റെസ്പെക്ട് സീനിയർ കെയർ റൈഡർ: 9152007550 (മിസ്ഡ് കോൾ)

സെയില്‍സ്: 1800-209-0144| സേവനം: 1800-209-5858 സർവ്വീസ് ചാറ്റ്: +91 75072 45858

ഇംഗ്ലണ്ട്

Claim Assistance
Get In Touch
Percentage of Monthly Salary Investment in Health Insurance
സെപ്‌തംബർ 9, 2021

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ എത്ര ശതമാനം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?

നിക്ഷേപ ആസൂത്രണം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളും ശരിയായ നിക്ഷേപ വഴികളിലൂടെ കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല, പകരം, നിങ്ങൾ അപകടങ്ങൾക്കും തിരിച്ചടികൾക്കും തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മെഡിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ, അവ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകളുടെ രൂപത്തിലാകാം വരുന്നത്. ഈ ചെലവുകൾ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ സജ്ജമായാൽ അത്തരം ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാം. ആ കാരണത്താൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പ്ലാനിന്‍റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഒന്നാണ്. ശരിയായ നിക്ഷേപ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണായകമായതിനാൽ, അത്തരം ആരോഗ്യ അപകടങ്ങൾക്കും ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ശരിയായ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിലൂടെ, ചികിത്സാ ചെലവുകൾ മാത്രമല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ലഘൂകരിക്കാനാകും. മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതശൈലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് വൈദ്യസഹായത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിനൊപ്പം, കുതിച്ചുയരുന്ന മെഡിക്കൽ പണപ്പെരുപ്പം നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം ചെലവുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അത്യാഹിത സമയങ്ങളിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ലിക്വിഡേഷൻ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്‍റെ എത്ര ഭാഗം ഹെൽത്ത് പോളിസിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ലളിതമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിന്‍റെ രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം പ്രതിമാസം രൂ. 80,000 ആണെങ്കിൽ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ രൂ. 1,600 മുതൽ രൂ. 5,000 വരെ ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഈ സംഖ്യ സ്ഥിരമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആരോഗ്യ സഞ്ജീവനി പോളിസി ഉപയോഗപ്രദമാകാം. ഈ പോളിസി താങ്ങാനാവുന്ന പ്രീമിയത്തിൽ വ്യത്യസ്‌ത രോഗങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയത് വാങ്ങുന്നവർക്ക്. കവറേജിന്‍റെ അളവ് പ്രായം, നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകൾ, മെഡിക്കൽ ചരിത്രം മുതലായ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുപുറമെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഘട്ടം, താമസിക്കുന്ന നഗരം, ജോലിയുടെ സ്വഭാവം എന്നിവയും മറ്റും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില ഘടകങ്ങളാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ആശ്രയിക്കേണ്ട ഏക ഘടകമല്ല പ്രീമിയം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആവശ്യമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ മുകളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പോളിസിയുടെ ആസൂത്രണം ഭാവിയിലെ ചികിത്സാ ചെലവ് കണക്കാക്കിയായിരിക്കണം, അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ തലത്തിലല്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഭാവിയിലും പ്രയോജനകരമാകാൻ സഹായിക്കുന്നു. പോളിസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏതൊരു താരതമ്യത്തിനും, ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങളുടെ കവറേജ് ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കും. പ്രീമിയം ലാഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് ചില വഴികൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുകയും അതനുസരിച്ച് അത്തരം സംരക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി തിരയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ഭാരമായി തോന്നാതിരിക്കാനും വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ സഹായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നതിനുമായി മുകളിൽ പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്,. ഓൺലൈനിലും ഓഫ്‌ലൈനിലും ലഭ്യമായ വിവിധ പോളിസികൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഇത് സൗകര്യപ്രദമാക്കാം. ഒരു നല്ല ബജറ്റിനുള്ളിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ചില എളുപ്പ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇവ. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം മെഡിക്കൽ അത്യാഹിത സമയത്ത് സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പ്രേരണാ വിഷയമാണ്. ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കലുകൾ, പരിധികൾ, നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, വിൽപ്പനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ദയവായി സെയിൽസ് ബ്രോഷർ/പോളിസി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സഹായകരമായിരുന്നോ? ഇത് റേറ്റ് ചെയ്യുക

ശരാശരി റേറ്റിംഗ് 5 / 5 വോട്ട് എണ്ണം: 18

ഇതുവരെ വോട്ടുകൾ ഇല്ല! ഈ പോസ്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെയാളാകൂ.

ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ചെയ്തുവോ?? നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക!

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കിടുക. താഴെ ഒരു കമന്‍റ് നൽകുക!

ഒരു മറുപടി നൽകുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്