റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
What are the Types of Marine Losses?
മാർച്ച്‎ 31, 2021

മറൈൻ നഷ്ടങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

ദൈനംദിന മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് കേസുകളിൽ, നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. ഓരോ ഇൻവോയ്സിലും ചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ്, ചരക്ക് എന്നിവ കണക്കാക്കുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥ മറൈൻ നഷ്ടങ്ങൾ വിവിധ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ പോളിസികൾക്കായുള്ളത് കണക്കാകുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒന്നാണ്. അതിനാൽ, ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, മറൈൻ നഷ്ടങ്ങൾ അവ എങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് കരാറിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു എന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.  

മറൈൻ നഷ്ടങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

വിശാലമായി, മറൈൻ നഷ്ടങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ മൊത്തം നഷ്ടങ്ങൾ ഭാഗികമായ നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യത്തേത് ചരക്കുകളുടെ മൂല്യത്തിന്‍റെ 100% അല്ലെങ്കിൽ 100%-ന് അടുത്തുള്ള നഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് ചരക്കുകളുടെ മൂല്യത്തിന്‍റെ ഗണ്യമായ എന്നാൽ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത നഷ്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുക മറൈൻ നഷ്ടങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് സഹായകമാകാം:
 1. ട്രേഡ്, ട്രാൻസിറ്റ്, കപ്പൽ, കാർഗോ എന്നിവയുടെ റിസ്ക് എക്സ്പോഷർ വിലയിരുത്തുന്നതിന്.
 2. ക്ലെയിം പ്രോസസ്സിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്.
 3. ഒഴിവാക്കലുകളും മൊത്തം വീണ്ടെടുക്കാവുന്ന തുകയും സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായ ധാരണ നേടുന്നതിന്.
 4. ഓരോ ട്രാൻസിറ്റിനുമുള്ള പണവും റിസർവ് ആവശ്യകതകളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന്.
 5. വിവിധ പോളിസി ദാതാക്കളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പരിരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്.
രണ്ട് മറൈൻ നഷ്ടങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇവയാണ്:  

I. മൊത്തം നഷ്ടം

ഇത് മറൈൻ നഷ്ടം കാറ്റഗറി ഇൻഷുർ ചെയ്ത വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യത്തിന്‍റെ 100% അല്ലെങ്കിൽ 100%- ന് അടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാറ്റഗറി വീണ്ടും രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ മൊത്തം നഷ്ടവും മറൈൻ ഇൻഷുറൻസിലെ കൺസ്ട്രക്ടീവ് ടോട്ടൽ ലോസ്.  
 1. യഥാർത്ഥ മൊത്തം നഷ്ടം: യഥാർത്ഥ മൊത്തം നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നതിന്, താഴെപ്പറയുന്നതിൽ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:
 1. ഇൻഷുർ ചെയ്ത കാർഗോ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകരുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
 2. ഇൻഷുർ ചെയ്ത കാർഗോ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകൾ ഇൻഷുർ ചെയ്ത ബിസിനസ്സിന് മുഴുവനായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.
 3. കാർഗോ കൊണ്ടുവരുന്ന കപ്പൽ കാണാതായി, അതിനി തിരിച്ചുകിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല.
  യഥാർത്ഥ മൊത്തം നഷ്ടം ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ, ഇൻഷുർ എടുത്ത ബിസിനസിന് ഇൻഷുർ ചെയ്ത ചരക്കുകളുടെ മുഴുവൻ മൂല്യത്തിനും അർഹത ലഭിക്കുന്നു. ഇതോടെ ക്ലെയിം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിശ്ചിത തുക നൽകാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു. ഇതുവഴി, ചരക്കുകളുടെ ഉടമസ്ഥത ഇൻഷുർ എടുത്ത ബിസിനസിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ ചരക്കുകൾ, അവയുടെ അവശേഷിപ്പുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവയുടെ പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ട്രിനിഡാഡ് & ടൊബാഗോയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിന്‍റേജ് ഫർണിച്ചർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇതിനായി അവയുടെ വിപണി മൂല്യം അനുസരിച്ച് രൂ. 50 ലക്ഷം അടച്ചുവെന്നും കരുതുക. വാങ്ങുന്നവർ നിരയായി നിൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കാർഗോ എത്താനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാർഗോയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലൂടെ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ചരക്കുകൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, കടലിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് കപ്പലിൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായി മുഴുവൻ ചരക്കുകളും നശിച്ചു. നിങ്ങളുടെ വിന്‍റേജ് ഫർണിച്ചർ സെറ്റ് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടമായതിനാൽ, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്രകാരം മൊത്തം അംഗീകൃത മൂല്യവും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കും.  
 1. മറൈൻ ഇൻഷുറൻസിലെ കൺസ്ട്രക്ടീവ് മൊത്തം നഷ്ടം: മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മറൈൻ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ലളിതമാക്കി പറഞ്ഞു തരാം.
  മുൻപ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ നോക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പ്മെന്‍റ് കൊണ്ടുവരുന്ന കാർഗോ സൊമാലിയൻ കടൽക്കൊള്ളക്കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് കരുതുക. കപ്പൽ വിട്ടുനൽകുന്നതിന് രൂ. 10 കോടിയിലധികം മോചനദ്രവ്യമാണ് അവർ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വിൻ്റേജ് ഫർണിച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെ, കപ്പലിലെയും ചെറിയ കപ്പലിലെയും സാധനങ്ങളുടെ ആകെ മൂല്യം രൂ. 7 കോടിയിൽ കവിയില്ലെന്ന് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ വിന്‍റേജ് ഫർണിച്ചറിനായി ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്താൽ, വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് സാധനങ്ങളുടെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലായതിനാൽ സർവേയർ അതിനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടീവ് മൊത്തം നഷ്ടമായി കണക്കാക്കും.  

II. ഭാഗിക നഷ്ടം:

ഈ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ സർവേയർക്ക് വിവേചന ബുദ്ധിയും, ന്യായമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും വേണം.  
 1. പ്രത്യേക ഭാഗിക നഷ്ടം: മറൈൻ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് പ്രത്യേക ഭാഗിക നഷ്ടം എന്ന ഈ കാറ്റഗറി. മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിക്ക് കീഴിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ചരക്കുകൾക്ക് ഭാഗികമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ, അത് പ്രത്യേക ഭാഗിക നഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
 2. പൊതുവായ ശരാശരി നഷ്ടം: ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സാധനങ്ങൾ ബോധപൂർവം കേടുവരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നത്.
  ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ബയോകെമിക്കൽ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണക്കാരനാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി വഴി നിങ്ങൾ രൂ. 30 ലക്ഷം വിലയുള്ള ഷിപ്പ്മെന്‍റ് കയറ്റുമതി നടത്തുന്നു. വഴിയിൽ, രൂ. 10 ലക്ഷം വിലയുള്ള ബോക്സുകൾ ലീക്ക് ചെയ്യുകയും അത് കപ്പലിനെ മലിനമാക്കുന്നതായും ക്യാപ്റ്റൻ കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള ഷിപ്പ്മെന്‍റ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇത് ഒരു പൊതുവായ ശരാശരി നഷ്ടമായി കണക്കാക്കും. ഈ മുഴുവൻ ലോഡും അടുത്ത പോർട്ടിൽ മറ്റൊരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നിർമ്മാതാവിന് രൂ. 15 ലക്ഷത്തിന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പ്രത്യേക ഭാഗിക നഷ്ടമായാണ് കണക്കാകുക. കാണുക കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈൻ ബജാജ് അലയൻസിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇന്ന് തന്നെ നേടുക!

പതിവ് ചോദ്യങ്ങള്‍

 1. മറൈൻ നഷ്ടത്തിന്‍റെ കാറ്റഗറി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്?
നഷ്ടം വെരിഫൈ ചെയ്ത് നിർണയിക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു സർവേയറെ നിയമിക്കുന്നു.  
 1. ഇൻഷ്വേർഡ് ബിസിനസിന് നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമോ?
ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ തെളിവ് പങ്കുവെയ്ക്കാം, എന്നാൽ നഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന പ്രക്രിയ പങ്കുവെയ്ക്കില്ല.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്