരക്ഷാ നോട്ട് നൽകും.
 • 90 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട പോളിസി പുതുക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എൻസിബി ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും.
 • 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്-ഇൻ കേസ് അണ്ടർറൈറ്റർക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സുപ്രധാന കാര്യം, നിങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ട ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.

കാലഹരണപ്പെട്ട ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ പുതുക്കാം? 

കാലഹരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈൻ പുതുക്കൽ വളരെ ലളിതവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ പ്രോസസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക എന്നത് മാത്രമാണ്:

നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം നിരക്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുററെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മികച്ച ഡീൽ നേടാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ വാഹന വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക്/ടു വീലറിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. നിങ്ങളുടെ പോളിസിയോടൊപ്പം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഐഡിവി , ആഡ്-ഓണുകൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പോളിസി വാങ്ങുക

പേമെന്‍റ് നടത്തി പോളിസി വാങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിൽ ഐഡിയിൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസിയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഉടൻ ലഭിക്കും.

ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കാലഹരണപ്പെട്ട പോളിസിക്കായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോളിസി കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബൈക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന വലിയ ചെലവുകളിൽ നിന്ന് ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർമാരിൽ നിന്ന് റിമൈൻഡറുകൾ എടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ പോളിസി കൃത്യസമയത്ത് പുതുക്കാനും ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ടു വീലർ പ്രീമിയം കണക്കാക്കൂ ഇതുപയോഗിച്ച് ടു വീലർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റർ .

 

*സാധാരണ ടി&സി ബാധകം

ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്